GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Kumar Ramlal

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Kumar Ramlal is kandidaat in de ge­meen­te Nisse­waard (voorheen Spijkenisse).

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep
Mijn naam is Kumar Ramlal, ben geboren in het prachtige rijstdistrict Nickerie in Suriname en ben in 1975 vanuit Suriname naar Nederland vertrokken. Dus ben ik ruim 47 jaar woonachtig in Nederland. Eerst een paar jaren in Brabant en vervolgens vanaf 1981 in Spijkenisse.

Ik heb in Suriname twee jaar op de kweekschool gezeten en ben vervolgens overgestapt naar de nationale politie in Suriname. In Nederland heb ik diverse opleidingen gevolgd op hbo-niveau. Ik ben sedert januari 2020 gepensioneerd en daarvoor heb ik bij de gemeente, bij het onderwijs en laatstelijk bij het waterschap gewerkt. Bij deze laatste werkgever in de functie van beleids­adviseur. Bij elkaar ben ik 45 jaar binnen de overheid werkzaam geweest.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Ik ben sedert 2002 politiek actief: in de functie van raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Nissewaard (voorheen Spijkenisse) De reden om in de politiek te gaan was dat ik me, nadat ik een aantal jaren binnen het verenigingsleven actief was, er van bewust werd dat je vanuit de politiek meer kon bereiken voor de gemeente en de inwoners. Wat ook de doorslag gaf was dat het bestuur van de gemeente zeer eenzijdig was en dat er geen vertegenwoordiging met een migratieachtergrond in dat bestuur zat. Dat heeft mij toen ook doen besluiten om actief de politiek in te gaan.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
Ik heb mij bij het CDA aangesloten omdat de uitgangspunten van het CDA, zoals solidariteit, rentmeesterschap, publieke ge­rech­tig­heid, gespreide verantwoordelijkheid mij erg aan­spreken. Dit geldt ook voor de inspiratiebron waaruit geput wordt om politiek te bedrijven. Namelijk het geloof. Ik zie in deze ook heel veel gelijkenis met het hindoeïsme waar ik deel uit van maak.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Het CDA is een brede volkspartij waar plek is voor eenieder die de uitgangspunten van de partij onder­schrijft. Zo stelt de partij dat de christelijke waarden en normen de basis zijn voor de politieke besluitvorming zodat iedereen tot zijn of haar recht komt. De inclusiviteit komt ook uit uitdrukking omdat de partij stelt het bestuur van de gemeente een afspiegeling moet zijn van de samenleving.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Politiek bedrijf je voor de gemeenschap als geheel. Je zit in de politiek niet om de belangen van een bepaalde groep alleen te behartigen. Daar moet je naar de kiezers toe ook duidelijk zijn. Uiteraard is het zo dat wanneer specifieke groepen extra aandacht nodig hebben, je je daarvoor moet inzetten.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Gaat u vooral stemmen. Niet stemmen betekent dat uw stem verloren gaat en u minder invloed uit kunt oefenen op het beleid. U hebt het recht van stemmen gekregen, maak daar ook gebruik van.

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP