De Surinaamse vlag in beeld

Chan Choenni

Op 15 december 1954 werd het zogeheten Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden onder­tekend en werd Suriname een Rijksdeel van het Koninkrijk. Gaandeweg ontstond de behoefte aan een eigen officiële Surinaamse vlag. Pas na 5 jaar, namelijk op 15 december 1959 werd een Surinaamse vlag officieel geïntro­du­ceerd. Vóór deze datum was de officiële vlag in Suriname de Nederlandse vlag, die van boven naar beneden bestaat uit de kleuren rood, wit en blauw in een recht­hoekige vorm. De eerste Surinaamse vlag bestond uit een witte rechthoek met daarop vijf sterren die met elkaar verbonden waren door een zwarte ellips­vormige band. De sterren hadden verschil­lende kleuren, groten­deels overeen­komend  met de vermeende huids­kleur van de belang­rijkste toenmalige bevol­kings­groepen van Suriname. De zwarte ster stond voor de Afrikanen (Creolen en Marrons), de bruine voor de Hindostanen, de gele voor de Javanen en Chinezen, de rode voor de Inheemsen (‘Indianen’) en de witte voor de Blanken. De witte achter­grond symbo­li­seerde de vrede waarin de bevol­kings­groepen samen­leefden.

Er kwam later echter veel kritiek op deze vlag. Er zou te veel nadruk liggen op de verschillen en daardoor zou veel minder de eenheid van het Surinaamse volk worden gesym­bo­li­seerd. In verband met de onafhan­ke­lijkheid werd voor de Republiek Suriname daarom voor een nieuwe vlag gekozen. Maar de oudevlag was dus bijna 15 jaar de nationale vlag van Suriname. De nieuwe nationale vlag van Suriname van de Republiek Suriname werd officieel in gebruik genomen op 25 november 1975 bij de viering van het bereiken van de onafhan­ke­lijkheid.

De vlag heeft de vorm van een rechthoek, waarop vijf horizontaal lopende banen en een vijfpuntige ster voorkomen. De vijf horizontale banen, van boven naar beneden zijn in drie kleuren: de kleur groen (dubbele breedte), wit (enkel­voudige breedte), rood (viervoudige breedte), weer wit (enkel­voudige breedte) en vervolgens weer groen (dubbele breedte). Rood symbo­li­seert de vooruitgang en de strijd voor een beter bestaan; wit staat voor vrijheid en gerech­tigheid (vrede) en de kleur groen is symbool voor de vrucht­baarheid van het land. In het centrum van de vlag bevindt zich een gele, vijfpuntige ster. De gele (gouden) kleur van de ster staat voor eenheid van de verschil­lende bevol­kings­groepen, opoffering, eensge­zindheid en een gouden toekomst. De ster is recht­op­staand met vijf punten (hoeken), die de belang­rijke bevol­kings­groepen moeten voorstellen. Al met al is de symboliek en de betekenis van de nationale vlag van Suriname treffend voor de diver­siteit en harmonie en wat mij betreft, ook heel mooi.

Surinamers zijn over het algemeen dan ook zeer trots op deze vlag. In Suriname wappert de vlag fier op verschil­lende locaties, maar bijvoor­beeld ook in Nederland op plaatsen waar Surinamers wonen. Je ziet de vlag bij tropische winkels, maar ook tijdens sport­wed­strijden is de mooie opval­lende en onder­schei­dende Surinaamse vlag te zien. Vooral tijdens inter­na­ti­onale sport­wed­strijden dragen Surinamers hun vlag met trots. Zo is de Surinaamse vlag vaak te zien bij gevecht­sporten als K1 en later MMA (Mixed Martiaal Arts) waar Surinamers domineren. Bij inter­na­ti­onale organi­saties waar vlaggen van alle landen wapperen, kijk ik altijd met trots naar onze mooie vlag tussen de andere vlaggen.

Tijdens mijn bezoek aan Guyana in december vorig jaar kon ik  met veel moeite de Surinaamse vlag ontwaren voor het Caricom gebouw in de hoofdstad Georgetown. Suriname is namelijk lid van de Caricom (Caribbean Community). Pas na lang turen zag ik de Surinaamse vlag. Waarom?  Tot mijn ontstel­tenis was de Surinaamse vlag ’verkracht’. Oh nee, ik bedoel het natuurlijk niet letterlijk, maar in figuur­lijke zin. De rode baan in deze vlag is veel te breed (zie foto) en dus propor­ti­oneel niet correct ‘ingenaaid’. De rode baan moet maximaal tweemaal zo breed zijn als de groene en niet drie tot vier maal breder! Ik hoop dat de Surinaamse regering i.c. de Surinaamse ambas­sadeur in Guyana, de heer Ebu Jones, zo snel mogelijk ingrijpt. Laat tenminste de juiste Surinaamse vlag fier wapperen in Guyana!

Bij de foto: Onjuiste Surinaamse vlag wappert voor het Caricomgebouw in Georgetown, Guyana.

Opmerking redactie: Overigens wordt ook in Nederland een onjuiste Vlag van Suriname online verkocht, waarop de rode baan te breed is en de twee groene banen te smal (zie hiernaast). Het is dan ook zaak dat deze onjuiste vlag zo snel mogelijk uit de handel wordt gehaald. Het zou goed zijn als het Surinaamse consulaat hier werk van maakt. 

Foto: Chan Choenni

TOP