Winactie boekje HMG

Handza­am boek­je
Hin­dostaanse migratie-
geschiede­nis (HMG)

STA JE OP DEZE COLLAGE (Milan Zuider­park 2003) in het boek­je Hin­dostaanse migratiegeschiede­nis? Stu­ur dan een actuele foto van jezelf. Herken je iemand vraag dan of diegene  een foto van zichzelf stu­urt. Na inzend­ing maak je een kans om een exem­plaar HMG te win­nen [ver­lot­ing 25 boek­jes].

Stu­ur je actuele foto en NIET VERGETEN om aan te geven waar je op de col­lage staat met  de con­tact­gegevens naar info@hindorama.com o.v.v. win­ac­tie HMG. Sluit­ings­da­tum is zondag 16 augus­tus 2020. De gelukkige win­naars kri­j­gen een bericht van de uit­gev­er.

TOP