Waarom Hindostaan en niet Hindoestaan? - Hindorama

De nazaten van de Brits-Indische contract­ar­beiders in Suriname worden Hindostanen genoemd. Let wel: niet Hindoestanen. Het gaat hier namelijk niet om een cultureel-religieuze, maar om een etnische groep die zowel uit hindoes, moslims als chris­tenen bestaat. Sedert 1947 wordt deze groep in Suriname officieel met de term Hindostanen aangeduid. Daarvoor werden deze immigranten en hun nakome­lingen Brits-Indiërs of koelies genoemd.

De veran­de­ringen in India in verband met de op handen zijnde onafhan­ke­lijkheid van Groot-Brittannië brachten in Suriname een discussie op gang. Brits-Indiërs zou geen juiste benaming meer zijn en Indiër voelde men zich niet. Het ging immers al om de tweede, in Suriname geboren, generatie. Koelie was uiteraard geen optie. Creolen stonden toch ook niet als “slaven” te boek! Bewust heeft men toen gekozen voor Hindostanen. Ten eerste omdat dit een correcte weergave is van het oorspron­ke­lijke Hindiwoord Hindostan (benaming voor India), dat door taalkundige ontwik­ke­lingen naderhand Hindustan werd. Ten tweede wilde men waken voor het binnen­halen van Indiase toestanden. Aan de vooravond van de onafhan­ke­lijkheid had de tegen­stelling tussen hindoes en moslims inmiddels zeer onver­kwik­ke­lijke vormen aange­nomen en werd er ook in etnische termen een onder­scheid gemaakt: hindoes waren Hindustani’s en moslims Pakistani’s. In Suriname voelden de nakome­lingen van de contract­ar­beiders, die altijd heel solidair met elkaar waren omgegaan, er niets voor dit onder­scheid te intro­du­ceren door gebruik van het woord Hindoestaan.

TOP