GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Navin Thakoer

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Navin Thakoer is kandidaat in de gemeente Rotterdam.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Mijn naam is Navin Thakoer. Ik ben geboren te Moengo, Suriname. Ik was één jaar oud toen ik met mijn ouders naar Nederland ben gekomen. Ik heb op de Kunst­academie gezeten in Rotterdam en ben beeldend kunstenaar van beroep.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Sinds 2017 ben ik politiek actief. Eén van de voor­naamste redenen om politieke actief te worden is omdat ik gewerkt heb binnen de Hindo­staanse thuiszorg. Daar kwam ik heel veel problemen tegen waar de Hindo­staanse, maar ook andere Caraïbische gemeen­schappen mee te maken hebben. Ik zag een gemeente die te weinig oog had voor deze problemen om voor oplossingen te kunnen zorgen. Dit komt voornamelijk omdat ze denken dat ze het goed geregeld hebben en voldoende kennis in huis hebben. Maar vaak genoeg is er te weinig empathie voor de specifieke problemen van minderheden; en wordt er geen interesse getoond voor gespecificeerde multiculturele zorg. Ik heb vaak geprobeerd om in gesprek te gaan met de gemeente, maar ik vond dat er te weinig geluisterd werd en al helemaal niets gedaan. Ik merkte dat het niet alleen in de zorg is waar deze dynamiek plaatsvindt, maar ook binnen het culturele domein. De laatste decennia zijn de Hindostanen in rap tempo de vele zalen waar hun culturele activiteiten plaatsvonden, kwijtgeraakt. Maar er was geen haan die ernaar kraaide. Al deze zaken hebben mij ertoe bewogen mij in de politiek te mengen.

Bij welke partij bent u aange­slo­ten en waarom?
Ik ben aangesloten bij de PvdA (#26). Voordat ik mijzelf aansloot heb ik geïn­ven­tariseerd waar ik voor sta en waar deze waarden een plek zouden kunnen hebben. Ik sta voor zelf­verheffing, en het meetrekken van de sociaal zwakkeren. Omdat ik erin geloof dat als je dat doet, je een veiliger leef­omgeving creëert. Ik ben opgegroeid in de tijd dat Rotterdam nog een volledige PvdA stad was. En er een grote sociale infrastructuur was in de stad met vele buurtcentra en culturele ontmoetingsplekken. Deze plekken hebben veel cultureel talent voortgebracht en zorgen ook voor een sociaal vangnet ondanks dat zich een drugsepidemie in de stad voordeed. Ik ben een product van die tijd en heb van het sociale beleid de vruchten kunnen plukken. Het is daarom voor mij niet meer dan logisch om in deze voetsporen te treden.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezings­programma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
• Meer natuurlijke ontmoetingsruimtes.
• Meer diversiteit in het politieapparaat.
• Inclusief cultuuraanbod.
• Gemeente waarborgt een betere afspiegeling van de Rotterdamse samenleving bij de beoordelaars.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachter­grond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Ik wil zeer zeker iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond. Natuurlijk ben ik er voor iedereen. Maar dit betekent niet dat ik mijn specifieke kennis van mijn migratieachtergrond moet gaan negeren. Nee, juist ik moet gaan staan voor deze groepen en mijn kennis gebruiken om ze te helpen. Want als ik ze niet help, wie gaat het dan doen? Het is te lang zo geweest dat als je deze groepen als gekleurde politicus helpt, je jezelf moet verantwoorden alsof je iets verkeerds hebt gedaan. Zijn deze groepen dan geen onderdeel van de maatschappij? Dit zijn ook gewone Nederlandse belastingbetalers. Verdienen ze dan geen hulp? Of hebben ze iets misdaan? Ik heb geen moeite met zo een hokje want ik voel het niet als zodanig.

Ik wil me er specifiek voor inzetten dat er verandering plaats gaat vinden bij de beleidsuitvoerders, de ambtenaren. Dat ze beter op de hoogte zijn van de behoeftes van burgers en meer kennis hebben van hen. Dat zal een complexe zaak zijn. Vooral omdat ze los moeten komen van overhaaste conclusies en voorin­genomenheden ten aanzien van groepen.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Op dit moment ben ik bezig in 2023 de Hindostaanse migratie viering/herdenking landelijk te organiseren. Dit willen we doen met de gehele Hindostaanse gemeen­schap op een vernieuwende wijze. Eenheid en verjong­ing zijn hier de sleutelwoorden. Ik wil hierbij alle orga­nisaties en mensen die hieraan een bijdrage willen leveren oproepen om zich te melden via www.hi2023.nl

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP