Waarom Hindostaan en niet Hindoestaan? Hindorama.com

De nazaten van de Brits-Indische contractarbeiders in Suriname worden Hindostanen genoemd. Let wel: niet Hindoestanen. Het gaat hier namelijk niet om een cultureel-religieuze, maar om een etnische groep die zowel uit hindoes, moslims als christenen bestaat. Sedert 1947 wordt deze groep in Suriname officieel met de term Hindostanen aangeduid. Daarvoor werden deze immigranten en hun nakomelingen Brits-Indiërs of koelies genoemd.

De veranderingen in India in verband met de op handen zijnde onafhankelijkheid van Groot-Brittannië brachten in Suriname een discussie op gang. Brits-Indiërs zou geen juiste benaming meer zijn en Indiër voelde men zich niet. Het ging immers al om de tweede, in Suriname geboren, generatie. Koelie was uiteraard geen optie. Creolen stonden toch ook niet als “slaven” te boek! Bewust heeft men toen gekozen voor Hindostanen. Ten eerste omdat dit een correcte weergave is van het oorspronkelijke Hindiwoord Hindostan (benaming voor India), dat door taalkundige ontwikkelingen naderhand Hindustan werd. Ten tweede wilde men waken voor het binnenhalen van Indiase toestanden. Aan de vooravond van de onafhankelijkheid had de tegenstelling tussen hindoes en moslims inmiddels zeer onverkwikkelijke vormen aangenomen en werd er ook in etnische termen een onderscheid gemaakt: hindoes waren Hindustani’s en moslims Pakistani’s. In Suriname voelden de nakomelingen van de contractarbeiders, die altijd heel solidair met elkaar waren omgegaan, er niets voor dit onderscheid te introduceren door gebruik van het woord Hindoestaan.

Klik op de foto en lees meer over de geschiedenis van Hindostanen.

TOP