JNAN ADHIN INSTITUUT (JAI)

Publicaties Sampreshan i.s.m. Jnan Adhin Instituut (JAI)

2021: Geschiedenis van Hindostanen 1873-2015 van dr Chan Choenni (omschrijving)

2021:    Hindostaanse contractarbeidsters in woord en beeld van dr Chan Choenni (omschrijving)

2020:    Hindostaanse migratiegeschiedenis in kort bestek van dr Chan Choenni (omschrijving)

2016:   Tweetalig Hindi-Nederlands woordenboek samengesteld door Eline Santokhi en Lydius Nienhuis (omschrijving)

2008:    Hindostaanse ouderen in Nederland – Een inventariserend onderzoek naar hun achtergronden, behoeften en welbevinden van Chan Choenni, Sandra Kalidien en Kanta Adhin (omschrijving)

en brochure

2008:   Hindostaanse ouderen in Nederland zijn gelukkig (brochure met de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar achtergronden, behoeften en welbevinden van Hindostaanse ouderen

2006:    500 Spreekwoorden en gezegden uit het Sarnámi en Hindi met Nederlandse vertaling en equivalenten samengesteld door Eline Santokhi en Lydius Nienhuis(omschrijving)

2005:    Het Hindostaanse gedachtegoed in hedendaagse context (brochure) (omschrijving)

2004:    Tweetalig Sarnámi (Surinaams Hindostaanse taal) – Nederlands woordenboek samengesteld door Eline Santohki en Lydius Nienhuis (omschrijving)

TOP