Handboek over past-life therapie in Suriname

Sabitrie Gangapersad

PARAMARIBO – Ronald van der Maesen en Cecillia Manichand hebben vorige week een handboek over past-life therapie in Suriname uitgebracht. Het boek bevat informatie over deze nieuwe therapie, de behandeltechnieken die worden toegepast en de resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder meer dan honderd cliënten.

Complement
Het handboek wordt gezien als een enorme aanwinst, complement (aanvulling) voor de gezondheidszorg en bekroning van ruim twee decennia werk in Suriname. “Reïncarnatie is de basis voor past-life therapie. Vaak wordt reïncarnatie geassocieerd met het hindoeïsme, maar het is veel universeler”, zegt professor Jack Mencke, die het voorwoord van het boek heeft neergepend. “De ziel is eeuwig en incarneert. Niet alleen de Hindoes geloven het, maar ook in andere culturen, zoals bij de Saramaccaners is dit bekend. Die groep gelooft dat eigenschappen van de overleden persoon terugkomt in het lichaam van een nieuw geborene. Dit handboek geeft inzichten in de mogelijkheden van past-life therapie voor chronische, psychische, lichamelijke en relationele problemen. Het is een vernieuwing in het wetenschappelijk denken”, benadrukt Mencke en noemt daarbij ook de promotie van Kamla Nannan Panday-Jhingoerie die in februari haar proefschrift over pluralisme/integratie van past-life therapie in de gezondheidszorg presenteerde.

Verworvenheid
In de 535 pagina’s van het boek worden drie facetten behandeld: past-life therapie en de ontwikkeling ervan, behandeltechnieken en de praktijk. “Als vedantik en filosoof geloof ik in de wet van karma. Kennis kun je op verschillende manier krijgen: door waarneming, het af te leiden, analogie, deductie of door ervaring. Past-life therapie is voor mij het bewijs en bevestiging van alles wat ik heb gelezen in boeken zoals de Bhagavad Gita en Upnishads.  Voor de gezondheidszorg is dit boek een zegen. Er zal weerstand zijn om het toe te passen, maar  dat moet je overwinnen. De regering is bezig met een commissie voor alternatieve geneeswijzen. Groepen krijgen een platform om door toetsing, scholing en praktijk emperisch materiaal te verzamelen. We moeten meer vaart zetten. Laat het niet zo zijn dat de Wereld Gezondheidsorganisatie ons deze nieuwe therapie aanbiedt, maar laat het onze verworvenheid zijn”, zegt vicepresident Ashwin Adhin die het eerste exemplaar van het boek heeft ontvangen en zich zelf ook in de materie heeft verdiept.

Uniek en zorg op maat
Bij past-life therapie worden de oorzaken van klachten en problemen niet alleen in het huidig leven, maar ook in vorige levens gezocht en gevonden. Dit maakt de therapie uniek en zorg op maat. Het vinden van de oorzaak, veelal traumatiserende gebeurtenissen die alsnog moeten worden verwerkt, leidt tot een traumabehandeling waarvan de positieve resultaten wetenschappelijk zijn aangetoond. Ook mensen met ‘vreemde’ niet-eigen, vaak hinderlijke energieën ervaren bevrijding. In het boek is opgenomen het resultaat van een tevredenheidsonderzoek onder honderd cliënten, die in de afgelopen vijf jaar in deze behandeling hebben ondergaan. Daarnaast bevat het boek twintig casussen van Nederlandse en Surinaamse therapeuten waarin aandacht wordt besteed aan de behandeling van levensbedreigende ziekten, dementie, werken met kinderen, innerlijk kind, winti, celtherapie en intermediair therapie wanneer de cliënt zelf niet in therapie kan verschijnen.

Bij de foto: De schrijvers Cecillia Manichand en Ronald van der Maesen bij de presentatie van het handboek over past-life therapie in Suriname.

Foto: Sabitrie Gangapersad

TOP