GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Amit Ramadhin

Op 16 maart 2022 vinden in Nederland de ge­meen­teraadsverkiezingen plaats. Over het land ver­spreid zijn er kandidaten met een Surinaamse achter­grond. Hindorama biedt aan hen de gele­gen­heid iets over zichzelf en hun idealen te vertellen. Amit Ramadhin is kandidaat in de gemeen­te Den Haag.

Kunt u kort iets over uzelf vertellen: waar bent u geboren, sinds wanneer woont u in Nederland, welke opleiding heeft u gevolgd / wat is uw beroep?
Op 6 september 1985 ben ik geboren in Rotterdam, tevens ben ik daar opgegroeid. Tien jaar geleden had ik bij de gemeente Den Haag gewerkt en volgde ik een bestuurskundige opleiding aan de Haagse Hogeschool. Den Haag is een mooie stad! Nu woon ik al een enige tijd in Den Haag. Verder ben ik een all-round zzp’er. Ik doe echt van alles.

Sinds wanneer bent u politiek actief en wat is de reden daarvoor?
Sinds de coronacrisis hield ik als zzp’er tijd over en ben ik minderbedeelden gaan helpen door voedsel te regelen. Hiervoor ging ik de afgelopen winter op de woensdagen om 04:00 op pad om te kijken wat ik aan voedsel kon inzamelen. Ik heb voorgenomen om deze winter het­zelfde te doen.

Gaandeweg heb ik in deze crisis allerlei problemen zien toenemen. Meer eenzaamheid, ouderen die worden verwaarloosd en de groep van minderbedeelden die alleen maar toeneemt. Het is geen uitzondering om mensen van de middenstand aan te treffen bij de voedselbank. Voor deze zaken moet onder andere meer aandacht komen.

Daarnaast zie ik dat het vertrouwen in de lokale politiek ver te zoeken is. Juist in deze periode is het meer dan noodzakelijk om minderbedeelden te helpen.

Zodoende ben ik de politiek ingegaan, omdat ik vind dat er veel meer mogelijk is dan tot op heden wordt gedaan. Ik heb in mijn omgeving veel leed en armoede gezien, wat in mijn ogen niet nodig is.

Bij welke partij bent u aangesloten en waarom?
Doordat mijn activiteiten niet onopgemerkt bleven, vroegen mensen aan mij waarom ik niet een eigen partij ging oprichten. Na wat nadenken had ik zoiets van: “Waarom niet?”

Sinds medio december 2021 kan ik aangeven dat ik de oprichter ben van de partij Blanco. En sinds kort ook de lijsttrekker.

Het wordt tijd voor een nieuwe partij als Blanco om te gaan meedoen met de aankomende gemeenteraads­ver­kie­zingen in Den Haag. Deze partij is eigenlijk meer een beweging, een beweging die niet vanuit een links of rechts gedachtegoed denkt en handelt. Voor Blanco is een maatschappelijk probleem, een probleem dat gewoon adequaat opgepakt dient te worden. Geen woorden maar daden, niet lullen maar poetsen!

Welke concrete voorstellen heeft uw partij in het verkiezingsprogramma opge­nomen die bijdragen aan een inclusieve gemeente?
De partij heet Blanco, omdat we geen partijprogramma hebben. We willen niet met mooie beloftes komen zoals traditionele partijen altijd doen net voor de verkiezingen. De inwoner van Den Haag kan te allen tijde problemen aandragen, zodat we ons samen kunnen buigen over hetgeen nodig is. Wat dat ook moge zijn, dat is aan de inwoner.

Waar wilt u zich specifiek voor inzetten?
Blanco heeft een paar speerpunten: armoede, een­zaam­heid, ouderen, veiligheid, parkeer­proble­matiek en afval­proble­matiek. Inwoners kunnen hier­naast uiteraard nog problemen aandragen, zodat Blanco kan pleiten voor hetgeen nodig is.

Wilt u daarbij specifiek iets betekenen voor mensen met een migratieachtergrond of wilt u niet per se in dat hokje worden geplaatst?
Wij denken niet in hokjes, wij zijn er voor eenieder.

Wilt u -kort- nog een bijzondere boodschap kwijt?
Samen kunnen wij van Den Haag een fantastische stad maken. We zijn er niet om de dienst uit te maken, we zijn juist tot uw dienst. Kortom, tijd voor co-democratie! Meer informatie over Blanco? Bezoek dan de web­site: www.wijzijnblanco.nl

Facebook:
https://www.facebook.com/amit.ramadhin

Instagram:
https://www.instagram.com/amit_ramadhin/

Linkedin:
https://www.linkedin.com/mwlite/in/amit-ramadhin-3524a221

***

Zie ook andere kandidaten op Hindorama pagina: Maak kennis met … GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 >>

TOP