VHP multicultureel

Sabitrie Gangapersad

Wie op 19 januari 2019 de zeven­tigste verjaardag van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) bijwoonde, zag geen Hindostaanse, maar een multi­cul­turele partij met veel jongeren. Nieuwe gezichten uit verschil­lende etnische groepen werden op die dag gepre­sen­teerd. De partij gaf ook het startsein voor de verkie­zings­cam­pagne van 2020. VHP-voorzitter Chan Santokhi wilt volgend jaar maar liefst 28 van de 51 zetels landelijk binnen halen.

Landelijke deelname
“De jeugd van nu heeft niets te maken met etniciteit. Jongeren van verschil­lende bevol­kings­groepen trekken met elkaar op en werken probleemloos samen. Vroeger werd de VHP inderdaad bestempeld als een Hindostaanse partij, maar dat is aan het veran­deren. We willen meer zijn dan een partij alleen. We gaan voor een nationale beweging, Orange Movement, die pleit voor herstel en redding van Suriname”, zegt Sachien Badal, onder­voor­zitter van de VHP Jongerenraad. “Door landelijk deel te nemen aan de verkie­zingen, betrek je iedereen en neemt het vertrouwen toe. Van de 70 jaar dat VHP bestaat, heeft de partij slechts 31 jaar deel uitge­maakt van de coalitie. De VHP heeft nooit alleen de regering gevormd. Nu gaan we alleen de verkie­zingen in en er is plek voor een ieder. Mensen moeten daarop inspelen en stemmen op basis van kwaliteit. Het is belangrijk dat de kandi­daten voorbeeld­fi­guren zijn en mensen zich in hun kunnen terug­vinden ongeacht hun afkomst. Jongeren denken nu anders: ze kijken naar de potentie en kwaliteit van verte­gen­woor­digers en niet naar etniciteit.”

Eerste stap
De nieuwe multi­cul­turele VHP is bij grote delen van de samen­leving heel goed ontvangen. Verbazingwekkend is wel de kritiek uit de kamp van de Nationale Democratische partij (NDP). Volgens onder­voor­zitter en fractie­leider Andre Misiekaba is de VHP geen nationale partij. Hij verwijst naar  volks­ver­te­gen­woor­digers van de VHP die op dit moment allemaal Hindostanen zijn, terwijl dat bij de NDP anders is. In zijn toespraak bij de viering van de Dag der Bevrijding op 25 februari 2019 noemde president Bouterse de missies van VHP naar het binnenland en het streven naar 28 zetels een lachertje.

Volgens critici zal het nog jaren duren voordat de VHP een echte nationale partij wordt. Niet iedereen in de VHP is klaar om de veran­dering onder Santokhi te accep­teren, zoals ook nog niet iedere niet-Hindostaan zover is om het partij­centrum De Olifant binnen te stappen. Maar de eerste stap voor veran­dering en vernieuwing is al gezet. Santokhi maakt zich als leider wel sterk voor een multi­cul­turele partij. “Onze eerste voorzitter ging voor verbroe­de­rings­po­litiek. De droom van Lachmon wordt werke­lijkheid. Etnische politiek is nu niet meer aan de orde. Alle Surinamers moeten de ruimte krijgen om te parti­ci­peren in alle partijen. De strijd gaat nu niet meer tussen rassen. Deze strijd gaat tussen goed en kwaad en tussen stabi­liteit en insta­bi­liteit.”

TOP