GEZOCHT ! Historische foto's van Hindostanen

Fotogeschiedenis van Hindostanen

Sampreshan | Hindorama

Hindorama publi­ceert een serie artikelen over de Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis van prof. dr. Chan E.S. Choenni. Tevens zijn wij bezig om oude foto’s en documenten uit de Hindostaanse geschie­denis te verza­melen, in het bijzonder foto’s uit de contract­pe­riode (1873–1920) en de periode 1921–1970. Uitgever Sampreshan en Hindorama willen samen een collectie samen­stellen en op deze wijze onze geschie­denis ook aan de hand van foto’s illustreren.

Hiervoor hebben wij jullie hulp nodig. We weten dat er veel foto’s zijn. Het is jammer als voor de geschie­denis waarde­volle foto’s zoekraken of wegge­gooid worden na overlijden of gewoon ergens wegge­stopt blijven. Het verzoek is om te kijken in oude foto albums en bij oudere familie­leden, vrienden en kennissen. Het gaat daarbij vooral om foto’s over de volgende thema’s met betrekking tot de Hindostaanse geschie­denis tot 1970:

  1. Huisvesting/woningen op (hoge) neuten/erven/landerijen (jaghá)
  2. Arbeid/werk/landbouw
  3. Vervoer/transport bijv. karren, boten, bussen met Hindostanen
  4. Religie/uitvoering van rituelen/mandirs/moskeeën
  5. Cultuur/huwelijk (biyáh, nikáh)/ viering van hindoe- en islami­tische feesten / opvoering Rámlilá
  6. Onderwijs/schoolbezoek/internaten
  7. Personen/families, liefst contract­ar­beiders of personen geboren voor 1910/personen in oude kleder­drachten (dhoti, orhni)
  8. Sport en spel (voetbal­ver­e­niging, worstel­wed­strijden)
  9. Muziek/dans/toneel (nátak)
  10. Belangrijke/bijzondere personen/leiders/politici

Schroom niet om foto’s te sturen, wij maken een mooie collectie die een waarde­volle bijdrage zal zijn aan de optekening van de geschie­denis van Hindostanen. Welkom zijn ook  foto’s die niet direct onder genoemde ca­te­gorieën vallen, maar die volgens u wel een bijzondere (histo­rische of culturele ) waarde hebben. Wij zullen zorgvuldig met jullie foto’s omgaan. We vragen daarom ook aan te geven of bij de foto’s de namen van de personen die erop staan, moeten worden vermeld of niet. Wij zullen wel jullie met naam bedanken voor de geleverde bijdrage, tenzij anders aange­geven.

Hoe en waar aan te leveren?

Appen: de oude foto’s/documenten met een mobiel fotogra­feren en appen naar +31 6 24284890

Mailen: foto’s/documenten kunnen worden gescand in jpg of png formaat (tif en eps ook geen enkel probleem) en deze mailen naar info@hindorama.com

Transferen: grote scans en bestanden kunnen getrans­fe­reerd worden via wetransfer.com naar info@hindorama.com

Komt u er niet uit, kunt u ons altijd mailen of appen. Voor meer infor­matie zie ook Hindorama Bibliotheek Migratiegeschiedenis

Alvast hartelijk dank | Radjin Thakoerdin
[Sampreshan|Hindorama]

En hierbij als voorbeeld enkele foto’s waar wij op zoek naar zijn:

TOP