KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Prof. dr. Chan E.S. Choenni Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 24 april 2020 is prof. Chan Choenni door Koning Willem-Alexander gehonoreerd met een Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. De coronamaatregelen verhinderden een officiële opspelding van de versierselen. Hij ontving een telefoontje van de burgemeester van Haarlem die hem het nieuws mededeelde.

De toegekende eer is een teken van waardering voor zijn grote ijver en bevlogenheid om beter inzicht te verschaffen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving. Hierbij heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op het verspreiden van kennis over de migratiegeschiedenis van de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap en uitdagingen voor deze gemeenschap in Nederland door middel van lezingen en diverse publicaties. Hij schroomde daarbij niet gevoelige thema’s, zoals partnerkeuze en zelfdoding, aan de orde te stellen. Als bijzonder hoogleraar van de diaspora leerstoel Lalla Rookh (2010-2015) heeft hij de Hindostaanse immigratiegeschiedenis kunnen vastleggen in  vijf publicaties. Nog steeds zet hij zich in om de migratiegeschiedenis op toegankelijke wijze beschikbaar te maken, onder andere via een serie artikelen die in de periode april-juni 2020 op de website Hindorama.com, waarvan hij ook adviseur is, zullen worden geplaatst.

Chan Choenni heeft zich ook ingezet in het kader van het Jnan Adhin Instituut dat zich ten doel stelt bekendheid te geven aan alles wat verband houdt met de Hindostaanse cultuur teneinde mede bij te dragen aan een evenwichtige integratie van Hindostanen in Nederland. Vermeldenswaard is het onderzoek dat hij in dit verband heeft verricht naar de achtergronden, behoeften en het welbevinden van Hindostaanse ouderen in Nederland, aangezien ouderen vaak cultuurdragers zijn en daarmee ook een belangrijke rol spelen in het proces van integratie. Momenteel is hij nog bezig met een studie van de honderdjarige geschiedenis van Afro-Surinamers (1863-1963), namelijk de periode na de afschaffing van de slavernij tot en met 1963.

 –  Prof, van Harte Gefeliciteerd –

TOP