Standbeeld van Gandhi in Amsterdam beklad met rode verf

NOS 17 juni 2020

In Amsterdam is het beeld van de Indiase onafhan­ke­lijk­heids­strijder Mahatma Gandhi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is ‘racist’ geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de letters A‑C-A‑B, all cops are bastards.

De gemeen­te­lijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens vernieling, meldt AT5. Het beeld wordt zo snel mogelijk schoon­ge­maakt.

Mahatma Gandhi streed met geweldloze middelen tegen de koloniale overheersing van zijn land door de Britten. Toch is Gandhi niet onomstreden. Hij woonde en werkte 20 jaar in Zuid-Afrika, waar hij zich inzette voor de burger­rechten van Indiase migranten. Volgens critici liet hij zich destijds minachtend uit over Afrikanen, die hij betitelde als ‘wilden’ en ‘mensen zonder beschaving’.

In Ghana protes­teerden studenten in 2016 tegen de plaatsing van een beeld van Gandhi op een univer­si­teits­campus. De studenten vonden dat de Indiër onterecht een stand­beeld voor zijn verdiensten kreeg.

Standbeelden

De afgelopen tijd zijn op verschil­lende plaatsen in Nederland beelden en panden beklad die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland, zoals het beeld van Piet Hein in Rotterdam.

Ook in andere landen zijn beelden en vernoe­mingen van mensen die verdiend hebben aan koloniën en slaven­handel beklad en verwijderd. Zo werd in Brussel een beeld van koning Leopold II wegge­haald en gooiden betogers in Bristol het beeld van slaven­han­delaar Edward Colston in het water bij een antira­cis­me­protest.

Het is nog ondui­delijk of de bekladding van het stand­beeld van Gandhi te maken heeft met eerdere vernie­lingen, schrijft NH Nieuws. Ook is niet bekend wanneer het beeld beklad is.

TOP