Satguru Sivaya Subramuniyaswami - Stichter van een baken van het hindoeïsme

Satguru Sivaya Subramuniyaswami (1927-2001)

Gedurende de laatste paar decennia wordt gestaag en op zeer toegewijde en zorgvuldige wijze gewerkt aan de bouw van een grote Shiva Tempel op het eiland Kauai (het groenste eiland van Hawaii). De tempel staat bekend als Iraivan Tempel. Iraivan is een oud Tamil-woord voor God en betekent “Hij die aanbeden wordt”. De Iraivan Tempel wordt gebouwd om de grootse visie te vervullen van Satguru Sivaya Subramuniyaswami (1927-2001), liefkozend Gurudeva genoemd door zijn dui­zen­den discipelen, volgelingen en bewonderaars die over de hele wereld verspreid zijn. Twintig jaar geleden op 12 november 2001 overleed Gurudeva. Nadat hij in oktober van dat jaar vernam dat hij ongeneeslijk ziek was, besloot hij een oud hindoeïstisch en yogisch gebruik, prayopavesa, te volgen en nam vanaf die dag alleen nog water tot zich. Na 32 dagen vrijwillig te hebben gevast, bereikte hij mahasamadhi (de staat waarin een yogi binnentreedt wanneer hij bewust de beslissing neemt zijn lichaam te verlaten).

Iraivan Tempel

Kauai Aadheenam (Kauai Hindoeklooster)
Gurudeva gold als een lichtend voorbeeld van ontwaken en wijsheid en werd wereldwijd erkend als een van de meest vooraanstaande leermeesters van het hindoe­ïsme. Wat filosofen met moeite in ingewikkelde theorieën uitleggen, verwoordde hij in eenvoudige taal vanuit zijn eigen ervaring. Het uiteindelijke resultaat van zijn geïnspireerde gesprekken is de 3000 pagina’s tellende trilogie Dancing with Siva, Living with Siva en Merging with Siva, een allesomvattende Engelstalige verhandeling van Saiva Siddhanta, een vooral in Zuid-India en Sri Lanka voorkomende hindoetraditie die Shiva als het Opperwezen vereert. Gurudeva reisde veel om hindoegemeenschappen op elk continent te verheffen en hielp 37 tempels wereldwijd op te richten. In 1986 noemde het Wereld Parlement van Religies hem een van de vijf wereldleraren. Hij vertegenwoordigde zijn religie op wereldwijde conferenties. Zo behoorde hij tot de religieuze leiders die samen met politici en wetenschappers de toekomst van de planeet bespraken in 1988 in Oxford, in 1990 in Moskou en in 1992 in Rio de Janeiro.

Gurudeva werd als Robert Hansen geboren in Oakland, Californië. Nadat hij op 11-jarige leeftijd wees was geworden, werd hij opgevoed door een familievriend die was beïnvloed door de spiritualiteit van India. Opgeleid in klassieke oosterse en westerse dans en in de disciplines van yoga, werd Hansen op 19-jarige leeftijd de belangrijkste danser van het San Francisco Ballet. Op het hoogtepunt van zijn carrière deed hij echter afstand van de wereld en in 1947 zeilde hij naar India op zoek naar een spirituele meester. Hij kwam terecht in Sri Lanka waar hij in een afgelegen grot vastte en mediteerde en verlichting bereikte. Twee jaar later werd hij door Siva Yogaswami van Jaffna, een van meest opmerkelijke mystici van de 20ste eeuw, tot sanyassin gewijd en naar de VS gestuurd. Hij kreeg de naam Subramuniya en werd de geestelijk opvolger van Siva Yogaswami die in 1964 overleed. Hij was de 162e opvolger in de Nandinatha Kailasa-lijn en de stichter van Kauai Aadheenam, ook bekend als Kauai’s Hindoe­klooster. Voor velen die Gurudeva over de hele wereld hebben ontmoet, was de gracieuze, 1 meter 80 lange, witharige guru de belichaming van Heer Shiva zelf. Zelfs vandaag nog, vanuit de innerlijke wereld, blijft Gurudeva, op magische wijze, allen leiden die zijn leringen omhelzen. Zo ook zijn team van meer dan twee dozijn monniken die zijn nalatenschap voortzetten via Kauai’s Hindoeklooster. Zijn licht leeft voort in hun streven naar waarheid.

Visioenen
De missie van Gurudeva, zoals ontvangen van zijn satguru Siva Yogaswami was het beschermen, behouden en promoten van de Saivitische hindoereligie zoals die tot uitdrukking komt via de drie pijlers: tempels, satguru’s en geschriften. Gurudeva, die een buiten­gewoon mysticus was, had vele visioenen van de hindoegoden. Hij las helderziend uit innerlijke geschriften en creëerde zijn eigen taal, Shum, om de diepgaande toestanden die hij in meditatie tegenkwam voor anderen in kaart te brengen. De bouw van de Iraivan Tempel is ook geïnspireerd door een reeks mystieke visioenen van Shiva die Gurudeva vroeg in de ochtend van 15 februari 1975 kreeg. Hij zag Heer Shiva zitten op een grote rotsblok die later werd ontdekt op het toen overwoekerde terrein in Kauai waar ook het Hindoeklooster is gevestigd. Dit klooster is een niet weg te denken onderdeel van het eiland. Hindoefamilies van over de hele wereld komen er voor darshan (zegening). Er worden voordrachten en discussiebijeenkomsten (satsangs) gehouden en elk jaar is er een speciaal evenement ter herdenking van de mahasamadhi van Gurudeva. Het klooster wordt geleid door Gurudeva’s opvolger Satguru Bodhinatha Veylanswami.

