DETAILS VERGETEN?

Het Yogische Pad ~ Yograj Premacharya

AANKONDIGING

Onlangs verscheen een schitterende uitgave bij Uitgeverij U2pi in Den Haag van de hand van Yograj Premacharya, pseudoniem van politicoloog en ontwikkelingswerker Radj Bhondoe. Vanwege zijn zoektocht naar de essentie van het bestaan kwam Yograj Premacharya al heel vroeg in zijn leven in contact met de yogadiscipline. Hij ontwikkelde zichzelf tot een kenner van diverse yogahoudingen, ademhalingstechnieken, meditatie en de niet-fysieke yoga. In het 133 pagina’s tellende boek laat de schrijver op een indringende, en soms zelfs op een doorleefde wijze zien dat het toepassen van yoga in ons dagelijks leven grote voordelen oplevert. Yoga kan niet alleen je leven veranderen maar kan ook op een treffende wijze de eigen sociale leefomgeving in balans brengen. Ook kan yoga onze hedendaagse moderne wereld vol uitdagingen (oorlogen, armoede) in harmonie brengen, indien we de yogatechnieken op een goede wijze toepassen en bewust raken van het feit dat de mens en de natuur geen afzonderlijke eenheden zijn maar een geheel vormen.

In 10 hoofdstukken, die elk worden ingeleid met een vers of citaat uit een van de heilige hindoeïstische geschriften, zoals de Veda’s en de Bhagavad Gita, worden aan het einde van elk hoofdstuk enkele essentiële vragen gesteld die door de lezer zelf beantwoord moeten worden. Met het beantwoorden van de vragen ontrafelt de lezer het geheim van het yogische pad en komt hij dichter bij de vraag wat de essentie is van ons bestaan.

Het boek is geen theoretische verhandeling, maar geeft concreet methoden en zienswijzen aan om die toe te passen in het dagelijkse leven. Premacharya biedt op een unieke wijze de lezer yoga aan als ‘een katalysator voor hoop, possitivisme en optimisme’. Het boek heeft veel diepgang, leest prettig weg en neemt de lezer mee in de geheimen van de yoga zoals we die nooit eerder hebben ervaren.

Het Yogische Pad is het eerste boek van Yograj Premacharya en zeer de moeite van het lezen waard. Een prachtig boek om juist de Kerstdagen door te komen.

Het Yogische Pad

ISBN 978-90-8759-902-7

Yograj Premacharya

Uitgeverij U2pi, Den Haag

Prijs in Nederland: € 13,50 (excl. € 3,50 verzendkosten)

Het boek kan worden besteld via yograj.premacharya@gmail.com

TOP