COLUMN

De laatste tijd is heel veel gezegd en geschreven over de dood van de Amerikaan George Floyd. Het viraal gaan van een filmpje waarin een blanke politie­agent voor het volle oog van de camera — schijnbaar in alle rust — de zwarte Floyd in bedwang houdt met zijn knie in diens nek, bereikte het beoogde

Op 5 juni, de dag van de Hindostaanse immigratie, staan we stil bij de verdiensten van onze voor- en groot­ouders die een hard bestaan als contract­ar­beider hadden en aan wie wij een beter leven te danken hebben. Van mijn groot­ouders heb ik alleen veel jeugd­her­in­ne­ringen aan mijn áji (oma van vader­zijde). Mijn náni (oma van

DONATIE

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama 2020’. Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons

कसमे वादे प्यार वफ़ा सब, बातें हैं बातों का क्या Kasmé wadé pyár wafá sab bátein hain batón ká kyá Geloften, beloften, liefde en trouw, alle zijn slechts woorden en niets anders Deze woorden komen uit een prachtig lied van de inmiddels overleden zanger Manna Dey uit de Indiase filmklas­sieker Upkár (1967). Een film waarin

De corona­crisis houdt ons heel erg bezig. We worden er allemaal door geraakt. En mensen in de zorg werken zich een slag in de rondte om ons allemaal veilig te houden. Dat wordt gewaar­deerd. Ze worden nu regel­matig met een applaus geëerd. We hadden de corona­crisis blijkbaar nodig om de inzet van zorgper­soneel op juiste

Namasté — Kanta Adhin

We zijn compleet in de ban van het corona­virus. Om besmetting te voorkomen worden diverse hygië­ne­maat­re­gelen aanbe­volen. Je handen vaak wassen en liever elkaar geen hand geven. Via sociale media zien we dat de namasté groet van hindoes wordt aange­prezen. Ook premier Netanyahu reageert enthou­siast. Behalve hygiëne zijn er wat mij betreft nog veel meer redenen

Ik had gedacht ditmaal een luchtige column te schrijven over een gesprek dat ik met een Hindostaanse vrouw had over nebuwá chutney (lemmetje chutney). Zij onder­hield mij over mijn verkeerde aanpak, namelijk om de chutney direct nadat deze is gemaakt te eten. “U moet het maken, in een fles doen en wegstoppen voor een jaar.

Hoop is zoiets als warmte. We kunnen niet zonder beide. Zonder warmte is het kil en als er geen hoop is dan is het alsof het fundament van ons bestaan wordt wegge­slagen. Er is een link tussen hoop en de nieuw­jaarswens. Op oudjaars­avond en de twee weken die daarop volgen zijn ‘de beste wensen’ en ‘gelukkig

Wijsheid — Kanta Adhin

Het is 2020. We gaan het derde decennium in het niet meer zo nieuwe millennium tegemoet. Afgelopen periode heeft zich geken­merkt door talrijke gebeur­te­nissen die we eigenlijk met het bereikte bescha­vings­niveau van de mens niet meer hadden moeten willen meemaken. Om een paar te noemen: wereldwijd veel (oorlogs)geweld en mensen op drift, terreur, gekte rondom

Eind november 2019 bezocht ik Guyana. Ik wilde het buurland van Suriname dat geteisterd is geweest door raciale conflicten in de jaren ‘60 van de vorige eeuw weer eens graag bezoeken. Ik had in 1976 een week doorge­bracht in Guyana. Dat was ten tijde van de dictatuur van de Afrikaanse President Forbes Burnham. In Guyana

  Het onware kan nooit tot waarheid worden door in macht toe te nemen. Rabindranath Tagore (1861–1941)   Op 29 november 2019 deed de Krijgsraad in Suriname uitspraak in het jaren slepende 8 december straf­proces. De hoofd­ver­dachte, die inmiddels het presi­dent­schap vervult, werd tot 20 jaar gevan­ge­nis­straf veroor­deeld voor zijn betrok­kenheid daarbij. Een betrok­kenheid die

Onder Hindostanen zijn er veel goed- tot hoogop­ge­leiden. En er is niets mis als je er trots op bent dat je een acade­mische titel hebt behaald. Je hebt er immers voor moeten werken. Storend is het wel als mensen hun titel te pas en te onpas gebruiken, ook in de privésfeer bijvoor­beeld bij het versturen

Klimaathype — Kanta Adhin

Klimaatdemonstraties, de laatste tijd zien we er steeds meer van. Scholieren krijgen vrijaf om te demon­streren, want het is vooral hun toekomst die in het geding is. De oudere generaties hebben het aardig verpest voor hen. Het is goed dat dit vraagstuk nu volop in de aandacht is, maar schieten we nu weer eens door?

Op 1 augustus 2019 is in Nederland bij wet een verbod op het dragen van gezichts­be­dek­kende kleding ingevoerd. De wet heeft betrekking op alle vormen van gezichts­be­dek­kende kleding, maar staat bekend als het ‘boerka­verbod’. Niet verwon­derlijk, want de wet is echt niet ingevoerd omdat we zoveel mensen kennen die zich dagelijks in het openbare leven

Eind juni publi­ceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn rapport “Denkend aan Nederland”, waarin wordt beschreven wat Nederlanders belangrijk vinden als ze het hebben over ‘de Nederlandse identiteit’. De titel van het rapport is ontleend aan het gedicht “Herinnering aan Holland” (1936) van Hendrik Marsman dat als volgt gaat. (1) Denkend aan Holland    

5 juni is de dag van de Hindostaanse immigratie, de dag dat in 1873 de eerste Hindostanen vanuit het toenmalige Brits-Indië in Suriname arriveerden. Daar werden ze als contract­ar­beiders te werk gesteld op de plantages die na de afschaffing van de slavernij arbeids­krachten nodig hadden. Deze dag wordt tradi­ti­oneel in Suriname feestelijk herdacht. In het

Toen Kajal Nirandjan enkele maanden geleden in een dagblad in Suriname werd gefeli­ci­teerd met het behalen van haar graad als Bachelor of Science in de Sociologie, kreeg je de poppen aan het dansen. Haar afstu­deer­titel ‘Ze nemen het niet alleen meer van achteren: een kwali­tatief onderzoek naar de ervaringen van Hindostaanse vrouwen in Paramaribo en

Het glossy magazine Hindorama van en voor Hindostanen heeft vijf jaar bestaan. Van 2000 tot en met 2004 werd dit kleur­rijke tijdschrift tweemaan­de­lijks uitge­bracht door uitge­verij Sampreshan. Hindorama had gretig afzet en smachtend werd door velen gewacht op het nieuwe nummer, maar helaas waren veel lezers niet bereid om het blad te kopen of zich

TOP