Winactie Miskend Verleden

WINACTIE

Lees het artikel Miskend Verleden: Een belang­wek­kende studie van Ruben Gowricharn over Hindostaanse boe­ren in Suriname. In sa­men­wer­king met Uitge­verij Ver­loren orga­ni­seert Hin­do­ra­ma een winactie. Doe mee en maak kans om het boek te winnen. Er worden 3 exem­plaren verloot.

Beantwoord de volgende vraag:
Bij de immigratieherderking gaat het volgens de auteur bij veel Hindostanen om vieren in plaats van herdenken. Hoe noemt de auteur deze houding bij Hindostanen?

Stuur uw antwoord naar redactie@hindorama.com o.v.v. winactie. Sluitingsdatum is woensdag 4 november 2020. De gelukkige winnaars krijgen een bericht van de uitgever.

TOP