Een inkijk aan de hand van vragen aan de schrijver

Handboek De Vedische Dharma ~ prof. dr. Chan Choenni

Waarom heeft u het boek de Vedische Dharma geschreven?

Er bestaan veel boeken over het Hindoeïsme. Maar er zijn weinig boeken in het Nederlands die op gemakkelijke en overzichtelijke wijze de belangrijkste opvattingen en inzichten over het Hindoeïsme voor het voetlicht brengen. Daarom heb ik dit boek geschreven. Ik ga in dit boek in het bijzonder in op de Vedische Dharma. Dat is primair gebaseerd op de Veda’s; dat zijn de belangrijkste heilige boeken van het Hindoeïsme.

Waar gaat het boek de Vedische Dharma precies over?

Het is een handboek voor moraal, karma, mantra’s, rituelen en bhajans (spirituele liederen)en geeft antwoord op eigentijdse vraagstukken vanuit de Vedische Dharma. Het is namelijk gebaseerd op inzichten en wijsheden die hun wortels hebben in het oude India van 2.000 voor Christus tot 500 na Christus. Die inzichten zijn -zoals gezegd- primair gestoeld op de Veda’s – vier zeer oude heilige geschriften – en op andere religieuze werken. Dharma is een breed concept; het is breder dan religie. Dharma is een hele levensbeschouwing en biedt daarom een betrouwbaar kompas om een goed leven te leiden en op de juiste manier te handelen. Leven in overeenstemming met de Dharma bepaalt jouw Karma. De Vedische Dharma is onderdeel van het Hindoeïsme; eigenlijk is deze levensbeschouwing het fundament daarvan.

 Het is dus geen boek over alleen maar de Arya Samaj?

Klopt! Dit boek is veel breder en voor alle stromingen bedoeld. Het gehele Hindoeïsme wordt in vogelvlucht bestreken. Dat wil zeggen heel kort worden verschillende aspecten behandeld. Het is dus een kennismaking met het Hindoeïsme. Na dit boek kan men -indien nodig- de gespecialiseerde boeken gaan lezen. Dit boek is als het ware een inleiding of beter gezegd een introductie. Als je het hebt gelezen, heb je een redelijk beeld gekregen. Dat heb ik ook gehoord van personen die het boek al hebben gelezen. Sommigen hebben het naast hun bed. Een lezer had het in het ziekenhuis naast zijn bed. Hij vertelde dat hij als troost en therapie dit boek heeft gelezen. Ik vind dit een mooi compliment. Ik wilde namelijk een bruikbaar boek schrijven; dus dat het wordt gelezen, vind ik mooi.

Maar het Hindoeïsme is toch heel ingewikkeld en veelvormig?

Juist daarom heb ik dit boek geschreven. Ik heb het boek in twee delen ingedeeld.

Deel I bestaat uit 10 hoofdstukken. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen variërend van de kennis over God en de verschillende wegen om God te bereiken, deugdzaamheid en dienstbaarheid (seva) en de Vedischelevenswijze. Ook thema’s als humaniteit en mensenrechten, bestuur en leiderschap, opvoeding en gezinsleven, zelfbeheersing en duurzaamheid komen aan bod in de verschillende hoofdstukken. Tevens worden thema’s als tolerantie, non-discriminatie en acceptatie van mensen behorend tot het derde geslacht (LGBTI) gebaseerd op de Vedische bronnen behandeld. Hoofdstuk 10 van deel I gaat over riten en rituelen. Deel II bevat praktische informatie.

Geeft u ook praktische informatie over, bijvoorbeeld, liederen bij crematie en betekenis van symbolen?

Ja. Deel II geeft naast een korte inleiding over het Hindoeïsme en de verspreiding van de Hindoes over verschillende gebieden in onze wereld veel praktische informatie. Dit deel geeft tevens uitleg over het vuurofferritueel (havan/puja) en de Vedische i.c. Hindoe symbolen. Verder wordt aandacht geschonken aan epische werken als de Ramayana en Mahabharata en aan relevante passages over goed en kwaad in de Bhagavad Gita. Ook zijn er zestien bhajans (spirituele liederen) in dit deel opgenomen, zowel treurliederen als lofliederen. De tekst daarvan is in het Hindi (in Romaanse spelling), maar de betekenis ervan is weergegeven in het Nederlands. Dit handboek is dus niet alleen voor Hindoes bestemd maar voor iedereen die meer wil weten over de Vedische Dharma.

Is het boek dan ook voor niet-Hindoes?

Jazeker! Deze publicatie kan beschouwd worden als een kennismaking met de Vedische Dharma en met de breedheid van het Hindoeïsme vanuit een humanistisch perspectief.Ik denk aan autochtone Nederlanders en Surinamers, maar vooral ook aan Hindostaanse moslims. Je kunt het boek kopen en bijvoorbeeld cadeau geven bij verjaardagen maar ook als huwelijkscadeau.

Wij kennen u vanwege uw deskundigheid op andere terreinen, maar u ben dus ook  deskundig op het terrein van het Hindoeïsme?

Ik ben opgevoed en gevormd in de traditie van de Vedische Dharma. Wij hadden thuis in Paramaribo Zuid (Abra Broki) een Hindi school en mandir (hindoe tempel). Ik heb Hindi geleerd en kan Hindi lezen. Mijn vader was een geleerde pandit.Ik stelde mijn guruji (Hindileraar) tijdens mijn jeugd allerlei moeilijke vragen. Hij kon niet altijd een duidelijk antwoord geven en bepaalde dingen wist hij ook niet. Ik bleef met de vragen zitten en heb daarom verschillende boeken over het Hindoeïsme gelezen. Ik heb ook (wetenschaps)filosofie gestudeerd. Ik heb dan ook veel gelezen gedurende mijn loopbaan en wilde graag een toegankelijk en overzichtelijk boek schrijven over de Hindoeïsme. Ik heb daarom jarenlang materiaal verzameld en aantekeningen gemaakt. Dit boek is vooral voor de Hindoes die in Nederland zijn geboren, de zogenoemde tweede generatie belangrijk en ook de jongeren in Suriname.

Hoe dik is het boek en kan iedereen het lezen en begrijpen?

Het boek telt 396 pagina’s, maar er zijn grote letters gebruikt. Ik heb geprobeerd om allerlei ingewikkelde concepten toe te lichten en op een makkelijke wijze te beschrijven. Mijn dochter Roomyla die in Nederland is geboren heeft meegelezen en mij geadviseerd. Ik heb de verschillende mantra’s en bhadjans vertaald in het Nederlands. Bijvoorbeeld de rouwliederen en lofliederen. Je kunt het boek meenemen naar een crematie of rouwplechtigheid en de Hinditekst meelezen tijdens het meezingen.

Waar is het boek verkrijgbaar en wat kost het?

Het boek De Vedische Dharma is in de boekhandel te koop of via indibol.com of Bruna.com. Het is in hardcover (harde kaft) uitgegeven. Het kost 27,50 euro, maar het is wel een luxe uitgave.

Is het boek ook in Suriname te koop?

Ja, bij boekhandel VACO in Paramaribo.De prijs is SRD 297.

 

Auteur: Prof. Chan Choenni, C.Choenni@kpnmail.nl

Uitgever: Frank Krishna, info@Saraswatiart.nl of bestel bij www.indibol.com

TOP