DETAILS VERGETEN?

Jnan Adhin Instituut (JAI)

De algemene doelstelling
De algemene doelstelling van het Jnan Adhin Instituut (JAI) is om aan alles wat verband houdt met de Hindostaanse cultuur bekendheid te geven, alsook dit te verzamelen, te documenteren en uit te geven en zodoende mede bij te dragen aan een evenwichtige integratie in Nederland. Een en ander vloeit voort uit een bestaande behoefte onder studenten, scholieren, onderzoekers, journalisten en beleidsambtenaren naar breed toegankelijke informatie over het hindoeïsme, de Hindostaanse geschiedenis en cultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen van Hindostanen in Nederland.

De naam voor het instituut is gekozen vanwege de bijzondere verdiensten van dr. Jnan Adhin (1927-2002) voor het behoud van de Hindostaanse cultuur in Suriname. Als groot kenner van de hindoefilosofie, met name de Vedanta, introduceerde hij de vedantische visie van “Eenheid in verscheidenheid” in Suriname. Hiermee droeg hij bij aan een gelijkwaardige positie van alle bevolkingsgroepen en hun cultuur in Suriname. Door middel van colleges, lezingen, publicaties enzovoort heeft Adhin zich tot het laatst ingezet om zijn kennis over te dragen. Hij wilde graag anderen de weg wijzen zonder iets op te leggen; zij moesten zelf de verantwoordelijkheid voor hun keuzes dragen. Zijn boodschap was altijd: “Lees en denk vooral zelf na. Neem niet klakkeloos aan wat anderen zeggen.” Dit is ook wat het Jnan Adhin Instituut wil uitdragen door belangstellenden bij te staan in de zoektocht naar informatie over de Hindostaanse cultuur.

JAI houdt zich bezig met:
• het verspreiden van informatie over de Hindostaanse cultuur in de breedste zin;
• het toegankelijk maken van (reeds bestaande) publicaties over de Hindostaanse cultuur en het Vedantische gedachtegoed, onder andere van dr. Jnan Adhin;
• het uitbrengen van nieuwe publicaties betreffende de Hindostaanse cultuur (onder auspiciën van JAI werden uitgegeven: het eerste tweetalige Sarnámi-Nederlands woordenboek (2004); verzameling van 500 spreekwoorden en gezegden uit het Sarnámi en het Hindi (2006); tweetalig Hindi-Nederlands woordenboek (2016);
• (onderzoeks)activiteiten m.b.t. ontwikkelingen in Nederland (Themamiddag “Het Hindostaanse gedachtegoed in hedendaagse context” (2005); publicatie “Hindostaanse ouderen in Nederland – Een inventariserend onderzoek naar hun achtergronden, behoeften en welbevinden” (2008).

Voor meer informatie: adhin-instituut@ziggo.nl

TOP