GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Anil Jagroep

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Anil Jagroep is kandidaat in de gemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland).

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Mijn naam is Anil Jagroep, geboren in Suriname in 1972 en in 1975 vóór de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland verhuisd. Ik woon sinds 1977 in Oud-Beijerland. Na de K. Sideriusschool en de Openbare MAVO, heb ik mijn opleiding in Rotterdam voortgezet (Christelijke MEAO Pompenburg). Mijn 9 maanden in militaire dienst in de periode 1993-1994 na mijn opleidingen, hebben nog steeds een hele goede invloed op mij. Vanaf 1994 ben ik werkzaam geweest in de elektronicabranche in diverse functies en in 2009 heb ik de stap gemaakt naar het eigen ondernemerschap. Een stoer besluit als je bedenkt dat in 2008 de economische crisis begon. Tot aan 2011 was het vallen en opstaan, rennen en vliegen. In 2012 heb ik besloten om mij te focussen op een nieuwe zelfstandige uitdaging in reclameland. Eerst onder de naam Publikaartje en in 2017 veranderd naar Publimedia. Een goed draaiend reclameadviesbureau. In de loop van het ondernemer­schap trok ook het bestuurlijke. Sinds 2014 ben ik ook actief als bestuur ondersteuner van een viertal wijkwinkelcollectieven (BIZ) in Rotterdam en één in Utrecht.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
In 2017 was ik campagneleider voor Narsingh Balwant­singh (gemeenteraadslid fractie PvdA Rotterdam). Hier heb ik de politiek van dichtbij kunnen meemaken. De ambities van de partij en ook de ambities van het individu, die zich inzetten voor niet alleen hun achterban maar juist ook voor de gehele gemeenschap. Vorig jaar heb ik met raadslid Mark de Koning meerdere gesprekken gehad en daar werden mijn ambities steeds duidelijker, namelijk een actieve bijdrage leveren aan mijn eigen gemeente Hoeksche Waard. Na gesprekken met de bestuursvoorzitter, heb ik de stap gezet om per oktober 2020 steunfractielid te worden. Ik luister op dit moment vooral mee om mezelf wegwijs te maken in hetgeen zich in de gemeente Hoeksche Waard afspeelt.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
De PvdA is bij uitstek de partij die staat voor solidariteit, zorg voor elkaar en gelijke kansen voor iedereen, een gedachtegoed dat ik van huis uit al heb meegekregen en van jongs af aan steun. Het moet gezegd worden, dat ik ondanks enige bestuurlijke ervaring, zeer gemotiveerd ben om veel te investeren in de leergangen van de PvdA en andere mogelijkheden om mijn bestuurservaring een extra im­puls te geven. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat er ook voldoende te leren valt van raadsleden met meer ervaring.

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opgenomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
Inzetten voor versterking van o.a. de bibliotheek. Dat is absoluut noodzakelijk, want bibliotheken zijn meer dan een uitleenplek voor boeken. Ik juich de nieuwe stijl van de bibliotheken toe. Zij vervullen een belangrijke maat­schap­pelijke functie, aangepast aan de eisen van de tijd, ook in de strijd tegen laaggeletterdheid. Voor mij zijn gelijke kansen voor iedereen, solidariteit en zorg voor elkaar de kern van het gedachtegoed wat mij met de paplepel is ingegoten. Ik heb dat van huis uit meegekregen. Ik hoor bij een partij die de ambitie heeft zich in te zetten voor heel de gemeenschap.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten?
Onder andere voor de verwezenlijking van een wens van de PvdA voor muziekonderwijs op scholen: Dat heeft een positief effect op schoolprestaties. Goed cultuur­onder­wijs is sowieso belangrijk omdat het de creativiteit van de kinderen en van de samenleving stimuleert. Kunst en muziek verschaffen plezier. Het gaat daarbij, zoals wijlen Wim Kok zei, “niet om de waan van de dag, maar om schoonheid en verbeelding.’’ Wat mij betreft mag het budget voor cultuur in Hoeksche Waard omhoog en draagt de PvdA bij aan het verder ont­wikkelen en versterken van een levendig en interessant cultuurbeleid.

Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst? Zie hierboven. Hoeksche Waard is er voor iedereen!

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Geef je stem, ga stemmen, Stem op Anil lijst 8 nr. 4.

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP