KORTE BERICHTEN

In het debat over slaver­nij­ver­leden en etnische discri­mi­natie worden andere etnische groepen dan de zwarte bevolking algauw vergeten. Ruben Gowricharn, hoogleraar Hindostaanse diaspora studies aan de Vrije Universiteit, pleit ervoor om de focus op vrijheid en gelijk­waar­digheid te leggen. De Tweede Kamer discus­si­eerde begin deze maand over de betekenis van de slavernij in het voormalig

Met het aantreden van de nieuwe Surinaamse regering onder president Santokhi is de weg weer vrij voor norma­li­sering van de Surinaamse-Nederlandse betrek­kingen. Deze betrek­kingen hadden in de periode 1975–2010 het karakter van een ‘belaste relatie’ die het gevolg was van verschillen in opvatting over de besteding van de Nf 3.5 miljard ontwik­ke­lingshulp die Suriname als

apan-apan dhaplá apan-apan awáj verha­len­bundel in het Sarnámi Op zondag 12 juli vond de presen­tatie plaats van de eerste verha­len­bundel in het Sarnámi waaraan 13 verschil­lende auteurs hebben meege­werkt. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarnámi is verschenen waaraan 13 schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. De boekpre­sen­tatie werd georga­ni­seerd tijdens

Terwijl het debat over racisme in de samen­leving in alle media gevoerd wordt, presen­teert de NPO-televisie een programma waarin zowat alle Surinaamse bevol­kings­groepen worden buiten­ge­sloten. Alledaags racisme noemde Philomena Essed dit sluipende, zogenaamd “kleine racisme” al in een studie uit 1991, die onlangs werd herdrukt. De organi­sa­toren van de benefiet­avond Nederland voor Suriname, Jörgen Raymann

‘Een volstrekt eigen­zinnige vrijdenker’, noemt zijn ontdekker Frits Bolkestein (oud politiek leider van de VVD) trend­watcher Adjiedj Bakas. Ex-premier Jan Peter Balkenende zegt: ‘Adjiedj brengt de mensen hoop en troost.’ De Volkskrant noemt Bakas ‘de vooruit­blik­koning’ en volgens De Telegraaf is hij ‘de visionair des vader­lands’. Dat kan Bakas allemaal mooi in zijn zak steken.

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd

Op de golven van de wereld­wijde protesten tegen racisme en discri­mi­natie raast er een beelden­storm. Standbeelden van personen die symbool staan voor racisme en discri­mi­natie worden omver gehaald (ontsok­keling) of beklad. Een stand­beeld dat het inmiddels ook moet ontgelden is dat van Mahatma Gandhi. In een aantal Afrikaanse landen wordt al enkele jaren gepro­tes­teerd tegen

In Amsterdam is het beeld van de Indiase onafhan­ke­lijk­heids­strijder Mahatma Gandhi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is ‘racist’ geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de letters A‑C‑A‑B, all cops are bastards. De gemeen­te­lijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens vernieling, meldt AT5. Het beeld wordt zo

De politie­moord op de 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis in de VS op 25 mei j.l. heeft wereldwijd geleid tot een golf van anti-racis­­me­pro­­testen. Behalve in veel Amerikaanse steden gingen ook in andere steden buiten de VS demon­stranten de straat op om te protes­teren tegen racisme en discri­mi­natie. Sociale media spelen een belang­rijke rol

Zowel in Suriname als in het buurland Guyana zijn kortge­leden verkie­zingen gehouden. In beide landen weigeren de zittende presi­denten zich echter neer te leggen bij hun verkie­zings­ne­derlaag. Bij de afgelopen verkie­zingen op 25 mei in Suriname leed Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) een grote nederlaag (van 26 naar 16 zetels). Hij wenst een hertelling van

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

Op 24 april 2020 is prof. Chan Choenni door Koning Willem-Alexander gehono­reerd met een Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. De coron­a­maat­re­gelen verhin­derden een officiële opspelding van de versier­selen. Hij ontving een telefoontje van de burge­meester van Haarlem die hem het nieuws mededeelde. De toege­kende eer is een teken van waardering voor zijn grote ijver

Wist u dat de eerste Indiër naar Nederland kwam in 1667? En dat de beroemde schilder Rembrandt van Rijn maar liefst 9 tekeningen gemaakt heeft van Moghuls, geïnspi­reerd door de Indiase minia­tuur­schil­de­rijen? Of dat de Nederlandse VOC voor het eerst in India aankwam in 1602 en dat India daarmee een bijdrage heeft geleverd aan de

Bij  binnen­komst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waan je je in Suriname. In de hal is een (marron)korjaal tentoon­ge­steld en je wordt verwelkomd en begeleid door het geroep van de Grietjebie (op een band). De Grote Suriname-tentoon­­stelling in De Nieuwe Kerk is een visuele biografie, het levens­verhaal van Suriname en zijn bevolking, zoals vermeld

Modi-mania — A. Bakas

Modi-mania in India Niet Rahul Gandhi, maar Narendra Modi wordt weer premier van India, het moederland van de 180.000 Surinaams-Nederlandse Hindostanen. Modi is in de Indiase diaspora, dus ook in Nederland, immens populair, ook al loste zijn partij, de BJP, veel van de gedane verkie­zings­be­loften de afgelopen jaren niet in. Maar de BJP deed meer

De nazaten van de Brits-Indische contract­ar­beiders in Suriname worden Hindostanen genoemd. Let wel: niet Hindoestanen. Het gaat hier namelijk niet om een cultureel-religieuze, maar om een etnische groep die zowel uit hindoes, moslims als chris­tenen bestaat. Sedert 1947 wordt deze groep in Suriname officieel met de term Hindostanen aangeduid. Daarvoor werden deze immigranten en hun

TOP