Viering 70ste India Constitution Day

Sabitrie Gangapersad

Een commissie onder leiding van jurist en econoom Bhimrao Ambedkar  heeft twee jaren, elf maanden en zeventien dagen gewerkt aan de grondwet van India.  Deze werd op 26 november 1949 aangenomen en ging twee maanden later, op 26 januari 1950, van kracht. De Indiase ambassade in Suriname heeft de 70ste Constitution Day (aanname van de grondwet) herdacht met een expositie over het leven van Ambedkar.

Blijvend
“De grondwet van India is de tweede grootste in de wereld en bevat 395 artikelen waarin verschillende aspecten zoals veiligheid, gelijkheid en de rechten en plichten van burgers aan de orde komen. Voor de commissie was het geen gemakkelijke taak om dit document tot stand te brengen in een land met meer dan 122 talen, 1600 dialecten, zeven grote godsdiensten en zo een grote diversiteit. Toch is dit gelukt en is de grondwet nu nog relevant en blijvend”, zegt ambassadeur Mahender Singh Kanyal. India is een democratische republiek met een overwegend federale structuur. Aan het hoofd staat een president. De taken van de president zijn grotendeels ceremonieel. De uitvoerende macht ligt bij de raad van ministers die wordt geleid door een premier. De president benoemt de premier die wordt voorgedragen door de coalitie. Ministers worden door de president benoemd op voordracht van de premier. Het parlement kent twee kamers: het hogerhuis (Rajya Sabha) en het lagerhuis (Lok Sabha) en bestaat uit 790 leden: 245 van Rajya Sabha en 545 van Lok Sabha. De minimale leeftijd om te kunnen stemmen is achttien jaar.

Goddelijk geïnspireerd
Het publiek is onder de indruk van alles dat er over de grondwet van India is gezegd en kijkt respectvol naar de plaatjes van Ambedkar. “Het is bijzonder dat het document in deze tijd, na wat kleine aanpassingen, nog relevant is. Dit is niet door de mens gemaakt, maar goddelijk geïnspireerd”, merken een paar mensen op. De expositie over Ambedkar begint met markante quotes over de grondwet van leiders zoals oud president Abdul Kalam en de huidige premier Narendra Modi. Er staan daarna foto’s van verschillende ontmoetingen en beraadslagingen die Ambedkar had met groeperingen om te komen tot de grondwet.  De expositie eindigt met illustraties over zijn dood op 6 december 1956 en herdenkingsmomenten rond zijn sterfdag.

Ruggengraat

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die samen met Kanyal de opening van de expositie heeft verricht, noemt de grondwet de ruggengraat van een land. “De grondwet geeft kracht en fungeert als anker bij het uitzetten van ontwikkelingsplannen. Als we kijken naar wat India in de afgelopen zeventig jaren heeft bereikt, dan is dat prijzenswaardig. Het land speelt op verschillende gebieden een leidende rol. Ik noem hierbij onder andere de ontwikkeling van hernieuwbare energie, wat erg relevant is in deze tijd van klimaatsveranderingen.” De assembleevoorzitter onderstreept de goede banden die Suriname en India met elkaar delen en feliciteert het land en de bevolking met het jubileumjaar voor aanname van de grondwet.

Bij de foto: Opening expo en overhandiging van een boek over de grondwet aan Jennifer Geerlings-Simons door de ambassadeur van India, de heer Mahender Singh Kanyal

Foto’s: Indiase Ambassade

TOP