Viering en Herdenking 146 jaar Hindostaanse Immigratie

In juni is het precies 146 jaar geleden dat de eerste lichting Hindostaanse contract­ar­beiders uit India in Suriname voet aan wal zetten. Zij vertrokken met het zeilschip Lalla Rookh ( de Tulpenwangige) van de havenstad Calcutta ( nu Kolkata)  en kwamen na een zeereis van liefst drie maanden, op 4 juni1873 in Suriname aan. De  401 Hindostaanse contract­ar­beiders werden op 5 juni 1873 ontscheept.

Daarom is 5 juni de dag geworden waarop de Hindostaanse immigratie wordt gevierd. Daarna, tussen 1873 en 1916, zijn er nog 63 scheepstrans­porten geweest waarin ruim 34.000 Hindostaanse contract­ar­beiders arriveerden. De meerderheid vestigde zich voorgoed in Suriname en ongeveer een derde keerde terug naar India. De vrij geworden Hindostaanse contract­ar­beiders werden gaandeweg landbouwers.

Hun nakome­lingen drongen door in alle sectoren van de Surinaamse samen­leving en werden de grootste bevol­kings­groep. Een deel emigreerde naar Nederland. Hun kinderen en klein­kin­deren vormen nu de meerderheid van de Hindostaanse bevolking.

Zowel in Suriname als in Nederland vieren Hindostanen de immigratie dag ter herin­nering aan hun moedige en ijverige voorouders. Zij herdenken ook hen die slacht­offer zijn geworden: een aantal zijn doorge­schoten tijdens opstanden en anderen zijn door uitputting en ziekten overleden. Ook Hindostanen geboren in Nederland moeten de Hindostaanse immigratie vieren en herdenken.Voor emigratie van Hindostanen naar Nederland bestaat geen bijzondere datum, omdat velen in verschil­lende perioden naar Nederland zijn gemigreerd. De website Hindorama.com wordt dan ook gelan­ceerd ter gelegenheid van 146 jaar Hindostaanse immigratie.

TOP