Farisha Abdoelrahman Miss India Holland 2019:

Trots op mijn roots en cultuur

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag her­dacht dat het 147 jaar gele­den is dat de eerste Hin­dostaanse con­trac­tar­bei­ders uit het toen­ma­lige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suri­name. Op deze spe­ciale dag heb ik samen met de wethoud­ers Kavi­ta Parb­hu­day­al en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloe­menkrans neergelegd bij het Immi­gratiemon­u­ment in Den Haag. Bij deze plechtigheid was ook aan­wezig oud-wethoud­er Rabin Baldews­ingh die een toe­spraak hield en in het verleden een van de ini­ti­atiefne­mers was bij de tot­stand­kom­ing van dit her­denk­ingsmon­u­ment.  Opval­lend was wel dat ik een van de weinige jon­geren was die aan­wezig waren bij deze her­denk­ing. Ik sluit niet uit dat heel veel jon­geren dit ook niet weten of er niet bij stil staan. Voor mij was het ook nieuw. Ik was vanu­it de organ­isatie van Miss India Hol­land gevraagd om hier­bij aan­wezig te zijn. Het was een heel aparte en indruk­wekkende bijeenkomst.

Far­isha Abdoel­rah­man en wethoud­ers Kavi­ta Parb­hu­day­al en Bert van Alphen bij de krans­leg­ging Immi­gratiemon­u­ment (Den Haag, 5 juni 2020)

Mijn vooroud­ers zijn vanu­it Brits-Indië naar Suri­name gekomen met de boot Lena II. Dit schip vertrok op 4 jan­u­ari 1902 uit Cal­cut­ta en arriveerde op 8 maart 1902 in Para­mari­bo. Mijn náni (mater­nale groot­moed­er) heeft als con­trac­tar­bei­d­ster gew­erkt op de plan­tage Catha­ri­na Sophia in het dis­trict Sara­mac­ca. Mijn over­g­rootoud­ers hebben elka­ar in Suri­name ont­moet waar ze ook getrouwd zijn en kinderen gekre­gen. Zij hebben daar op afbe­tal­ing een stuk grond gekocht en hun huis gebouwd waar mijn náni geboren is.

Als jon­gere vind ik dat wij onze geschiede­nis moeten ken­nen. Het boek­je Hin­dostaanse migratiegeschiede­nis uit­gegeven door Sam­pre­shan i.s.m. Hin­do­ra­ma vond ik zeer lezenswaardig en raad jon­geren dan ook aan het te lezen. Ik vind het ook belan­grijk dat organ­isaties jon­geren actief betrekken bij hun activiteit­en. Het gebeurt jam­mer genoeg nog te weinig. Ik draag dan ook met trots mijn titel Miss India Hol­land. Ik ben trots op mijn roots en ik weet dat veel jon­geren met mij dat ook zijn. Dit geldt vooral ook voor de mei­den die meegedaan hebben aan de Miss India Hol­land-verkiez­ing. Miss India Hol­land heeft mij bewust gemaakt van mijn roots en cul­tu­ur.

TOP