DETAILS VERGETEN?

Modi-mania

Adjiedj Bakas

Modi-mania in India

Niet Rahul Gandhi, maar Narendra Modi wordt weer premier van India, het moederland van de 180.000 Surinaams-Nederlandse Hindostanen. Modi is in de Indiase diaspora, dus ook in Nederland, immens populair, ook al loste zijn partij, de BJP, veel van de gedane verkiezingsbeloften de afgelopen jaren niet in. Maar de BJP deed meer voor India’s kenmerkende vooruitgangsoptimisme dan de Congrespartij van de Gandhi’s.

Geen Gandhi’s
Dit blijkt ook uit het verlies van de parlementszetel in Amethi, die al decennia vrijwel onafgebroken door een telg uit de Nehru-Gandhi-dynastie werd ingenomen. Zus Priyanka Gandhi, gelanceerd als de nieuwe Indira Gandhi (‘ze heeft dezelfde neus als haar oma’, schreven fans) stelde de Congrespartij teleur in het volkrijke Uttar Pradesh, de deelstaat waar de meeste Surinaamse Hindostanen vandaan komen. De Gandhi’s worden in het moderne India gezien als verwende rijkeluiskinderen, die geen antenne hebben voor wat er echt leeft in het hedendaagse India.

Meritocratie
De BJP heeft India omgevormd tot een moderne meritocratie, waar je merits (talenten en prestaties) belangrijker zijn dan je familie, sociale klasse of kaste. India heeft een jaloersmakend demografisch dividend van honderden miljoenen jonge mensen, die steeds beter opgeleid zijn (IT-savvy) en vaker internationaal georiënteerd, ambitieus werken aan hun carrière. De sleets geworden socialistische maatschappijvisie van de Gandhi-Dynastieke Congrespartij staat ver van de ambities van jonge Indiërs.

Zelfislamisering
De Congrespartij was voortdurend bezig met de appeasement (verzoeningspolitiek)van radicale moslims, die gefinancierd worden vanuit Saoedi-Arabië en de Arabische Golfstaten, soms zelfs door Pakistan. In India zie je nu ook veel meer boerka’s en andere streng islamitische kledij in het straatbeeld. Dit is een grote irritatiefactor voor liberale Indiase moslims die de Saoedisering van de Indiase islam afkeuren.  Liberale Indiase moslims stemden daarom in grote getale op de BJP in plaats van de aan zelfislamisering en Saoedisering lijdende Congrespartij.
Ook Hindostaanse moslims in Nederland zijn de afgelopen jaren geradicaliseerd: hun  ‘hoofddoekisering’ exporteren ze nu ook naar Suriname, waar voor het eerst radicale uit Nederland geremigreerde Hindostaanse moslims zijn gearresteerd voor het plannen van een IS-aanslag.  De oprukkende radicale islam onder Indiërs in India en de Indiase diaspora heeft het Hindoe-nationalisme van de BJP vleugels gegeven.

Hindoe-heritage verloochend
De bekende Canadees-Pakistaanse activist Tarek Fatah, die erg populair is onder Indiase moslims, ijverde voor de herverkiezing van Modi.  Fatah, die vaak in Nederland bij zijn zus op bezoek komt, hekelt de zelfislamisering van westerse politici en vindt dat India zich moet focussen op zijn Hindoe-identiteit, met insluitingvan moslims, christenen en andere minderheden. Volgens Fatah heeft de Congrespartij de Hindoe-heritagevan India verloochend.  Hoewel moslim en Pakistani, rekent hij zichzelf tot Bharat, het land en cultuur van zijn voorouders. In India vinden veel mensen dat Modi-fan Fatah het Indiase staatsburgerschap zou moeten krijgen.

Politieke popsterren
‘Politiek als platenmaatschappij’ is een theorie van futuroloog professor Wim de Ridder, die stelt dat in de 21eeeuw politieke partijen louter platenmaatschappijen zijn voor politieke popsterren: Trump in Amerika, Bolsonaro in Brazilië en Modi in India. Modi is inderdaad een popster Bollywood+, de Indiase Trump. De BJP presenteert hem multimediaal, met een sterke focus op jongeren. Het straatbeeld  en Indiase sociale media zijn 24/7 vergeven van Modi-beeltenissen. Maar Modi kan zijn glans verliezen als hij de ambities van de veelal jonge Indiërs, niet realiseert. Dan ruilen ze hem zonder pardon in voor een volgende politieke popster. Er zijn genoeg Bollywoodsterren die met succes de politiek ingingen en in de toekomst dat ook zullen doen. Modi propageert hartstochtelijk yoga als panacee voor het moderne leven. Dat past in een tijd waarin in India en daarbuiten mensen opnieuw zoeken naar zingeving, bezieling en spiritualiteit.

Tempo opvoeren
De 21eeeuw lijkt nu de Chinese Eeuw te gaan worden. Maar rond 2050 gaat het demografisch dividend van India zich uitbetalen, weet Modi’s BJP. Veel Chinezen zijn dood voor ze rijk zijn: van het werk naar de zerk. China heeft dan India met zijn grote jongerenreservoir (de Indiërs blijven vlijtig doorfokken) als partner nodig: Chindia heeft daarmee de toekomst. Maar dan moet het kabinet Modi II wel gaan leveren wat nodig is. Indiase jongeren spiegelen hun toekomstverwachtingen steeds meer naar de Xinomie (de economie van  president Xi) van grote buur China.

Als critici Modi verwijten dat zijn  hervormingen te traag verlopen, beroept hij zich op het Indiase  Divyavadana uit de 2eeeuw: ‘Geen onzer daden gaat in de eeuwigheid verloren, want alles rijpt op de eigen tijd, wordt vrucht in ’t eigen uur’. Dat klinkt mooi, maar daar kun je tegenover stellen: ‘Terwijl het gras groeit, sterft het paard’. Modi II moet dus tempo maken.

Adjiedj Bakas is auteur van het boek ‘The New Renaissance’. www.bakas.nl

 

TOP