VRIENDEN van HINDORAMA 2020

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama

Beste lezer van Hindorama,
Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’.

Wat houdt deze actie in?
Alle bijdragen op de site van Hindorama worden geschreven door een groep vrijwillige medewerkers. Deze bijdragen zijn gratis te lezen. Op de site is ook een digitale bibli­o­theek ingericht waar geïnte­res­seerden gratis achter­grond­in­for­matie kunnen vinden over de Surinaams-Hindostaanse cultuur. De groep vrijwillige medewerkers schrijft belan­geloos artikelen voor deze site, maar aan de instand­houding van de site zijn uiteraard kosten verbonden. Hiervoor hebben we uw onder­steuning hard nodig.

Uw onder­steuning
Wij stellen het zeer op prijs indien u jaarlijks een bedrag van minimaal tien euro (€ 10) wilt bijdragen als vriend en onder­steuner van Hindorama. Belangrijk is dat we met uw bijdrage de site kunnen conti­nueren en daarmee helpt u mee de Surinaams-Hindostaanse gemeen­schap te infor­meren en te inspi­reren over de eigen cultuur.

Vriend en onder­steuner van Hindorama
Na ontvangst van uw bijdrage kan uw naam worden opgenomen op de website van Hindorama onder de rubriek ‘Vrienden van Hindorama’ zonder vermelding van het gedoneerde bedrag. Uiteraard is het mogelijk te doneren maar ervoor te kiezen anoniem te blijven. Wij stellen het ook zeer op prijs als u personen in uw omgeving wilt atten­deren op de mogelijkheid om vriend en onder­steuner van Hindorama te worden.  Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons mailen naar: info@hindorama.com.

Wijze van betaling
Handmatige overschrijving: U kunt u uw bijdrage storten op rekening IBAN NL53 INGB 0007 3722 30 ten name van Sampreshan onder vermelding van ‘Vriend van Hindorama 2020’. Indien u anoniem wenst te blijven kunt u dit als volgt aangeven: ‘Vriend van Hindorama: anoniem’. Bij de omschrijving graag ook uw mailadres vermelden. Sampreshan is de beheerder van Hindorama website.
DonatieformulierDONEREN

Ga naar DONEREN!

Vrienden maken het verschil!

Bij voorbaat mijn harte­lijke dank

Radjin Thakoerdin
Sampreshan | Hindorama

Mede namens de vrijwillige medewerkers,
Kanta Adhin | Ranjan Akloe | Verdiep Akloe | Akash Baboeram | Rabin Baldewsingh | Danny Bonoo | Chan Choenni | Sabitrie Gangapersad | Savitrie Marhe | Radj Ramcharan | Shiwdatt Ramdharie | Hans Ramsoedh

TOP