Satguru Bodhinatha Veylanswami

Tijdschrift Hinduism Today
Een andere belangrijke bijdrage van Gurudeva is het tijdschrift Hinduism Today. Het tijdschrift is een non-profit educatieve activiteit van de Himalayan Academy die ook is gevestigd in het klooster en wordt mogelijk gemaakt via het Hindu Heritage Endowment. Er is geen ander tijdschrift in de hindoewereld, zelfs niet in India, dat de statuur en populariteit van Hinduism Today evenaart. Voor Gurudeva gold dat de openbare dienst­verlening van zijn Saiva Siddhanta Yoga Orde zich zou richten op het ondersteunen en aanmoedigen van alle hindoetradities via Hinduism Today. Zelden door het eigen verhaal te vertellen, maar eerder hindoesolidariteit aan te moedigen door zich te richten op de mensen, gebeurtenissen, filosofie, cultuur en tradities van de bredere hindoewereld. Dit, in tegenstelling tot de verschillende publicaties die worden uitgegeven door veel van de leidende hindoe-ashrams en -organisaties over de hele wereld die alleen of voornamelijk hun eigen guru’s, tradities en overleveringen promoten. Het klooster organiseert ook Innersearch Travel Study programma’s waar de directe begeleiding en zegeningen van Gurudeva beschikbaar zijn voor allen die aan dit programma deelnemen.

In 2000 ging Hindorama een samenwerking aan met Hinduism Today. Gurudeva met Radjin Thakoerdin (uitgever) en Kanta Adhin (hoofdredacteur).

Hoog aanzien
De statuur en geloofwaardigheid van Gurudeva’s disci­pelen staan hoog aangeschreven. Satguru Bodhinatha Veylanswami wordt uitgenodigd om het openingsgebed te verrichten voor de zitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Toen in Amerika naar aanleiding van het klonen van schapen ook gesproken werd over het klonen van mensen, verzocht toenmalig president Clinton het Hindoeklooster van Kauai om de visie van het hindoeïsme hierop. Een ander voorbeeld betreft een kwestie rond McDonald’s in verband met het misleiden van het publiek door gebruik van rundvleesaroma’s in hun “vegetarische frieten”. Het concern werd aangeklaagd en trof een schikking van $10 miljoen. Het Hindu Heritage Endowment werd beschouwd als een van de weinige vegetarisch vriendelijke instellingen in Amerika en werd daarom gekozen als deel van de schikking van 10 miljoen dollar die door de rechtbank werd bevolen. Zo ontving het schenkingsfonds van Hinduism Today een cheque van $2.55.000. De supergrote schenking werd gebruikt om Amerikanen, vooral jongeren, voor te lichten over de verdiensten van een vegetarische levensstijl die al meer dan 6000 jaar een hindoeïstisch ideaal is. Het klooster was vereerd te worden gerekend tot enkele van Amerika’s meest gerespecteerde onderwijsinstellingen.

Rudraksha tuin en Rudraksha kralen

Hightech en natuur
Het klooster is een plaats van intense activiteit en wereldwijd bereik, waar de inwonende monniken de nieuwste hightech computers hanteren voor het tijdschrift Hinduism Today, boeken, websites, video’s, lesprogramma’s en het beheer van de Hindu Heritage Endowment. Tegelijkertijd wordt gewerkt met de krachten van de natuur. Naast het feit dat de monniken totaal zelfvoorzienend in voedsel zijn dat ze zelf planten, is op het terrein van het klooster Amerika’s enige Rudraksha (Eleacarpus) bos te vinden. Rudraksha betekent tranen van Shiva (Rudra is een ander naam voor Shiva). Gurudeva plantte in 1984 eigenhandig 108 bomen. Vandaag de dag zijn de bomen zo’n 60 meter hoog en produceren ze honderdduizenden vruchten per jaar. In de Ayurveda worden rudraksha zaden, gemalen met geneeskrachtige kruiden, gegeven aan patiënten met hartkwalen om de hartspier te versterken.

Satguru Bodhinatha Veylanswami en monniken van het Hindoeklooster van Kauai met de bouwers van de Iraivan Tempel.

Gurudeva’s droomproject
Nu wordt reik­halzend uitgekeken naar de vol­tooiing van de Iraivan Tempel, Gurudeva’s droom­project. Een toegewijde groep van tempelbouwers heeft het Iraivan Tempelproject in leven gehouden, ondanks de vele ups en downs die de economie in de afgelopen decennia heeft gekend. Deze tempelbouwers hebben ervoor gezorgd dat er een minimumbedrag aan geld blijft komen als donatie, zodat het project voortgang blijft vinden. Vlak voor zijn mahasamadhi had Gurudeva gezegd: “Wanneer je de pelgrimstocht naar de Iraivan Tempel begint, laat je de karma’s van het verleden vallen en los je ze op. Dan geeft de tempel een nieuwe start, een nieuwe impuls voor een prachtige toekomst. Het is een zegengevende tempel, een levengevende tempel, een wensvervullende tempel.” Gelegen in het hart van een traditioneel hindoekloostercomplex dat doet denken aan oude kloosters in India, is Iraivan meer dan een tempel; het is een pelgrimsoord, een plaats van sadhana (discipline) en spirituele verjonging. Iraivan Tempel is een levend bouwwerk dat de oude traditie in de 21ste eeuw brengt, een stabiel anker dat de hindoedharma ondersteunt en versterkt voor huidige en toekomstige generaties. Het is een plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoeten en waar het hindoeïsme zijn toekomst ontmoet.

Dit artikel is grotendeels ontleend aan het uitgebreide Engelstalige artikel van Rajiv Malik op deze site. 

Foto’s: Rajiv Malik, Kauai Hindu Monastery en Sampreshan/Hindorama

TOP