Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963

Prof. dr. Chan E.S. Choenni
[ update 31 december 2023 ]

Chan E.S. Choenni | Sampreshan: Zoetermeer 2023 | ISBN 9789083199689 | hardcover | pp. 688 pag. | prijs €39,95 | verkrijgbaar in alle (online) boekhandels | Suriname: boekhandel Vaco

BOEKPRESENTATIES >>

Afro-Surinamers zijn de vrijverklaarde slaafgemaakten en hun nakomelingen. In deze publicatie  gaat Chan Choenni na hoe het Afro-Surinamers is vergaan na de afschaffing van de slavernij in 1863 tot en met 1963. Hij geeft een levendig beeld van deze periode op basis van uitgebreid historisch onderzoek naar hun integratie in Suriname. Het heeft honderd jaar geduurd alvorens Afro-Surinamers politiek volwaardige burgers werden in Suriname. Hij stelt vast dat de Afro-Surinaamse groep na de Tweede Wereldoorlog op politiek niveau succesvol is geïntegreerd. Dit was in mindere mate het geval op cultureel niveau waar men in 1963 nog niet volledig tot de mainstream was doorgedrongen. Op sociaal­economisch terrein bleef de ontwikkeling achter. Er formeerde zich weliswaar een middenklasse, maar de meerderheid bleef behoren tot de lagere klasse en de onderklasse. Deze succesvolle politieke integratie en relatief succesvolle culturele integratie gepaard gaande met een minder succesvolle sociaal­economische integratie typeert hij als Integratie Afro-Surinaamse stijl. De auteur betoogt dat deze integratiestijl gedurende de honderdjarige periode in grote mate het gevolg is geweest van de negatieve gevolgen van de wrede slavernij in Suriname. Hij analyseert en verklaart uitgebreid de doorwerking van de slavernij op de integratiestijl van Afro-Surinamers in de toenmalige Surinaamse samen­leving.

… een monumentale studie.
Prof. dr. Humphrey E. Lamur

Prof. dr. Chandersen E.S. Choenni (Paramaribo, 1953) werd geboren in Suriname waar hij opgroeide in een Afro-Suri­naamse buurt. Hij studeerde Politicologie en Weten­schapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1995 in de Sociale wetenschappen. Hij kwalificeerde zich ook als sociaal onderzoeker en histo­ricus. Van 2010 – 2016 was hij bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie op de Lalla Rookh Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij be­leids­ambtenaar Integratiebeleid op verschillende mi­nisteries. Chan Choenni publiceerde vijf boeken en vele artikelen over de geschiedenis van Hindostanen alsook artikelen over de verschillende andere bevolkingsgroepen van Suriname. Tevens heeft hij gepubliceerd over etnische verhoudingen, racisme, integratiebeleid, burgerschap en is hij auteur van het boek De Vedische Dharma. Momenteel doet hij onderzoek naar de geschiedenis van Javanen.

Download INHOUDSOPGAVE

 

Minister-president Mark Rutte neemt het boek ‘Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963’ van prof. Chan E.S. Choenni uit handen van Asha Choenni in ontvangst.

 

President Chan Santokhi neemt het boek ‘Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963’ uit handen van de auteur in ontvangst (Suriname, 15 januari 2024 – foto: Kabinet van de President van Suriname).

 

Voormalige lerares mevrouw Lydia Kensenhuis (C.R. Froweinschool, mulo school van de EBG) krijgt het boek Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963 aangeboden door oud-leerling Chan Choenni. Hij roemde de inzet en betrokkenheid van de (Afro-) Surinaamse onderwijzeressen en onderwijzers in de jaren zestig. Prof. Chan Choenni heeft dan ook zijn historische studie aan hen opgedragen. Tijdens de presentatie (Stichting ASHA/Oase – Utrecht, 7 januari 2024) waren ook vier voormalige leerlingen van de vierde klas mulo B van het schooljaar 1968-1969 aanwezig.

 

Foto’s: Gerda Havertong (St. Eekta Den Haag 17 dec. 2023), Kathleen Ferrier (Vereniging Ons Suriname Amsterdam 16 dec. 2023), Hèlen Burleson (OBA Bijlmer Amsterdam 15 dec. 2023) en Dr. Barryl Biekman (Surinaamse ambassade Den Haag 14 dec. 2023) Foto © Sampreshan/Hindorama

 

Bestel bij SAMPRESHAN.COM

TOP