Farisha Abdoelrahman Miss India Holland 2019:

Trots op mijn roots en cultuur

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd bij het Immigratiemonument in Den Haag. Bij deze plech­tigheid was ook aanwezig oud-wethouder Rabin Baldewsingh die een toespraak hield en in het verleden een van de initi­a­tief­nemers was bij de totstand­koming van dit herden­kings­mo­nument.  Opvallend was wel dat ik een van de weinige jongeren was die aanwezig waren bij deze herdenking. Ik sluit niet uit dat heel veel jongeren dit ook niet weten of er niet bij stil staan. Voor mij was het ook nieuw. Ik was vanuit de organi­satie van Miss India Holland gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Het was een heel aparte en indruk­wek­kende bijeen­komst.

Farisha Abdoelrahman en wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen bij de krans­legging Immigratiemonument (Den Haag, 5 juni 2020)

Mijn voorouders zijn vanuit Brits-Indië naar Suriname gekomen met de boot Lena II. Dit schip vertrok op 4 januari 1902 uit Calcutta en arriveerde op 8 maart 1902 in Paramaribo. Mijn náni (maternale groot­moeder) heeft als contract­ar­beidster gewerkt op de plantage Catharina Sophia in het district Saramacca. Mijn overgroot­ouders hebben elkaar in Suriname ontmoet waar ze ook getrouwd zijn en kinderen gekregen. Zij hebben daar op afbetaling een stuk grond gekocht en hun huis gebouwd waar mijn náni geboren is.

Als jongere vind ik dat wij onze geschie­denis moeten kennen. Het boekje Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis uitge­geven door Sampreshan i.s.m. Hindorama vond ik zeer lezens­waardig en raad jongeren dan ook aan het te lezen. Ik vind het ook belangrijk dat organi­saties jongeren actief betrekken bij hun activi­teiten. Het gebeurt jammer genoeg nog te weinig. Ik draag dan ook met trots mijn titel Miss India Holland. Ik ben trots op mijn roots en ik weet dat veel jongeren met mij dat ook zijn. Dit geldt vooral ook voor de meiden die meegedaan hebben aan de Miss India Holland-verkiezing. Miss India Holland heeft mij bewust gemaakt van mijn roots en cultuur.

TOP