SARNÁMI

apan-apan dhaplá apan-apan awáj verha­len­bundel in het Sarnámi Op zondag 12 juli vond de presen­tatie plaats van de eerste verha­len­bundel in het Sarnámi waaraan 13 verschil­lende auteurs hebben meege­werkt. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarnámi is verschenen waaraan 13 schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. De boekpre­sen­tatie werd georga­ni­seerd tijdens

De verdere ontwik­keling van het Sarnámi anno 2020 in zowel Suriname als in Nederland is best wel een grote uitdaging aan het worden. Vooral in Nederland is de taal een zogenaamde heritage language geworden. Een heritage language is een taal die enkel thuis of in de eigen kring gesproken wordt, terwijl die niet omschreven kan

Bekijk een video met een gedicht (kawitá) van Rabin Baldewsingh: Pyár nasá men náce hai   Bekijk een video met een gedicht (kawitá) van Rabin Baldewsingh: Dil men pyár sulge hai, sáthi

Ham jab aili birdhálaywá men, tab baithaká ekdam bharal rahá. Ek se ek burh‑puraniyan apan-apan kamará chorke nicce áil rahin eksab se bhent-mulákát kare khát aur sáthe bhi khái khát. Baithaká men bahut hallá rahá. Sab koi apane men jor se bát-cit karat rahin aur ek sangit samáj jor se bájá bajáwat rahá. Sab koi

Zo langzaamaan kom ik tot de conclusie dat het Sarnámi, de moedertaal van veel Hindustanen in Suriname en Nederland, een bedreigde taal is geworden. Natuurlijk is het proces van onder­drukking van de taal al enige tijd gaande, maar nu, bijna 150 jaar na het ontstaan van de taal op Surinaamse bodem, kan ik niets anders

Het Sarnámi is sinds 1986 een gestan­daar­di­seerde Surinaamse taal. In oktober 1984 werd een nationale ‘Spellingscommissie Sarnámi’ geïnstal­leerd om tot een ‘fonema­tisch verant­woorde en praktisch hanteerbare spelling van het Sarnámi’ te komen. Dit op initi­atief van de Surinaamse overheid. In juli 1986 werd de spelling van het Sarnámi door de toenmalige regering van Suriname officieel

Inleiding Het Sarnámi is de moedertaal van de meeste Hindustanen in Suriname en Nederland. De taal is ontstaan uit diverse Indiase talen die door Brits-Indische contract­ar­beiders in de periode 1873–1916 uit het noordelijk deel van India werden overge­bracht naar Suriname. In die periode werden 64 schepen met 34.304 immigranten vanuit Brits-Indië naar Suriname gebracht om

TOP