Hindoes blij over uitspraak Ayodhya

Sabitrie Gangapersad

De uitspraak van het Indiase hoogge­rechtshof over de toewijzing van de betwiste heilige plaats Ayodhya aan Hindoes, heeft ook in Suriname gezorgd voor veel blijd­schap binnen de Hindoegemeenschap. Nadat de Babri-moskee in de jaren negentig door Hindoes was gesloopt, werd ook uit Suriname geld en symbo­lische stenen opgestuurd voor de bouw van een Ram mandir op die plek.

Historisch besluit
Op social media noemt assem­bleelid Krishna Mathoera de uitspraak ‘een histo­risch besluit’. “Het hoogge­rechtshof heeft voor zowel de Hindoe als de moslim gemeen­schap blijd­schap en bevrijding gebracht. Er zijn veel mensen­levens verloren gegaan. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (van de Art of Living organi­satie … red.) pleitte sinds 2003 hiervoor en maakte deel uit van het bemid­de­lingsteam. Voor beide gemeen­schappen is dit een overwinning. Religie mag ons nooit scheiden. Het moet ons dichter bij elkaar brengen”, schrijft ze. Ook Amrika Aroedh van de stichting Ramlila en Ramayan Foundation is ingenomen. Tijdens zijn bezoek aan India in februari dit jaar, had hij in de Indiase pers gepleit voor bouw van de Ram mandir in Ayodhya. Zijn organi­satie heeft een nauwe samen­werking met het Ayodhya Research Instituut over Ramlila en hij weet dat er plannen zijn om een Rambeeld van ruim 132 meter hoog daar neer te zetten.

Overwinning Bharata Mata
“Ram was als incar­natie van God in Ayodhya geboren. Dat is gebleken uit de opgra­vingen. Er zijn beelden gevonden en dicht­teksten waaronder chaupai’s (vierre­gelige verzen). Ik ben enorm blij dat een eeuwenoud geschil via de democratie en de scheiding der machten, is opgelost. Ik weet dat niet elke Surinaamse Hindoe met deze kwestie bezig is, maar er is een grote groep die dit goed volgt. Jaren geleden, ik vermoed zo een vijftien jaar terug, hebben we namens de Sanatan Dharm Maha Sabha een steen gestuurd met ‘Suriname’ en ‘Jai Shree Ram’ erop voor de bouw van de tempel in Ayodhya”, vertelt oud assem­blee­voor­zitter Indra Djwalapersad. Net als de Indiase premier Narendra Modi, typeert zij de uitspraak van de rechter als een overwinning van Bharata Mata (moeder India). De rechter heeft beslist dat de moslims een ander stuk land krijgen om een moskee te bouwen. Het vonnis is gebaseerd op  bewijs­ma­te­riaal dat na opgra­vingen werd gevonden over het bestaan van Hindoe overblijf­selen onder de structuur van de gesloopte Babri-moskee.

Gebed gehoord
Pandita Soeshila Baldew-Malhoe kan haar geluk niet op. Ook zij is op de hoogte van initi­a­tieven die er vanuit Suriname waren onder­nomen voor de bouw van een mandir in Ayodhya. “Wij van Jagrat Arya Mandal hebben destijds ook een steen gestuurd samen met geld dat door verschil­lende organi­saties bij elkaar was gezet. Het staat buiten kijf dat Ayodhya de geboor­te­plaats van Ram is. Toen andere volkeren India binnen­vielen, was India een gebied van Hindoes. Van heel veel plekken is de naam door de moslims veranderd. Mijn vader heeft tijdens zijn bezoek aan India geweigerd om de Taj Mahal en Qutab Minar te zien. Hij zei dat op die plekken vroeger tempels stonden”, zegt Baldew-Malhoe. Ze is blij met de toewijzing en de richting welke India met Narendra Modi opgaat. “Dit is Gods werk en het gebed van miljoenen Hindoes dat is gehoord.”

Foto’s: internet (India Today)

TOP