De Algemene Hindoe Basisschool krijgt verkeersveiligheidslabel met 2x een tien!

Ranjan Akloe

ADVERTORIAL

Dit is de tekst die op een spandoek staat, strak­ge­span­nen, aan het hek van de Algemene Hindoe Basisschool te Den Haag. Er prijken ook twee in glimmend goud gespoten fietsen boven aan het hek die het sentiment uitbeelden ‘Kijk ons hier! Wij zijn trots dat we nul verkeersslachtoffers hebben.’ De school straalt, en terecht!

Verkeerswethouder Robert van Asten bracht persoonlijk het label voor deze waardering naar de school. Op de fiets. Dat het die dag regende, deerde niemand. Op het natte schoolplein stonden de leerlingen de wethouder op te wachten die fietsend het schoolerf opreed. Een warme verwelkoming, opgevrolijkt door het bekende kinderliedje Tsjoe Tsjoe Wa Tsjoe Tsjoe Wa dat uit volle borst werd gezongen door de blije leerlingen, juffen en meesters.

Verkeerswethouder Robert van Asten en waarnemend directeur Soelin Biharie

Waarnemend directeur Soelin Biharie hield een speech zoals op dit soort momenten gebruikelijk is. Maar dit keer straalde hij meer kracht en trots uit. Hij betrok ook de leerlingen erbij en gaf hun de schouderklopjes: Wij hebben het samen gedaan. Wij hebben het samen gepresteerd, hè jongens en meisjes!

De wethouder zei in zijn speech dat de school met 2x een tien het label heeft verdiend. Daarmee doelend op het maximale puntenaantal van 21 voor zo een certificering. En de Algemene Hindoe Basisschool heeft die 21 punten behaald!

Wat houdt het label precies in?
In de provincie Zuid-Holland kunnen basisscholen in aanmerking komen voor het Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Het is een hele prestatie om aan de criteria te voldoen. Het is veelal het resultaat van een jarenlange inspanning van de school op het gebied van verkeersveiligheid. De school moet beginnen met zichzelf te beoordelen via de website van SCHOOL op SEEF. Hierna komt de controleur de school bezoeken en schrijft vervolgens een advies. Tenslotte beslist de provinciale certificeringscommissie van SCHOOL op SEEF over toekenning van het verkeersveiligheidslabel.

Het eindoordeel van de commissie luidde: “De Algemene Hindoe Basisschool vraagt voor de tweede keer het label aan. Tijdens het labelbezoek kwam veel duidelijker naar voren wat de school allemaal organiseert en aan verkeerseducatie doet dan in eerste instantie in het School Actieplan is terug te lezen. Desondanks heeft de school de lessen goed geborgd en besteden zij veel aandacht aan lopen en fietsen. Juist omdat het een streekschool is, is dit in de uitvoering best lastig. Zo heeft de school zelf fietsen aangeschaft en is onder andere het schoolplein recent vernieuwd en van fietsstroken voorzien. Het overleg met de gemeente en de wijkagent is goed. Geadviseerd wordt om de school het tweede label toe te kennen met 21 punten. De commissie gaat hiermee akkoord maar heeft besloten dat een meer complete versie van het School Actieplan noodzakelijk is en ontvangen moet zijn bij de labeladviseur voordat het labelbordje kan worden uitgereikt. De labeladviseur ziet het bijgewerkte School Actieplan zo spoedig mogelijk tegemoet”

Aan de complete versie van het gevraagde School Actieplan is voldaan.

De leerlingen uit groep 7 hebben het praktisch fiets­examen gehaald. De hele omgeving van de school is veiliger geworden en zo heeft de Algemene Hindoe Basisschool haar Verkeersveiligheidslabel gekregen.

Het label is geldig tot februari 2023. Maar zoals het ernaar uitziet, met het enthousiasme van het complete team van de school en de leerlingen, zullen zij zich zeker blijven inzetten om de tekst op het spandoek te handhaven en het Verkeersveiligheidslabel te verlengen.

Algemene Hindoe Basisschool: www.vahon.nl

Bekijk ook op youtube een video-opname van deze Immigratieherdenking (video/foto’s Ranjan Akloe).

Bekijk de fotogalerie door te klikken op een foto.

TOP