Karaoke versus muziekonderwijs

Sabitrie Gangapersad

De Organisatie Hindoe Media Suriname (OHM) en de sociaal culturele vereniging Sewa zijn geruime tijd bezig om Hindostaanse muziek­on­derwijs te standaar­di­seren. Er zijn verschil­lende ontmoe­tingen geweest met muziek­le­raren en er zijn afspraken gemaakt over de start van muziek­scholen in verschil­lende buurten over het hele land. Zouden ouders hun kinderen moeten stimu­leren in karaoke of ze juist op muziekles moeten zetten om een solide basis te creëren voor verdieping in de muziek? Een dilemma dat ontstaat na de presen­tatie van Joy Pultoo van Pulsmedia Nederland over zijn karaoke set.

Geavanceerd apparaat
Pultoo heeft deze week op uitno­diging van OHM een presen­tatie gehouden over de karaoke set die hij verkoopt. De set bevat ruim 130.000 Engelse, 3500 Indiase  en 68 Surinaamse nummers. “Het apparaat is geavan­ceerd en kan kinderen stimu­leren om te gaan zingen en meer interesse te tonen in muziek. Bij het zingen kun je de echo, microfoon en toonhoogte regelen. Vaak wordt karaoke gedaan op nummers van youtube, waar deze mogelijkheid niet bestaat. Wil je een nummer zingen dat niet op het geheugen van de karaoke set staat, dan kun je het als mp4 downloaden en op het geheugen van de set plaatsen”, vertelt Pultoo.

Kritiek
Het publiek dat overwegend uit muziek­kenners bestaat, die actief parti­ci­peren in OHM/ SEWA muziek­project, plaatst kritische kantte­ke­ningen na de presen­tatie van Pultoo.  Er worden opmer­kingen gemaakt over de spelling en klanken die verwarrend kunnen zijn bij het zingen. Ook de relatie tussen uitspraak en emotie wordt aangedikt. “Als je bij het zingen een bepaalde gemoeds­toe­stand niet kunt vertolken, dan lees je gewoon voor”, merkt de directeur van het Vivekananda Cultureel Centrum van de Indiase ambassade op. Zangdocent Rishi Moella vindt niet dat kinderen gesti­mu­leerd moeten worden om zonder enige kennis van zingen, karaoke te doen. “Als we kinderen dit aanleren, zonder enige zangtechniek, dan loopt het helemaal verkeerd. Als je iets één keer fout hebt geleerd, dan is het erg moeilijk om het af te leren”, zegt hij resoluut.

Pultoo noemt de karaoke set slechts een hulpmiddel voor hobby­isten. “Karaoke betekent niet dat je kunt zingen, maar dat je het leuk vindt. Het helpt je ontspannen en een leuke sfeer creëren. In Nederland worden karaoke avonden steeds gezel­liger. Wie echt wilt zingen, moet natuurlijk een opleiding daartoe volgen.”

Bij de foto’s: Joy Pultoo overhandigt een karaoke set aan het OHM bestuur en aanwe­zigen proberen de karao­ke­liedjes even uit.

Foto’s: Sabitrie Gangapersad

TOP