OVERZICHT ARTIKELEN

BHAGVÁN BUDDHA …In-Beweging-Brenger van het Wiel van de Wet…   II  ORDE EN WETMATIGHEID 1  Dharm: Grondslag van en Norm voor het Leven 1.1  Dharm: een Kernbegrip Eén der voornaamste funda­menten van de Indische cultuur is een sedert de grijze oudheid tot ons gekomen diepge­worteld besef van orde en regelmaat in het universum. Reeds in

De naam Manna Dey doet bij vele ouderen onder ons nostal­gische gevoelens oproepen. Zijn diepe, rustige stem staat garant voor stijl. Alhoewel hij nooit echt tot de top is doorge­drongen, is zijn naam verbonden aan vele onver­ge­te­lijke liederen in Hindostaanse films. Nummers als Poochho na kaise maine rain beetayee, Laga chunari mein dag. Aye meri zobra jabeen, Tu

Onlangs verscheen het boek Paramariboi. Met de creatieve titel Paramariboi wordt gerefe­reerd in het Sranan aan een jongen uit Paramaribo. Dat is trouwens ook de onder­titel van dit boek geschreven door Robby Choenni. De titel sugge­reert hoogst­waar­schijnlijk dat het gaat om een Creoolse jongen, maar het betreft een ‘vercre­ooli­seerde‘ Hindostaanse jongen. Het boek is een

De verdere ontwik­keling van het Sarnámi anno 2020 in zowel Suriname als in Nederland is best wel een grote uitdaging aan het worden. Vooral in Nederland is de taal een zogenaamde heritage language geworden. Een heritage language is een taal die enkel thuis of in de eigen kring gesproken wordt, terwijl die niet omschreven kan

De corona­crisis houdt ons heel erg bezig. We worden er allemaal door geraakt. En mensen in de zorg werken zich een slag in de rondte om ons allemaal veilig te houden. Dat wordt gewaar­deerd. Ze worden nu regel­matig met een applaus geëerd. We hadden de corona­crisis blijkbaar nodig om de inzet van zorgper­soneel op juiste

Van de hand van oud-minister Jan Pronk (1940) verscheen zijn lang verwachte Suriname-boek: Suriname. Van wingewest tot natie­staat. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973–1977) en een groot voorstander van Suriname’s onafhan­ke­lijkheid. Samen met premier Den Uyl en minister De Gaay Fortman (ARP) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden geldt Pronk als

De Mahábhárata is één van de belang­rijkste zo niet het belang­rijkste geschrift van het Hindoeïsme dat ons leert hoe keuzes te maken in het leven. Het verhaal over de strijd van de Pandava’s en de Kaurava’s en de keuzes die zij maakten, zijn onze keuzes. Volgens sommigen uit andere religieuze tradities is het een menson­vrien­delijk

De Hindostaanse contract­ar­beiders die naar Suriname kwamen tekenden in het hoofd­depot in Calcutta voor vertrek een definitief arbeids­con­tract. De meerderheid kwam per trein aan in Calcutta en pas na onder­te­kening van hun contract mochten zij gebruik maken van de voorzie­ningen, zoals huisvesting, voeding en derge­lijke. Zij kregen ook nieuwe kleding. De Nederlandse regering zou immers

De Surinaamse bevolking in Nederland is sinds de onafhan­ke­lijkheid van Suriname op 25 november 1975 de afgelopen 40 jaar sterk gegroeid; tevens is de samen­stelling gewijzigd. Allereerst is de Surinaamse bevolking sterk gegroeid als gevolg van de massale emigratie uit Suriname en ten tweede door geboorten. Ten tijde van de onafhan­ke­lijkheid van Suriname (eind 1975)

Door de jaren heen volgt Ranjan Akloe (fotograaf/kunstenaar) de VHP in Suriname en Nederland. Nu is er hiervoor extra aandacht vanwege de aanko­mende verkie­zingen. [Powered by Sampreshan]

