Negentig jaar Arya Dewaker Suriname

Sabitrie Gangapersad

Op grootse wijze heeft de vereniging Arya Dewaker afgelopen weekend haar negen­tig­jarig bestaan gevierd. De organi­satie die beschikt over 22 tempels, dertien scholen en een kinderhuis, gaat zich nu ook richten op ouderenzorg. “Wij doen de samen­leving een senio­ren­centrum cadeau, omdat we weten dat adequate opvang en zorg voor ouderen een grote behoefte is”, zegt voorzitter Inder Gangabisoensingh.

Een wrihad (collec­tieve) hawan, receptie, dankdienst en huldiging van verschil­lende promi­nente personen, waren onderdeel van de jubile­um­viering. Met tientallen personen is er op het voorterrein van de tempel aan de Pengelstraat een uitge­breide vuuroffer dienst gehouden in de openlucht. “Negentig jaren zijn geen negentig dagen of uren. Het is meer dan een gemiddeld mensen­leven. We zijn er trots op dat we onze doelen kunnen reali­seren door de samen­leving te dienen. Vandaar ook het besluit om een senio­ren­centrum te openen”, zegt de voorzitter. “Het ontwerp en de locatie aan de Henck Arronstraat zijn er. We gaan nu de finan­ciële middelen zoeken.”

Als fundraising worden er grote foto’s van de mooie hoofd­tempel aan de man gebracht. “Onze tempel staat op de wereld erfgoed­lijst van de UNESCO en is tijdens de inter­na­ti­onale confe­rentie van de Arya Samadj in New Delhi gekozen tot beste Arya Samadj tempel in de wereld. We mogen daar heel erg trots op zijn. Wie doneert en de foto thuis ophangt, kan meteen met trots zeggen dat hij heeft bijge­dragen aan de bouw van het senio­ren­centrum.”

Verschillende religieuze leiders, politici en andere functi­o­na­rissen hebben de Arya Dewaker gefeli­ci­teerd met de bereikte mijlpaal. Tussen de toespraken door werd het publiek vergast op zang en dans. De organi­satie komt binnenkort ook uit met een jubile­umboek.

Foto’s: Sabitrie Gangapersad en Freek L. Bakker (tempel)

TOP