GEZONDHEID

Sunita Chote (Paramaribo, 1969) is lifecoach en sociaal onder­neemster die op een laagdrem­pelige manier probeert vrouwen met psychische klachten te helpen. De laagdrem­pe­ligheid zit in het bieden van zorg en hulp in een informele setting zoals in een buurthuis of als onderdeel van het vrijwil­li­gerswerk. Haar aandacht gaat in eerste instantie uit naar het welbe­vinden

Verhaal van: Radj Ramcharan, project­leider bij de Stichting Lezen & Schrijven en secre­taris van de Stichting ASHA in Utrecht. Radj Ramcharan voelde zich niet goed en na onderzoek bleek hij corona te hebben. Hij lag enkele dagen in het ziekenhuis. Na een herstel­pe­riode blikt hij terug op een heftige tijd. Hij is een actieve hindoe in het Utrechtse met

Humor is een van de manieren om om te gaan met crisis­si­tu­aties. De huidige Coronacrisis roept bij mij associ­aties op met de roman Liefde in tijden van cholera (1986) van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez over een onmogelijk en onver­ge­telijk liefdes­verhaal tussen twee mensen met als hoofdthema’s ziekte (cholera), liefde, ouderdom, eenzaamheid en humor. Evenals in

Zittend in meditatie op mijn favoriete rots bij de oever van de Ganges in Rishikesh voel ik een krachtige nieuwe inspi­re­rende energie door m’n hele zijn circu­leren. Een dankbaar, intens geluks­gevoel stroomt door me heen. Als ik uit de meditatie kom, geniet ik van het rustige kabbelen van de stroom­ver­snelling van de Ganges en van

Vegetarisme is niet alleen een eetpa­troon, maar ook een gehele levens­wijze. Het onder­lig­gende idee is dat elk wezen recht op leven heeft en dat ze er niet tot genoegen van een ander zijn. De mens als wezen met verstand zou daar het voortouw in moeten nemen. Helaas is de mens nog steeds het enige levende

De Hindoe genees­kunst Ayurveda behoort tot de oudste genees­wijzen van de wereld. Ayurveda betekent letterlijk kennis van het leven en is een gezond­heids­systeem dat evenwicht tussen lichaam en geest nastreeft. Deze genees­wijze beoogt meer dan alleen maar het bestrijden van ziekten. Gezondheidseducatie en ziekte­pre­ventie vormen wezen­lijke aspecten van de Ayurveda. De eigen verant­woor­de­lijkheid van de

De Verenigde Naties heeft 21 juni uitge­roepen tot Internationale Yoga Dag. En ook in Nederland werden er op diverse plekken speciale yoga events georga­ni­seerd. Van een klein­schalig event tot aan een heus yoga festival, de een tegen betaling en de ander weer geheel gratis. Voor een ieder  was er wel wat wils. Zo was er

Tulsi en Rudhraksha

Kunnen planten en bomen heilig zijn? Planten en bomen verschaffen ons voedsel, kleding, genees­mid­delen, bouwma­te­rialen en de zuurstof die wij inademen. Toch geven wij hun zelden de eer die hun toekomt. Wellicht meer dan bij enig ander geloof het geval is, hebben hindoes de godde­lijke aard van de planten­wereld in kaart gebracht. In twee delen

TOP