Verkeersveiligheid in Suriname?

Chan Choenni

Ik bezoek Suriname elk jaar en rijd daar in een huurauto. De laatste jaren is het verkeer drukker geworden en het lijkt steeds onveiliger. Uiteraard kijk ik als Surinaamse Nederlander naar de verkeersveiligheid in Suriname, maar ik ben ook geboren  en getogen in Suriname. Niettemin zijn deze observaties van belang; ook omdat velen als toerist Suriname bezoeken en aan het verkeer deelnemen. Ik rijd steeds vaker als het ware met lood in mijn schoenen. Er zijn weliswaar verkeersdrempels en zelfs zogeheten plateaus geplaatst, maar er zijn drempels waarbij de aankondiging vlakbij de drempel staat in plaats van bijvoorbeeld 20 meter ervoor! Je moet immers kunnen anticiperen en niet wanneer je bij de drempel aankomt ineens lezen: drempel.

Je vraagt je af wie dit verzint dit op het Ministerie van Openbare Werken of wordt hier überhaupt over nagedacht? Zo zijn er nog meer onveilige situaties. Een actueel voorbeeld: op de hoek van de Sophie Redmondstraat en de Zwartenhovenburgstraat, tegenover het vervallen stonóso gebouw bij het stoplicht, heeft men op de straat (!) een soort vuilnisbak geplaatst. Het is als het ware een inhammetje,  maar voor een automobilist uiterst gevaarlijk: zomaar een inhammetje op straat. Je moet dus een beetje uitwijken en blokkeert daardoor de auto’s naast je. Zou  de vuilnisbak niet elders kunnen worden geplaatst?

Vrijwel dagelijks zijn er aanrijdingen met veel blikschade of ongelukken waarbij iemand tegen een verkeerspaal rijdt. Vaak zijn er echter ook aanrijdingen met dodelijke slachtoffers. Suriname telt per jaar verhoudingsgewijs veel verkeersdoden. Verkeersdoden worden internationaal uitgedrukt in aantallen per miljoen inwoners per land. In 2019 waren dat er 78 in Suriname. Suriname heeft ruim een half miljoen inwoners. Dit betekent   gemiddeld ruim 150 verkeersdoden per miljoen per jaar voor 2019. Ter vergelijking: in de Europese Unie was dit getal 49; in België 54 en in Nederland slechts 31. Dat betekent dat Suriname gemiddeld bijna vijfmaal zoveel verkeersslachtoffers kent als in Nederland en bijna driemaal zoveel als in België. Helaas heb ik geen cijfers over vergelijkbare landen als Guyana kunnen achterhalen.

Er moet echt iets gedaan worden aan het verhoudingsgewijs grote aantal verkeersdoden in Suriname. Ik moet zeggen dat de meerderheid van de Surinaamse automobilisten hoffelijk is in het verkeer en elkaar de ruimte geeft. Maar er is een minderheid met een ‘junglementaliteit”: men rijdt ruw, te hard, heeft haast, ‘snijdt de ander’ en haalt ongemerkt in. Kortom: er is veel risicogedrag. Nee, ik bedoel met junglementaliteit echt niet alleen ‘Marrons’. Over de hele linie zijn er automobilisten en vooral mannen die een soort machogedrag ten toon spreiden – vooral rijdend in fourwheeldrive auto’s – en  zich de baas wanen op de wegen. Zij brengen zichzelf en anderen in gevaar.

Surinamers lijken vaak veel haast te hebben in het verkeer. Hebben zij zoveel haast om naar het werk te gaan of is het om thuis te komen? Politici en opvoeders moeten de automobilisten aanspreken. Er zijn gelukkig enkelen, zoals de politicus Edward Belfort. Hij, maar ook anderen roepen regelmatig de burgers op om zich te gedragen in het verkeer. Belfort  spreekt ook de zwarte jongemannen aan ‘deng blakka buba wang’  via de televisie op hun gedrag.

De meeste oude Surinaamse wegen zij niet gebouwd voor veel en intensief autoverkeer. Er zijn  nog steeds wegen vol kuilen. Is er geen zogeheten vliegende brigade die kan uitrukken om continu de kuilen en gaten te dempen na bijvoorbeeld melding door burgers? Zijn er niet genoeg manschappen of is er niet genoeg asfalt beschikbaar? Als je hierover wil discussiëren, zegt men in Suriname: lieb a tori. Men wil er niet over praten. Er zijn blijkbaar andere prioriteiten en grotere problemen in het land. Er wordt wel strenger gecontroleerd door de politie. Maar het belangrijkste is dat er meer informatie moet worden gegeven over het verkeer, risicogedrag en de gevaren. Maar vooral over hoffelijkheid in het verkeer en elkaar de ruimte geven.

Foto’s: internet

 

TOP