Sarnámi Woordenschat, systematisch basis­voca­bulaire van het Sarnámi Deel II ~ R. Baldewsingh

Zojuist verschenen 

Sarnámi Woordenschat, systematisch basisvocabulaire van het Sarnámi
DEEL II

In het voorjaar van 2018 werd het eerste deel van de Sarnámi Woordenschat gepubliceerd. Nu is het tweede deel van dit omvangrijk werk verschenen. Hiermee is in vijftien hoofdstukken diverse Nederlandse trefwoorden met hun Sarnámi betekenissen gecategoriseerd voor praktisch gebruik.

Een idioomboek is erg handig om thematisch woorden te leren, teneinde die op een goede manier te kunnen gebruiken in de dagelijkse spraak. Dit tweede deel van Sarnámi Woordenschat, systematisch basisvocabulaire van het Sarnámibestaat uit twee afzonderlijke delen. In het eerste deel zijn in zeven hoofdstukken een systematisch vocabulaire opgenomen van 6688 Nederlandse trefwoorden, onderverdeeld in diverse onderwerpen (categorieën) en volgens een vaste volgorde gepresenteerd: zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. De woorden in de diverse hoofdstukken en paragrafen zijn alfabetisch gerangschikt. Vervolgens worden de diverse thema’s afgesloten met enkele (illustratieve) zinnen en uitdrukkingen. En omdat veel woorden dubbel voorkomen (omdat die in andere thema’s ook gedefinieerd worden) betekent dit dat in het systematische vocabulaire in totaal 10.788 woorden zijn opgenomen en in het Sarnámi vertaald. Hierbij zijn de gebruikte Nederlandse woorden uit de zinsconstructies in Zinnen en uitdrukkingen niet meegerekend. Het tweede deel van dit boek bevat een verzameling van alle gebruikte werkwoorden. In totaal gaat het hier om 1491 werkwoorden. Zo wordt het voor de lezer gemakkelijk gemaakt om het een en ander op een eenvoudige wijze op te zoeken.

Met de woorden in dit deel van Sarnámi Woor­den­schat kunnen mensen die de taal een beetje kennen (of de taal helemaal niet machtig zijn) een stevig fundament leggen voor een goede beheersing van het Sar­ná­mi. En goede Sarnámisprekers die hun woordenschat willen uit­brei­den kunnen gemakkelijk overweg met dit boek.

Aan de verzameling van de in dit boek voorkomende woorden is ruim 30 jaar gewerkt. Daarbij heeft de samensteller zich toegelegd op het verzamelen van woorden die in reeds gepubliceerde teksten (proza, poëzie, woordenlijsten) voorkomen, en ook woorden die middels talrijke gesprekken opgetekend zijn. Bij de samenstelling van dit idioomboek is nadrukkelijk gekeken naar woorden die door Sarnámisprekers het meest gebruikt worden. Maar ook andere variaties die beïnvloed zijn door het Nederlands, Engels, Sranantongo of het Hindi worden meegenomen. Getracht is zoveel mogelijke varianten mee te nemen, gerangschikt in de frequentie van het gebruik door Sarnámisprekers in Suriname en Nederland.

Het Sarnámi is de moedertaal van de meeste Hindustanen in Suriname en in Nederland. De taal is ontstaan uit diverse Indiase talen die door Indiase contractarbeiders in de periode van de Contracttijd (1873-1916) uit het noordelijk deel van India werden meegenomen naar Suriname. De Noord-Indiase talen die aan de basis stonden van het ontstaan van het Sarnámi zijn Bhojpuri, Awadhi en het Hindi.In Suriname werd de taal vermengd en verder ontwikkeld, met invloeden van het Nederlands, het Sranantongo en het Engels. Al deze talen hebben het vocabulaire van het Sarnámi enorm verrijkt. In het verleden zijn enkele woordenlijsten (en eenvoudige woordenboeken) van het Sarnámi verschenen en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de beschrijving en ontwikkeling van deze Surinaamse taal.

En nu presenteert Uitgeverij Surinen deel II van het unie­ke Idioomboek Sarnámi.

Sarnámi Woordenschat, systematisch basisvocabulaire van het Sarnámi
Deel II

ISBN 987-90-71995-23-1
Rabin S. Baldewsingh
Uitgeverij Surinen, Den Haag
Prijs in Nederland: € 25,- (excl. verzendkosten)
Prijs in Suriname: SRD 250,- (excl. verzendkosten)

In Nederland is het boek verkrijgbaar via elk erkende boekhandel of kan worden besteld via het e-mailadres: uitgeverijsurinen@gmail.com [ook voor meer informatie]

WINACTIE
DOE MEE en WIN!
Lees het artikel Sarnámi, een taal in Suriname en Nederland. In samenwerking met de uitgeverij Surinen organiseert Hindorama een winactie. Doe mee en maak kans om het idioomboek te winnen. Er worden 2 exemplaren verloot. Beantwoord de volgende vraag: Onder welke emancipatiebeweging kreeg de Sarnámi de status van een volwaardige Surinaamse taal?  Stuur uw antwoord naar redactie@hindorama.com o.v.v. winactie Sarnámi. Sluitingsdatum is woensdag 14 oktober 2020. De gelukkige winnaars krijgen een bericht van de uitgever.
TOP