GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Kavita Hira

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Kavita Hira is kandidaat in de gemeente Pijnacker-Noot­dorp.

Kavita Hira met haar partner Jeroen en twee zoons.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Mijn ouders zijn in 1980 uit Suriname naar Nederland gekomen. Ik ben in 1982 geboren in Amsterdam West. Samen met mijn twee zusjes groeide ik op in Amsterdam Zuid Oost. Mijn rechtvaardigheidsgevoel dreef mij om te kiezen voor de studie Rechtsgeleerdheid. Ik was als kind al bezig met gelijkheid voor iedereen en eerlijke verdeling. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik twee masters (International Public Law en Staats- en Bestuursrecht) afgerond. Na mijn studie heb ik ver­schillende functies en rollen gehad bij gemeenten en bij de rijksoverheid. Momenteel ben ik manager van een team dat zich bezighoudt met het behoud en de bescherming van planten en dieren. Sinds 2011 woon ik samen met Jeroen en onze twee zoons van 10 en 12 jaar in Nootdorp.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Als kind groeide ik op in een gedeelte van Amsterdam waar de kansen niet altijd voor het oprapen lagen. Ik kreeg al gauw mee dat het wel uitmaakt in welke wijk jouw wieg staat en wist dat mijn ouders hard werkten voor een betere toekomst voor ons. Vandaag de dag zijn er nog steeds kinderen die opgroeien in armoede en niet dezelfde (ontwikkel)kansen krijgen. Problemen die al langer bestaan, maar niet altijd zichtbaar zijn voor iedereen. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ge­meente­raadsverkiezingen, omdat ik mij wil inzetten voor juist die inwoners die de nodige ondersteuning kunnen gebruiken en nog onvoldoende gezien of gehoord worden. Ik sta voor een inclusieve gemeente waar iedereen er mag zijn!

Bij welke partij bent u aange­slo­ten en waarom?
Ik sta op plek 3 op de lijst van Progres­sief Pijnacker-Noot­dorp. Dit is een lokale politieke par­tij, voort­geko­men uit de afde­ling­en van Groen­Links en de PvdA. Mijn sociaal politieke hart klopt al een poos: ik ben ruim 15 jaar lid van de PvdA. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat meer mensen bewust en met meer respect moeten omgaan met hun leefomgeving en de natuur. Kortom, Progressief Pijnacker-Nootdorp staat voor waarden die ik hoog heb zitten: Sociaal en Groen.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezings­programma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Het belangrijkste is dat Progressief Pijnacker Nootdorp wil bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis. Tot 2050 moeten er in onze gemeente 4000 woningen bij komen. In onze gemeente zijn weinig sociale huur­woningen (ongeveer 20%). Wij willen naar het landelijke percentage toegroeien door 40% van de nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor sociale huur. Daarmee zorgen we voor meer sociale huurwoningen voor onze inwoners. Initiatieven die de sociale woning­voorraad verminderen zullen we niet steunen. Ook is er aandacht voor betaalbare koopwoningen voor starters, appartementen voor ouderen en woningen voor kwetsbare groepen zoals mensen met psychische problematiek of met dementie.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachter­grond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Ik wil graag bijdragen aan het inclusiever maken van onze gemeente, bijvoorbeeld door kinderarmoede te bestrijden, sport en cultuur toegankelijk te maken voor mensen met een krappe beurs en betere begeleiding van mensen in de bijstand of met schulden. Ik zet mij in voor iedereen: van jong tot oud en met alle achter­gronden. Zoals gezegd, iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
De gemeenteraad neemt besluiten die invloed hebben op de gemeente waarin je woont. Maak dus gebruik van jouw stemrecht en ga bij de gemeente­raads­verkie­zingen op 14, 15 en16 maart stemmen op de kandidaat die jou het beste kan vertegenwoordigen!

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP