OVERZICHT ARTIKELEN

  Tijd: 35 minuten Gerecht: Hoofdgerecht / BBQ Personen: 4 Wijnadvies: Cabel Blanc Languedoc, Frankrijk   INGREDIËNTEN • 4 stuks verse zeebaars van circa 400 gram per stuk • 2 stuks ciabatta brood , afgebakken • 50 gram gemengde sla • 12 stuks cerise tomaat, gehal­veerd   VOOR DE MARINADE          

‘In 2014, toen onze eerste dochter een half jaar oud was, puilde haar kledingkast uit. Toen dacht ik: waarom ga ik niet zelf kleertjes verkopen?’ Na de havo had ik even geen idee wat ik wilde doen. Ik ben toen door mijn tante in de nagel business terecht gekomen en heb bijna vijftien jaar als

Uitleg over het schil­derij Mor (Pauw) Na de lancering van de website Hindorama.com op 5 juni 2019 door Kanta Adhin, kreeg zij een schil­derij als cadeau aange­boden door het oude en nieuwe team van Hindorama. Dit, als dank voor haar onbaat­zuchtig inzet al die jaren ten behoeve van het glossy magazine Hindorama van en voor Hindostanen.

  Op 5 juni 2019 werd de website van Hindorama.com officieel gelan­ceerd tijdens een druk bezochte bijeen­komst in het Indian Business & Culture Centre in Rijswijk. De lancering viel samen met 146 jaar Hindostaanse immigratie en werd opgeluisterd met baithak-gana liederen en live painting. 146 jaar Hindostaanse immigratie. Een mooi moment om een digitaal vervolg van

De voormalige Minister van Suriname Stanley Raghoebarsingh heeft het levens­verhaal van zijn familie te boek gesteld. Het is een kroniek geworden van een Hindostaanse familie. Het is dus geen roman, maar het betreft het verhaal van overleden en bestaande personen. Het boek bestrijkt een periode van meer dan 100 jaar en vier generaties. Tegen het decor

De Verenigde Naties heeft 21 juni uitge­roepen tot Internationale Yoga Dag. En ook in Nederland werden er op diverse plekken speciale yoga events georga­ni­seerd. Van een klein­schalig event tot aan een heus yoga festival, de een tegen betaling en de ander weer geheel gratis. Voor een ieder  was er wel wat wils. Zo was er

Het huwelijk, zoals dat nog steeds ook in Nederland plaats­vindt, bestaat uit diverse ceremonies. Naast de huwelijks­vol­trekking zelf, zijn er ook voorbe­rei­dende ceremonies en ceremonies nadat het huwelijk heeft plaats­ge­vonden. Het hindoe­hu­welijk is daarmee een groot en intensief familie­ge­beuren. Leden van de familie moeten klaar staan om bij de vele activi­teiten een bepaalde rol te

Ik denk dat het goed is in dit gezel­schap iets te vertellen over een man die mag gelden als een van de grote figuren uit de Surinaamse geschie­denis, al staat er geen stand­beeld voor hem op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. De jongeren in dit publiek zullen mogelijk niet beseffen wat de erfenis is geweest die

Op tweede pinksterdag werd folklore zangeres en tevens ook Padma Shri winnares Malini Avasti (52) speciaal ter gelegenheid van 146 jaar immigratie overge­vlogen door Stichting Lexes om het publiek te enter­tainen. In vol ornaat gaat ze gewillig en geduldig op de foto met de vele fans die speciaal voor haar gekomen zijn naar het 146

Tradities van tatoeëren

Tatoeages zijn erg in. Toch blijft het voor ouders een nacht­merrie als hun 15-jarige dochter thuiskomt en zegt: “Kijk eens, ik heb een tatoeage op mijn arm.” In het westen worden tatoeages veelal geasso­cieerd met zeelui, motor­rijders, crimi­nelen en, vooral de laatste tijd, met gangs. Een uitzon­dering hierop betreft een korte periode in de late

Modi-mania — A. Bakas

Modi-mania in India Niet Rahul Gandhi, maar Narendra Modi wordt weer premier van India, het moederland van de 180.000 Surinaams-Nederlandse Hindostanen. Modi is in de Indiase diaspora, dus ook in Nederland, immens populair, ook al loste zijn partij, de BJP, veel van de gedane verkie­zings­be­loften de afgelopen jaren niet in. Maar de BJP deed meer

Waar gaan we op vakantie? Er zijn nog steeds Hindostanen, vooral ouderen die om van de warmte te genieten, altijd naar Suriname gaan. Dan hoor je daarna toch ook allerlei klachten. Dat het veel heeft geregend, straten  waren onder­ge­lopen, veel muskieten etcetera. Maar ja, de binding met het land is er, en men gaat er

Bepakt en bezakt in een bus vol met Hindostanen onderweg naar Spanje aan het begin van de vakantie. We kennen allemaal wel dit tafereel. Maar wist je dat het ook anders kon? En nee, het gaat niet over een vakantie naar Suriname met het vliegtuig. Wat blijkt, cruisen is in! We hebben het niet over  het

5 juni is de dag van de Hindostaanse immigratie, de dag dat in 1873 de eerste Hindostanen vanuit het toenmalige Brits-Indië in Suriname arriveerden. Daar werden ze als contract­ar­beiders te werk gesteld op de plantages die na de afschaffing van de slavernij arbeids­krachten nodig hadden. Deze dag wordt tradi­ti­oneel in Suriname feestelijk herdacht. In het

Surinaamse Ramlila ontroert India Suriname heeft een goede beurt gemaakt tijdens het Kumbh Mela festival in Prayagraj, Allahabad India. Op 2 februari is het spel van Ram en Sita uit de Ramayana door een Surinaamse Ramlilagroep opgevoerd in het Hindi. De tweede show die in het Sarnami zou worden gespeeld op 3 februari, werd om

Een bijzonder recept  met Surinaamse invloeden, z.a.  madame janet, knoflook & avocado   Hete knoflook Gamba’s met avocado en crème fraiche   Tijd: 20 minuten Gerecht: Voorgerecht Personen: 4 Wijnadvies: Pinot Gris, Collection Terroir Alsace   INGREDIËNTEN 20st rauwe grote garnalen  gepeld en schoon­ge­maakt 2st rijpe avocado 200gr creme fraiche ½ madame Jeanette peper 2

Snikheet, het nieuwe merk in streetwear, is geïnspi­reerd door het stads­leven, muziek en art. Snikheet is opgericht in 2018 door Akash Baboeram. Zijn wereld bestaat uit scholieren, artiesten, kunste­naars, skate­boarders en sporters en dit heeft hem gemoti­veerd om een stijl neer te zetten voor hun allemaal. Snikheet verte­gen­woordig licht, freshness, positi­viteit gemixed met een straat­cultuur.

Miisz Gracie, leuk je te mogen inter­viewen! Kun je vertellen wat je allemaal doet en waar je we van kunnen kennen?  Insgelijks! Ik doe modellen- en acteerwerk en ik zing ook. Ik heb model gestaan voor het bekende linge­riemerk Sapph en stond op de bekende billboards die altijd langs de snelwegen hebben gestaan. Ik heb

MEHNDI speelt in alle oosterse culturen een belang­rijke rol Mehndi is de tradi­ti­onele kunst van het versieren van handen en voeten met een pasta gemaakt van de bladeren van de henna­plant. Henna is een kleine struik (Latijnse naam: Lawsonia inermis) die ook bekend staat als henne, al-khanna, al-henna, Jamaicaanse reseda, mendee, Egyptische liguster. De plant

Waar haal je de inspi­ratie voor jouw muziek vandaan? Ik laat mij inspi­reren door het godde­lijke, dat mij weer de krachten doorgeeft om via de piano of keyboard de klanken te weerspie­gelen naar de mens toe, ongeacht in wat voor vorm of muziek­stijl dan ook. Mijn vader heeft hierin ook een grote rol gespeeld in mijn

De nazaten van de Brits-Indische contract­ar­beiders in Suriname worden Hindostanen genoemd. Let wel: niet Hindoestanen. Het gaat hier namelijk niet om een cultureel-religieuze, maar om een etnische groep die zowel uit hindoes, moslims als chris­tenen bestaat. Sedert 1947 wordt deze groep in Suriname officieel met de term Hindostanen aangeduid. Daarvoor werden deze immigranten en hun

Wie op 19 januari 2019 de zeven­tigste verjaardag van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) bijwoonde, zag geen Hindostaanse, maar een multi­cul­turele partij met veel jongeren. Nieuwe gezichten uit verschil­lende etnische groepen werden op die dag gepre­sen­teerd. De partij gaf ook het startsein voor de verkie­zings­cam­pagne van 2020. VHP-voorzitter Chan Santokhi wilt volgend jaar maar liefst

Vorig jaar verscheen het boek Surinaamse gemeen­schaps­bouwers in Den Haag. Een terugblik op 60 jaar maatschap­pe­lijke inzet. De redactie bestond uit een drietal personen waar onder de directeur van Autar Consultancy die de opdracht had gekregen voor de samen­stelling van de publi­catie. Met twee van de redac­teuren ben ik goed bekend. Het boek geeft een

Toen Kajal Nirandjan enkele maanden geleden in een dagblad in Suriname werd gefeli­ci­teerd met het behalen van haar graad als Bachelor of Science in de Sociologie, kreeg je de poppen aan het dansen. Haar afstu­deer­titel ‘Ze nemen het niet alleen meer van achteren: een kwali­tatief onderzoek naar de ervaringen van Hindostaanse vrouwen in Paramaribo en

Het glossy magazine Hindorama van en voor Hindostanen heeft vijf jaar bestaan. Van 2000 tot en met 2004 werd dit kleur­rijke tijdschrift tweemaan­de­lijks uitge­bracht door uitge­verij Sampreshan. Hindorama had gretig afzet en smachtend werd door velen gewacht op het nieuwe nummer, maar helaas waren veel lezers niet bereid om het blad te kopen of zich

In juni is het precies 146 jaar geleden dat de eerste lichting Hindostaanse contract­ar­beiders uit India in Suriname voet aan wal zetten. Zij vertrokken met het zeilschip Lalla Rookh ( de Tulpenwangige) van de havenstad Calcutta ( nu Kolkata)  en kwamen na een zeereis van liefst drie maanden, op 4 juni1873 in Suriname aan. De  401 Hindostaanse contract­ar­beiders

Na afloop van de contracttijd in Suriname (1873–1920) begon de Hindostaanse gemeen­schap in aantal toe te nemen. In 1970 was de groep met een aandeel van ruim 40%, de grootste bevol­kings­groep van Suriname. De toename had vooral te maken met het hoge aantal kinderen. Gezinnen met meer dan tien kinderen waren geen uitzon­dering. Als deze

Hindostanen hebben de afgelopen anderhalf eeuw op drie verschil­lende conti­nenten gewoond. Het gevolg hiervan is dat wij in een vlucht- en/of overle­vings­modus hebben gezeten. Onze (voor)ouders hebben hard gewerkt om telkens weer een nieuw bestaan op te bouwen in zowel Suriname als in Nederland. En om een nieuw bestaan op te bouwen is het belangrijk

Belangrijke data en bijzondere ontwik­ke­lingen met betrekking tot de Hindostaanse geschie­denis op een rij. 1863: Afschaffing van de slavernij op 1 juli in Suriname. Dit was een belang­rijke reden voor de Hindostaanse immigratie. 1870: Totstandkoming van het Immigratie traktaat (koelie­traktaat). Er werd toestemming verleend door de Brits-Indische regering aan de Nederlandse regering om Hindostaanse contract­ar­beiders te werven

Een Surinaams-Hindostaanse familie­ge­schie­denis tegen de achter­grond van (post)koloniale ontwik­ke­lingen in Suriname. ‘Wie ik ben en wat ik denk is vanaf 1873 gevormd en gekneed door vier generaties van immigranten en harde werkers. Ik ben gevormd door katho­lieke scholen en de St. Rosakerk, maar ook door de Hindoe-pandits Haldar, Sahtoe en Raghoebier.’ – K.R. Sing  

Tulsi en Rudhraksha

Kunnen planten en bomen heilig zijn? Planten en bomen verschaffen ons voedsel, kleding, genees­mid­delen, bouwma­te­rialen en de zuurstof die wij inademen. Toch geven wij hun zelden de eer die hun toekomt. Wellicht meer dan bij enig ander geloof het geval is, hebben hindoes de godde­lijke aard van de planten­wereld in kaart gebracht. In twee delen

TOP