Launch van Hindorama.com –
op weg naar een online Hindostaanse community

 

Op 5 juni 2019 werd de website van Hindorama.com officieel gelan­ceerd tijdens een druk bezochte bijeen­komst in het Indian Business & Culture Centre in Rijswijk. De lancering viel samen met 146 jaar Hindostaanse immigratie en werd opgeluisterd met baithak-gana liederen en live painting.

146 jaar Hindostaanse immigratie. Een mooi moment om een digitaal vervolg van het tijdschrift Hindorama in te luiden. Het tijdschrift dat van 2000–2004 tweemaan­de­lijks verscheen fungeerde als infor­ma­tiebron en voldeed aan een commu­ni­ca­tie­be­hoefte onder Hindostanen. Met de website wordt nagestreefd deze commu­ni­catie nog veel inter­ac­tiever te maken. De bedoeling is dat de website van een platform uitgroeit tot een digitale gemeen­schap waar mensen zich thuis voelen in een waardige beleving van hun eigen cultuur te midden van diverse andere culturen en tradities.

Hindorama en de Hindostaanse immigratie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer u de site bezoekt, zal de O in het logo van Hindorama u opvallen. Daar ziet u een beeld vanuit een patrijs­poort: blauw water en oranje lucht. Directeur Sampreshan/Hindorama, Radjin Thakoerdin, legt uit: ‘De contract­ar­beiders van wie velen gelokt waren met de belofte dat zij naar het land van Rama zouden worden gebracht, moesten een zware zeereis doorstaan. Vaak mochten ze niet eens op het bovendek komen en moesten door kleine gaatjes naar buiten loeren om iets te kunnen zien. De zee en de lucht was het enige dat zij zagen. Ik wilde onze herkomst zeker verwerken in het logo.’

Na de lancering door Kanta Adhin, voorzitter van het Jnan Adhin Instituut, kreeg zij een schil­derij van Ranjan Akloe aange­boden, waarop in al zijn pracht een pauw staat afgebeeld. Dat was zeer toepas­selijk vanwege de bijzondere symboliek die de pauw heeft in zowel de westerse chris­te­lijke als de oosterse traditie. In de chris­te­lijke traditie staat de pauw voor de weder­op­standing, een nieuw leven. In de oosterse traditie wordt de pauw geasso­cieerd met waardigheid en wijsheid.

Chan Choenni, expert op het gebied van de Hindostaanse immigratie en adviseur van Hindorama,  ging terug naar commu­ni­catie in de contracttijd en daarna. Als tijdschrift heeft Hindorama een bijzondere rol vervult, niet alleen in Nederland, maar ook in Suriname en heeft het tijds­beeld van Hindostanen rond de millen­ni­um­wis­seling vastgelegd. De website is een eigen­tijds medium.  ‘In deze moderne tijd met verschil­lende kanalen vergaart iedereen zijn eigen infor­matie. Hindorama is zo bijzonder omdat het niet alleen voor Hindostanen en door Hindostanen is, maar ook óver Hindostanen gaat’, aldus de heer Choenni.

De presen­tator, Joy Bindraban, slaagde erin de aanwe­zigen zich zodanig thuis te laten voelen dat een van hen spontaan naar voren kwam om een eigen gedicht voor te dragen. De Friendly Musicians onder leiding van An Sagoenie zorgden voor toepas­se­lijke baithak-gana muziek. De live painting van Ranjan Akloe stond uiteraard ook in het teken van immigratie. Alle medewerkers en bezoekers worden bedankt voor de steun en belang­stelling. Het reali­seren van een echte community kan alleen samen met elkaar.

Bekijk ook onze mediagalerie!

Klik op de button om meer foto's en video's van de launch te bekijken.

TOP