Oudere generatie verbonden met Gáw puja

Sabitrie Gangapersad

 

Verschillende tempels in Suriname houden tijdens Navratri een speciale Gáw puja voor heil van de buurt. Hoewel het animo bij jongeren gering is, voelen veel ouderen zich verbonden met deze activiteit. “Er zijn heel veel mensen die niet vaak naar de mandir komen, maar graag hun bijdrage leveren aan de Gáw puja. Ze hebben er een bepaalde band mee”, zegt Soeklechandre Soeknandan van de Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord (SSDP).

Collectieve dienst
De SSDP houdt jaarlijks tijdens de navrati periode in oktober/november een Gáw puja waaraan tientallen buurtbewoners deelnemen. “Deze puja wordt al heel lang in de buurt gehouden, sinds de eerste hindostanen uit Commewijne zich op Blauwgrond vestigden. Eerst werd het onder een manjaboom gehouden, later bij familie Soekhai en sinds de Shri Radha Krishna tempel er is, op het terrein van de organisatie”, blikt Soeknandan terug. Pandit Patanjal Baboeram Misier legt uit dat mensen vroeger niet in staat waren om thuis een uitgebreide gebedsdienst te houden voor de Godin Durga die tijdens navratri wordt vereerd. “Daarom werd gezamenlijk geld en goed bijeengezet om een collectieve dienst te houden. Deze traditie is waarschijnlijk meegenomen uit India waar we een Pancait systeem met dorpsbestuur kennen. Er wordt tijdens de Gáw puja gebeden voor het hele universum.” Baboeram Misier heeft op zondag 6 oktober de dienst bij de SSDP geleid. “Het doel van de dienst is welvaart en welzijn voor ons allen. Je kunt het ook zien als een satsang waarbij mensen van de buurt samenkomen. Dit bevordert de eenheid en saamhorigheid.”

Transformatie
Soeknandan is al jaren voorzitter van de commissie Gáw puja SSDP. Hij ziet de gezamenlijke dienst langzaam transformeren in een vaste mandir activiteit. “We plannen de Gáw puja altijd tijdens navratri en nemen dat mee in ons jaarprogramma.  Het is een traditie die we in ere houden en zullen blijven continueren. Belangrijk is ook dat we meer jongeren betrekken. Deze groep moeten we vanuit de tempel mobiliseren. Dat gaat moeilijk, maar we moeten niet opgeven. Vroeger gingen we huis aan huis om mensen uit te nodigen, de laatste jaren doen we de bekendmaking via de tempel en social media.” Volgens voormalig SSDP voorzitter John Parsadi  moeten de huis aan huis bezoeken misschien weer worden opgepakt om meer mensen te betrekken bij de gezamenlijke dienst. Uit gesprekken met verschillende aanwezigen blijkt dat ze bijzonder blij zijn met de Gáw puja. Tijdens de dienst krijgt iedereen de gelegenheid om offerandes van bloemen, bladeren en dhaar (mengsel van water, suiker, vermiljoen poeder) te doen. Veel mensen kiezen er bewust voor om niet thuis, maar in de tempel of tijdens Gáw puja hun rituelen te doen.

Fotobijschrift(en): 1. Parikarma om de peepal boom (Soeklechandre Soeknandan loopt vooraan) • 2. Een buurtbewoner schenkt dhaar • 3. Boyke Ramdayal verricht de rituelen tijdens de puja • 4.  John Parsadi doet de offerande • Foto’s: Sabitrie Gangapersad 
TOP