Viering 150ste geboortedag Mahatma Gandhi

Sabitrie Gangapersad

Verschillende ministers, parle­ments­leden, firstlady Ingrid Bouterse en anderen hebben op 2 oktober het stand­beeld van Mahatma Gandhi aan de Heiligenweg omhangen met mala’s. Zijn 150ste geboor­tedag wordt sinds vorig jaar wereldwijd gevierd met verschil­lende projecten die in het teken staan van klimaats­ver­an­dering en verant­woord milieu­ge­bruik.

Klimaat en milieu
In Suriname zijn er ruim 150 bomen geplant in de districten Paramaribo, Nickerie, Saramacca en Commewijne. Er wordt ook een project uitge­voerd om vijfhonderd kinderen van Paramaribo en het binnenland te leren hoe een zonne-energie kit in elkaar te zetten. In India zijn er verschil­lende activi­teiten onder­nomen voor een schone omgeving en plastic gebruik. Voor deze initi­a­tieven heeft premier Narendra Modi vorige week de Global Goalkeeper 2019 award ontvangen, deelt de Indiase ambas­sadeur Mahender Singh Kanyal mee. Ook in andere delen van de wereld heeft India tientallen projecten uitge­voerd. Het Gandhi Solar Park dat op 24 september bij het hoofkantoor van de Verenigde Naties in gebruik is genomen, is daarvan een voorbeeld.

Gandhi’s boodschap
“De viering van de 150ste geboor­tedag van Mahatma Gandhi biedt ons een belangrijk moment om zijn boodschap over waarheid en geweld­loosheid te verspreiden. Het is een uitdaging om het pad van geweld­loosheid, zoals door hem gepredikt, te bewan­delen. Dit geldt ook voor het blijven bij de waarheid. Gandhi zei dat een fout geen waarheid wordt door het vele malen te herhalen en te propa­geren. Zo blijft de waarheid intact, ook al praat niemand erover en krijgt het geen exposure”, zegt Kanyal. “Een belang­rijke les die we van Gandhi kunnen leren is, dat we het geloof in de mensheid niet moeten verliezen. Gandhi vergeleek de mensheid met de oceaan en zei: als enkele druppels uit de oceaan vuil zijn, betekent het niet dat de hele oceaan is vervuild. We moeten wel verant­woord omgaan met de aarde. Dat is ook iets wat Gandhi ons heeft geleerd: de aarde heeft genoeg voor iedereens behoefte, maar niet voor de hebzucht van ons allen.” Volgens de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken,  Yldiz Pollack-Beighle, heeft Gandhi mensen als Nelson Mandela en Martin Luther King geïnspi­reerd. “De wereld vandaag is niet hetzelfde als 150 jaar geleden. We hebben vrede, geweld­loosheid en liefde nodig. Iedereen kan een Gandhi zijn! Samen moeten we dit planeet koesteren. Geweldloosheid vereist dubbel vertrouwen: in God en de mensheid. De toekomst hangt af van wat we vandaag doen.”

Foto’s: Sabitrie Gangapersad

TOP