GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Geeta Bholanath

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Geeta Bholanath is kandidaat in de ge­meen­te Pijnacker-Nootdorp.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep
Ik ben geboren in Nickerie en verhuisde op mijn 5e jaar naar Paramaribo. Op mijn 10e jaar ben ik naar Neder­land geëmigreerd waar ik tot mijn 24e jaar in de Transvaalwijk (een achterstandswijk) in Den Haag heb gewoond. Inmiddels woon ik bijna 25 jaar met veel plezier in Pijnacker.

Op de basisschool kreeg ik ondanks een hoge testscore een mavoadvies. De reden daarvan was dat ik pas in Nederland was, maar ook omdat een (notabene) Hindostaanse schoolleraar (met wie de school overleg had) laag inzette voor Hindostaanse meisjes. Volgens hem werkten de Hindostaanse meisjes toch al hard en kwamen zij er wel. Al mijn Hindostaanse vriendinnen kregen dus in de zesde klas (groep 8) een mavoadvies. Ik was een vroege leerling en had op mijn 15e mijn mavodiploma in de zak. Ik weet nog heel goed dat ik toen totaal niet wist welke vervolgopleiding ik wilde doen. Na lang twijfelen koos ik voor MDGO VZ (Verzorgende IG). Nadat ik op mijn 18e jaar ook dit diploma had behaald, ben ik doorgestroomd naar HBO-Verpleegkunde in Leiden. Maar in het tweede jaar kreeg ik door levensvraagstukken als abortus en euthanasie interesse voor rechten en ben ik geswitcht naar HBO-Sociaal Juridische Dienstverlening in Rotterdam. Tijdens deze opleiding vond ik weer het vreemdelingenrecht boeiend en ben ik na mijn afstuderen fulltime bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaan werken. Maar omdat ik vond dat ik nog niet was uitgeleerd, ben ik deeltijd Rechten gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en heb ik uiteindelijk mijn masterdiploma op de Open Universiteit behaald.

Inmiddels werk ik ruim 23 jaar bij de IND, waar ik als juniorbeslisser ben begonnen en al gauw seniorbeslisser ben geworden. Ik heb twee jaar op detacheringsbasis op een Consulaire afdeling van het Ministerie van Buiten­landse Zaken gewerkt en verder ben ik in 2018 op dienstreis naar de Nederlandse ambassade in Ankara geweest. Een educatieve reis, maar vooral erg leuk.

Geeta (3e van rechts) met haar vrouwenfamilie.

Tot slot, ik kom uit een vrouwenfamilie. Ik ben een trotse dochter van een alleenstaande moeder, ik heb vier lieve zussen en twee hardwerkende broers in de Bouw, en ik ben als alleenstaande moeder gezegend met een dochter van 19 jaar (WO-rechten), een zoon van 17 jaar (HBO-maritieme techniek) en een zoon van 15 jaar (mavo-3).

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Als jong meisje had ik al interesse voor wat er in de maatschappij leefde en gebeurde. Tijdens mijn rechten­studie volgde ik de vele lange politieke tv-debatten. Eerlijk gezegd had ik toen niet de ambitie om ooit iets met politiek te gaan doen. Ik ben juist sociaal ingesteld. Maar juist dat blijkt waardevol om de gemeentepolitiek in te stappen.

Ik heb de ideologie dat jezelf de handen uit de mouwen moet steken als je dingen wil veranderen of verbeteren. Als je de wereld mooier, zorgzamer en rechtvaardiger wil maken, zal je bij jezelf moeten beginnen door de helpende hand uit te steken.

Door politiek actief te zijn draag je je steentje bij aan een betere en gezonde samenleving. Je bent de stem van vele mensen die ook dezelfde standpunten en ideeën hebben. Met het raadswerk vertegenwoordig je die inwoners die zich samen met jou betrokken voelen bij wat er allemaal dichtbij huis gebeurt.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
Ik ben lid van D66 en sta op de verkiezingslijst op nummer #6. Vanuit huis ben ik eigenlijk een PVDA-mens, maar in mijn studietijd koos ik bewust voor D66 als ‘de Onderwijspartij’. Begin 2021 heb ik een masterclass lokale politiek gevolgd, die door de plaatselijke D66 was georganiseerd. Tijdens deze masterclass werden actuele gemeentecasussen behandeld en is mijn interesse voor het raadswerk gewekt. Ik heb na de masterclass een raadsvergadering bijgewoond en werd door de fractie goed ontvangen. D66 is een hartelijke partij, waar de leden onderling goed samenwerken en waar ik het gevoel heb erbij te horen en dat er naar mij wordt geluisterd.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Als partij zijn wij van mening dat gelijke kansen voor alle inwoners begint met goed onderwijs en dat het onderwijs voor iedereen een veilige omgeving moet zijn, waar voor discriminatie en pesten geen plek is. D66 ziet de gemeente als partner van de scholen om dit veilige klimaat te waarborgen, inclusief verantwoord ‘sociale media’ gebruik en acceptatie van iedereen, ongeacht geaardheid, afkomst of geloof. Onze gemeente heeft ook laaggeletterde inwoners. Door gemeentelijke subsidie­verstrek­king aan Taalhuizen en taalklassen worden deze inwoners geholpen.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten? Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Ik wil me richten op de sociale kant en vind dat er veel meer in het Sociaal Domein (werkgelegenheid en inkomen alsook zorg) moet worden geïnvesteerd. Zelf ben ik niet van hokjes, omdat voor mij iedereen als mens gelijkwaardig is. Ik wil er voor iedereen zijn, en natuurlijk wil ik, ook vanuit het gedachtegoed van D66, in het bijzonder de helpende hand uitreiken aan hen die hulp nodig hebben. Via een vrijwilligersorganisatie doe ik respijtmantelzorgwerk en wil ook participatie, diversiteit en inclusie in onze gemeente bevorderen.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Mijn boodschap aan jong en oud is: haal het maximale uit het leven. Volg je hart en dromen, maar het allerbelangrijkste: ga het gewoon doen. Verander je dromen in daden door jezelf te blijven ontwikkelen en help anderen daarbij.  Wees een inspiratie voor je leefomgeving. En laat je stem horen door te gaan stemmen! Laat je stem niet verloren gaan.

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP