BESTEL via HINDORAMA

SHOP (info@sampreshan.com)

Alle uitgaven van SAMPRESHAN zijn verkrijgbaar via onze webshop SAMPRESHAN.COM en bij Bol.com. Voor verkooppunten in Suriname.

Prof. dr. Chan E.S. Choenni
Sampreshan |ISBN 9789080509290 | hardcover | pp. 368

Prijs € 29,50 (incl. verzendkosten)

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

VERKOOPPUNTEN

President Chandrikapersad Santokhi neemt het boek Geschiedenis van Hindostanen in ontvangst uit handen van de auteur, prof. Chan Choenni (6/9/21 Den Haag).

Hindo(e)stanen zijn afstammelingen van 34.304 zoge­heten contractarbeiders die tussen 1873 en 1916 emigreerden van India naar de toenmalige Nederlandse kolonie Suriname. Tijdens deze periode vestigden zich ook 3.000 Indiërs uit de naburige kolonies zich in dit dunbevolkte en vruchtbare land. Ze konden landerijen verwerven en hebben zich vermengd met de Hindostaanse bevolking. De Hindostaanse contract­arbeiders waren Britse onderdanen in een Nederlandse kolonie en genoten daarom speciale bescherming van de Britse regering. Er was gaandeweg relatief goede huisvesting en gratis gezondheidszorg voor hen beschikbaar. Ruim een kwart van hen keerde met gespaard geld terug naar India. De grote meerderheid vestigde zich echter in Suriname, verwierf landerijen en werd kleinlandbouwers. Met hun arbeidsethos, ijver en doorzettingsvermogen slaagden deze immigranten en hun nakomelingen erin om na verloop van tijd relatief welvarende burgers te worden van Suriname. Bovendien behielden zij hun etnische identiteit en het Indiase culturele erfgoed en transformeerden deze in een Surinaams-Hindostaanse cultuur. Tevens was er sprake van een snelle bevolkingsgroei en werden zij in 1971 de grootste bevolkingsgroep. Voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 voltrok zich een massale emigratie van Hindostanen naar Nederland. In 2013 waren 175.000 Hindostanen in Nederland en 150.000 in Suriname. Chan Choenni beschrijft deze bijzondere geschiedenis en geeft een levendig beeld op basis van uitgebreid historisch onderzoek naar hun migratie en integratie in Suriname en Nederland. De geschiedenis van Hindostanen is een deel van de Nederlandse geschiedenis en geeft ook inzicht in wat is gebeurd na de afschaffing van de slavernij in Suriname.

Bestel samen de TWEE GESCHIEDENISBOEKJES €14 (inclusief verzendkosten)

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Bestel beide boekjes Hindostaanse contract­arbeid­sters in woord en beeld en Hindo­staanse migratie­geschiedenis in kort bestek (1873-2015) samen voor 14 euro (incl. verzendkosten). Bij Bol.com onder EAN 9789080509269.

Eline Santokhi | Lydius Nienhuis
Sampreshan |ISBN 9789080509252 | paperback | pp. 228

Prijs € 21 (incl. verzendkosten)

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Dit woordenboek is bestemd voor iedereen die het Sarnámi beter wil leren begrijpen, verstaan of spreken. Dit zullen vooral Nederlandssprekende Hindostanen zijn vanwege hun contacten met Sarnámisprekende familie en kennissen. Aan de andere kant kan het woordenboek nuttig zijn voor diegenen die voornamelijk Sarnámi spreken en voor hun gebruik van het Nederlands hun woordenschat willen uitbreiden. Maar vanzelfsprekend is dit boek bestemd voor iedereen die het Sarnámi een warm hart toedraagt. In dit woordenboek is er veel aandacht voor de verschillende betekenissen die woorden kunnen hebben, én voor hun gebruik in combinatie met andere woorden. Ook zijn vaak meerdere vertalingen of synoniemen van woord­betekenissen opgenomen. Bij veel woorden staan korte voorbeeldzinnetjes, zodat het gebruik van het woord duidelijk wordt. Voor de schrijfwijze van het Sarnámi is de in 1986 vastgestelde spelling aangehouden. In het voorwoord is een uitleg over deze spelling opgenomen.

Eline Santokhi | Lydius Nienhuis
Sampreshan |ISBN 9789080509283 | paperback | pp. 120

Prijs € 18,95 (incl. verzendkosten )

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Dit boek telt ruim 500 spreekwoorden en gezegden. Ze komen uit het Sar­námi, dat is het Surinaams Hindo­staans, en ge­deel­te­lijk uit het nauw verwante Hin­di; deze laatsten zijn steeds zo gekozen dat ze ‘dicht tegen het Sarnámi aanliggen’.

Alle spreekwoorden en gezegden geven wij in het Latijnse schrift én in het Dewa­nágri; daarna komt de letterlijke vertaling in het Nederlands, ge­volgd door de eigenlijke, onderliggende betekenis en ten­slotte het daarmee zoveel mogelijk overeenkomende Nederlandse spreekwoord of gezegde.

Dit boek is vooral be­stemd voor sprekers van het Sar­námi en iedereen die be­langstelling heeft voor deze taal en de Hin­do­­staanse cul­tuur. Maar aan­gezien wij steeds de let­terlijke ver­ta­ling én de onderliggende be­tekenis geven, mét het meest daar­mee overeenkomende Neder­­­landse spreekwoord of ge­zeg­de, zal verder iedereen met belangstelling voor dit soort taaluitingen in dit boek iets van zijn gading kunnen vinden. Soms komt het Sarnámi of Hindi spreekwoord nauw overeen met het Neder­land­se, maar vaak ook zal de lezer typische cultuur- of andere verschillen ontdekken.

Wij hebben gekozen voor een alfabetische presentatie op hoofdwoord van de spreekwoorden en gezegden, omdat zo een be­paald spreekwoord of gezegde gemakkelijk te vinden is.

Van de auteurs Eline Santokhi en Lydius Nienhuis verscheen in 2004 bij dezelfde uitgever het Sarnámi Woorden­boek – een tweetalig woordenboek van het Suri­naams Hindostaans en het Hindi Woordenboek.

Prof. dr. Chan E.S. Choenni
Sampreshan |ISBN 9789080509276 | gelijmd gebrocheerd | pp. 52

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Ter gelegenheid van 148 jaar Hindostaanse immigratie heeft Hindorama.com op 9 augustus 2021 een boekje getiteld Hindostaanse contractarbeidsters in woord en beeld gepubliceerd. De Hindostaanse vrouwen die tussen 1873-1916 van India naar Suriname kwamen met een vijfjarig contract om te werken op de Surinaamse plantages werden contractarbeidsters genoemd. Deze vrouwen vormden een derde van de in totaal 34.304 contractarbeiders die arriveerden met 64 scheeps­transporten. Een derde van deze vrouwen was getrouwd, een derde was alleenstaand, onder wie veel weduwen. De rest (ongeveer een derde) trouwde voor vertrek uit India in de opvangcentra van de havenstad in Calcutta of bij aankomst in Paramaribo in het zogeheten Koeliedepot. De meeste vrouwen vestigden zich na hun contractperiode voorgoed in Suriname, net als de mannen. Zij kregen land in bezit onder gunstige voorwaarden en maakten gebruik van de kansen die er waren om een beter bestaan op te bouwen in Suriname. Veel van deze contractarbeidsters waren echter driedubbel belast: zij werkten buitenshuis, zorgden voor hun partner en de opvoeding van de kinderen en hielden het huishouden draaiende. Zij waren dan ook overlevers (survivors) en hun incasseringsvermogen, ijver én doorzettingsvermogen waren cruciaal voor de gemeenschapsvorming. De meeste hebben nakome­lingen voortgebracht en vooral hun dochters hebben veel kinderen gekregen. Zij hebben gezorgd voor de enorme groei van de Hindostaanse bevolking, het behoud van de Hindostaanse cultuur en gaande­weg voor economische welvaart.

Prof. dr. Chan E.S. Choenni | mr. drs. Kanta Adhin
Sampreshan |ISBN 9789080509269 | gelijmd gebrocheerd | pp. 52

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Het handzame boekje Hindostaanse migratie­geschie­denis in kort bestek (1873-2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contractperiode in Suriname. Voorts wordt ingegaan op de economische en politieke ontwikkeling van Hindostanen in Suriname in de periode 1921-1979. Dit eerste deel wordt afgesloten met een verhandeling over burgerschap van Hindo­stanen in de periode 1980-2015, zoals politieke pluriformiteit, sociaal-economische vooruitgang en identiteit. Het tweede deel (van Su­ri­name naar Nederland) in dit werk handelt over Hindostanen in Nederland met daarbij aandacht voor de emigratie naar Nederland, hun sociaal-economische en demografische ontwikkeling en tenslotte hun integratie in de Neder­landse samenleving. Dit boekje telt 52 pagina’s en is rijk geïllustreerd met foto’s. Er zijn mooie historische foto’s opgenomen die een sfeerbeeld geven van de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap door de tijd heen.

Eline Santokhi | Lydius Nienhuis
Sampreshan |ISBN 9789080509207 | paperback | pp. 392

Prijs € 22 (incl. verzendkosten)

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Eline Santokhi en dr Lydius Nienhuis hebben een zeer toegankelijk tweetalig woordenboek Hindi-Nederlands en Nederlands-Hindi samengesteld. Hindi is de taal die in India wordt gesproken. Door de grote Indiase diaspora en – niet te vergeten – de enorme Indiase filmindustrie is deze taal ook buiten India veel te horen.

Omdat niet iedereen bekend is met het dewanagri schrift waarin het Hindi wordt geschreven, zijn alle woorden ook in het latijnse schrift opgenomen. Bovendien volgt het woordenboek het latijnse alfabet, waardoor woorden snel en makkelijk kunnen worden opgezocht.

Het woordenboek is gebaseerd op het Hindi-Nederlands woordenboek dat in 1953 was samengesteld door de Surinaamse geleerde dr.mr.drs. Jnan H. Adhin. De auteurs hebben dit met veel andere en ook ‘moderne’ woorden uitgebreid en zij hebben een deel Nederlands-Hindi toegevoegd.

De auteurs zijn ook de samenstellers van het Sarnámi Woordenboek – Een tweetalig woordenboek van het Surinaams Hindostaans (2004, 2005), en van 500 Spreekwoorden en Gezegden uit het Sarnámi en het Hindi (2006).

Vanwege het handige formaat (A5, 392 pag. + omslag, genaaid gebrocheerd met linnen laminaat zacht kaft) is het woordenboek makkelijk mee te nemen op vakantie naar India.

Regina Ramdas | Illustraties Renske Koens
Sampreshan |ISBN 9789083199603 | paperback | pp. 32

Prijs € 16 (incl. verzendkosten)

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Wat is er mooier dan elementen van je geloof en cultuur door te geven aan je eigen kind(eren) of kleinkind(eren)? Vaak is het moeilijk om de juiste woorden te vinden om dit aan de jongste kinderen uit te leggen. Ze feesten mee, kennen bepaalde rituelen, maar snappen niet de gedachtegang van een viering. Middels mijn prentenboek probeer ik aan het jonge kind uit te leggen waar de Divali viering onder andere voor staat. Door een verhaal te schrijven, dat past in hun belevingswereld, zullen zij snappen wat wij ze willen meegeven over deze feestdag.

Wanneer wij kinderen op jonge leeftijd betrekken en uitleg geven over de rituelen en tradities van het hindoeïsme, zal de interesse gewekt worden om op verder onderzoek te gaan en al het geleerde voort te zetten.

In dit verhaal wordt uitgelegd wat er bedoeld wordt met het kiezen van positieve gedachten in plaats van negatieve gedachten en wat voor effect het heeft als je liefde verspreidt. Mijn boodschap is dan ook, dat het belangrijk is om erachter te komen waarom iemand een bepaald gedrag vertoont. Door begrip te tonen en liefde te geven, maken we iedereen blij.

Prof. dr. Chan E.S. Choenni | mr. drs. Kanta Adhin
Sampreshan |ISBN 9789080509245 | gelijmd gebrocheerd | pp. 224

Prijs € 42 (incl. verzendkosten) COLLECTORS ITEM (9 ex.)  

BESTEL via SAMPRESHAN.COM >>

Dit boek brengt de positie van Hindostanen op verschillende terreinen in beeld. Hindostanen vormen met 160.000 personen ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking en de helft van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. De Hindostaanse groep is minder zichtbaar en ook minder dan andere groepen in de Nederlandse samenleving. Hindostanen zijn afstammelingen van de contractarbeiders die uit het toenmalige Brits-Indië (nu India, Pakistan en Bangladesh) tussen 1873-1916 werden gerekruteerd om in Surinama op de plantages te werken. Van de bijna 34.000 Hindostaanse contractarbeiders keerden 22.000 niet terug naar hun moederland. Zij vestigden zich voorgoed in Suriname. Nakomelingen van deze Hindostaanse migranten migreerden aan de vooravond van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 massaal naar Nederland. Ook daarna is de politieke en sociaal-economische situatie in dat land een voedingsbodem voor emigratie gebleven, zij het in minder massale vorm. Er bestaat nog steeds weinig kennis voer de Hindostanen in Nederland. Een leemte waarin dit boek poogt te voorzien. Naast de migratie van Brits-Indië naar Suriname en van Suriname naar Nederland wordt de maatschappelijke positie en de emancipatie van de Hindostanen besproken. Voorts komen aan de orde organisatievorming, de positie van vrouwen, jongeren, politieke participatie en de ontwikkeling van de Hindostaanse taal. Het boek eindigt met een nabeschouwing waarin een blik wordt geworpen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dit boek is tevens een gedenkboek uitgebracht ter herdenking van 130 jaar immigratie van Hindostanen. De auteurs zijn allen van Hindostaanse afkomst.

TOP