Humor is een van de manieren om om te gaan met crisis­si­tu­aties. De huidige Coronacrisis roept bij mij associ­aties op met de roman Liefde in tijden van cholera (1986) van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez over een onmogelijk en onver­ge­telijk liefdes­verhaal tussen twee mensen met als hoofdthema’s ziekte (cholera), liefde, ouderdom, eenzaamheid en humor. Evenals in

Download

BIBLIOTHEEK — DOWNLOADS CHAN  We gaan Suriname redden Munshi Rahman Khan, een prominent immigrant Themamiddag “Het Hindostaanse gedach­tegoed in heden­daagse context” Het Coronavirus en de VEDA’s Heilige symbolen Yama’s en Niyama’s Drie-cirkels-model Hindostaanse ouderen in Nederland Immigratie Hindostanen en afstand Goudkust   OVERIGE LINKS VRIENDEN van HINDORAMA Donatie BESTEL < 2 ex. ONLINE HINDOSTAANSE MIGRATIEGESCHIEDENIS

Publicatie:  15/5/20 Download Presentatie Wederopbouwprogramma VHP 14 mei 2020 Persconferentie VHP ontvouwt concreet Wederopbouw Programma De VHP heeft donderdag haar Wederopbouw Programma gepre­sen­teerd. Daarin geeft de partij aan hoe zij in een nieuwe regeer­pe­riode met concrete plannen Suriname uit de crisis gaat halen en onze bevolking weer perspectief geeft op een nieuwe toekomst. Naast het

Jonge Olifanten Nederland (JON) De interesse van jongeren in Nederland voor de Surinaamse politiek is altijd groot geweest. Op incidentele basis werden politieke discus­sie­bij­een­komsten georga­ni­seerd. Naar aanleiding van de gebleken behoefte aan gedach­te­wis­se­lingen over de politieke situatie in Suriname, ging een groep Hindostaanse studenten en werkende jongeren ertoe over om derge­lijke bijeen­komsten een meer regel­matig

Na de afschaffing van de immigratie van Hindostanen naar Suriname vanuit India in 1917, werden er pogingen onder­nomen om de vrije vestiging van Hindostanen aan te moedigen. Er was vooral een nijpend tekort aan Hindostaanse vrouwen. Vermeldenswaard is dat vanwege de Eerste Wereldoorlog twee lichtingen van contract­ar­beiders Suriname niet hebben bereikt. Zij waren al geselec­teerd

In de loop der tijd is de etnische samen­stelling van bevolking in Suriname in aanzien­lijke mate veranderd. Tot 1970 vormden Creolen de grootste bevol­kings­groep van Suriname. Daarna werden de Hindostanen de grootste bevol­kings­groep. De laatste 10 jaar is de Creoolse groep echter in omvang  niet meer de tweede grootste bevol­kings­groep. De Marrons, die voorheen bekend

Navratri betekent letterlijk ‘negen nachten’. Gedurende deze periode vereren hindoes het vrouwe­lijke aspect van het godde­lijke. Per jaar zijn er twee van zulke periodes, namelijk in de maand Chait van de hindoe­ka­lender (maart / april) en in de maand Ashvin (september / oktober). De negen nachten liggen in de periode van de wassende maan, tussen

Vorm en Inhoud Tweemaal in het jaar, gedurende negen nachten (navrátri), vindt een bijzondere verering plaats: de verering van de oerkracht der natuur, het vrouwe­lijke aspect van het godde­lijke, bekend als Shakti (letterlijk: kracht of energie) of Deví (d.i. de vrouwe­lijke vorm van Dev = de stralende). De “Navrátri” (in het Sarnámi: Navrátan) — in

George Hindori gold in 1975 en in de jaren daarna voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en veel Hindostanen als een ‘verrader’ en ‘overloper’. Tijdens de politieke patstelling in Suriname rond de onafhan­ke­lijkheid in oktober 1975 hielp hij als opposi­tielid de regerings­co­a­litie aan een nipte meerderheid (1 stem) waardoor de onafhan­ke­lijkheid alsnog met een parle­men­taire meerderheid

