DETAILS VERGETEN?

Sarnámi Sanskirti 2 - Enkele facetten van de Hindustaanse geschiedenis
en cultuur in Suriname en Nederland

Deel 2

In dit tweede deel van Sarnámi Sanskirti worden 21 artikelen gepresenteerd, waarbij nog meer en ook nieuwe facetten van de Hindustaanse cultuur in Suriname en Nederland belicht worden. Naast bijdragen over geschiedenis, religie, taal en literatuur, is in dit deel ook een aantal artikelen opgenomen op terreinen die tot nu toe niet of nauwelijks beschreven zijn. Het gaat dan om het organisatieleven (verenigingen) en de emancipatie van de Hindustaanse vrouw in Nederland. Verder worden de maatschappelijke en culturele zichtbaarheid van de Hindustanen middels enkele casussen uit de doeken gedaan. Het boek is interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Surinaams-Hindustaanse geschiedenis en cultuur en de emancipatie van deze groep in de plurale samenlevingen in Suriname en in Nederland. De artikelen in dit boek zijn rijk geïllustreerd met (soms historische) foto’s. Het boek levert een interessante kijk op zaken als Hindustaanse geschiedenis, onderwijs, religie/spiritualiteit en culturele identiteit.  

Sarnámi Sanskirti 2 is het tweede boek in een reeks van boeken over het Sarnámi cultureel erfgoed dat door Uitgeverij Surinen wordt uitgegeven.

 

 

Sarnámi Sanskirti 2, enkele facetten van de Hindustaanse geschiedenis en cultuur in Suriname en Nederland

ISBN 987-90-71995-20-0

Redactie: 

Rabin S. Baldewsingh / Naushad Boedhoe / Bris Mahabier

Uitgeverij Surinen, Den Haag

Prijs in Nederland: € 15,= (excl. verzendkosten)

In Nederland is het boek verkrijgbaar via elk erkende boekhandel of kan worden besteld via het e-mailadres: uitgeverijsurinen@gmail.com

 

TOP