Tentoonstelling over het machtige Amazoneregen­woud van Suriname, Guyana en Frans-Guyana

Natasha Knoppel

Het Prinsenkwartier in Delft toont tot en met 22 november 2020 (wegens succes verlengd) prachtige kunst bijeengebracht door Natasha Knoppel Art Galleries met als centraal thema: het Amazone­re­gen­woud van de Guyana’s: Suriname, Frans-Guyana en Guyana. “De ten­toon­stelling is op de eerste plaats een ode aan de pracht en kracht van het gigantische ecosysteem dat wij het Amazoneregenwoud noemen.” Aldus Natasha Knoppel, die in deze ten­toon­stelling niet alleen indrukwekkende kunst presenteert maar vooral ook streeft naar grotere bewustwording en educatie van de bezoekers met betrekking tot het thema.

Kaie­teur­watervallen (Guyana)

Benedictio IV: migh­ty echo of the Amazon rainforest – revelations of the Guianas, zoals de titel van de tentoonstelling luidt, is een edu­ca­tieve multimediale kunst­ten­toon­stelling waar­in onderscheidende kunst van zeventien top­kunste­naars en veelbelovende kunstenaars uit Suriname, Frans-Guyana en Guyana en van drie speciale gastkunstenaars uit Nederland en Zwitserland is bijeengebracht. Bezoekers worden gegrepen door de pracht en kracht van het imposante regenwoud en krijgen tevens informatie over het belang en de noodzaak van het behoud en de bescherming van het Amazoneregenwoud. Ze zien en leren over de bewoners van het regenwoud, hun intieme relatie met de natuur. Ze ervaren de machtige bossen en de Kaie­teur­watervallen, een van de krachtigste en mooiste watervallen ter wereld. En, aan de andere kant, zijn er de aanslagen op het natuurlijk milieu door opwarming van de aarde, jacht op bedreigde diersoorten en kwikvergiftiging als gevolg van goudwinningspraktijken.

De tentoonstelling bestaat uit meer dan vijftig (mul­ti­mediale) kunst­wer­ken, een bijbe­horende audio pod­cast tour, een virtual reality experience van een wan­de­ling in het Ama­zo­ne­regenwoud en een bezoek aan lokale inheemse be­wo­ners, een fotografische installatie, (online) lezingen van experts en het educatieve projectboek Benedictio IV. Een groot deel van de kunstwerken is te koop. 10 % van de netto-opbrengst van de tentoonstelling gaat naar de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS). De tentoonstelling is te zien in het Prinsenkwartier in Delft tot en met 31 oktober 2020. Kaarten kunnen gereserveerd worden op www.natashaknoppelart.com.

Het bijbehorende Benedic­tio IV project­boek is Engelstalig, 128 pagi­na’s dik en gehuld in een kaft die een samen­smel­ting is van Delfts Cultureel Erf­goed – Delfts Blauw- en de spirit van het Ama­zo­ne­regenwoud.

Benedictio IV: mighty echo of the Amazon rainforest – revelations of the Guianas, augustus 2020, uitgever Natasha Knoppel Art Gal­le­ries, paper­back 128 pagi­na’s. Prijs: € 32,50 ISBN 9789090335797 

TOP