SHRÍ SARASVATÍ DEVÍ …“Godin” van Kunst en Wetenschappen…   I  ORIËNTERING EN VERKENNING 1  Enige Aspecten van het Hindoeïsme 1.1  Inleiding Het Hindoeïsme is geen godsdienst in de zin van het Christendom of de Islam: het heeft geen stichter en kent geen belij­denis (credo). Het is een levens­houding, daar het uitgaat van de veron­der­stelling, dat

Namasté — Kanta Adhin

We zijn compleet in de ban van het corona­virus. Om besmetting te voorkomen worden diverse hygië­ne­maat­re­gelen aanbe­volen. Je handen vaak wassen en liever elkaar geen hand geven. Via sociale media zien we dat de namasté groet van hindoes wordt aange­prezen. Ook premier Netanyahu reageert enthou­siast. Behalve hygiëne zijn er wat mij betreft nog veel meer redenen

Universeel Feest Het Holífeest, dat ook onder de dialec­tische benaming Phaguá bekend staat, is een nieuw­jaars­feest en een overwin­nings­feest, met een universeel en democra­tisch karakter: de viering ervan beperkt zich niet tot de belijders van slechts één godsdienst, doch de gehele buurt­schap doet eraan mee, zonder onder­scheid van rang of stand, leeftijd of geslacht. De

Hoofdgerecht: 4 personen Tijd: 30 minuten Wijnadvies: Ravenswood Vinters Blend Chardonnay California, USA Ingrediënten • 4 stuks zeebaars­filets • 400 gram jasmijn­rijst, gekookt • 400 gram gepelde tomaten uit blik • 400 gram bimi (babybroccoli), geblan­ceerd • 1 el tomaten­puree • 1 tl kerrie­poeder • 1 tl paprika poeder • 1 tl suiker • 15 gram vis bouil­lon­poeder • 1 grote sjalot grof gesneden • 2 teentjes knoflook,

Het Communistisch Manifest uit 1848 van Karl Marx en Friederich Engels opent met de zin dat er een spook door Europa waart, te weten het spook van het commu­nisme. In de 21e eeuw waart er een nieuw spook: het spook van het identi­teits­denken. Het houdt in dat in ons denken en bij de analyse en

Speciaal aan Shiva gewijd is de nacht van de veertiende dag (chatur­dashí) van de donkere maand­helft (krishna-paksh) van elke maand. Maar van al deze Shivrátri’s is die van de maand Phálgun of Phágun (febr./maart) de belang­rijkste; deze staat bekend als Mahá-Shivrátri (de Grote Nacht van Shiva), dit jaar (1990) vallend op 24 februari. Waarom juist

Bekijk een video met een gedicht (kawitá) van Rabin Baldewsingh: Pyár nasá men náce hai   Bekijk een video met een gedicht (kawitá) van Rabin Baldewsingh: Dil men pyár sulge hai, sáthi

Op 15 december 1954 werd het zogeheten Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden onder­tekend en werd Suriname een Rijksdeel van het Koninkrijk. Gaandeweg ontstond de behoefte aan een eigen officiële Surinaamse vlag. Pas na 5 jaar, namelijk op 15 december 1959 werd een Surinaamse vlag officieel geïntro­du­ceerd. Vóór deze datum was de officiële vlag in

Zittend in meditatie op mijn favoriete rots bij de oever van de Ganges in Rishikesh voel ik een krachtige nieuwe inspi­re­rende energie door m’n hele zijn circu­leren. Een dankbaar, intens geluks­gevoel stroomt door me heen. Als ik uit de meditatie kom, geniet ik van het rustige kabbelen van de stroom­ver­snelling van de Ganges en van

Ik had gedacht ditmaal een luchtige column te schrijven over een gesprek dat ik met een Hindostaanse vrouw had over nebuwá chutney (lemmetje chutney). Zij onder­hield mij over mijn verkeerde aanpak, namelijk om de chutney direct nadat deze is gemaakt te eten. “U moet het maken, in een fles doen en wegstoppen voor een jaar.

Ik bezoek Suriname elk jaar en rijd daar in een huurauto. De laatste jaren is het verkeer drukker geworden en het lijkt steeds onvei­liger. Uiteraard kijk ik als Surinaamse Nederlander naar de verkeers­vei­ligheid in Suriname, maar ik ben ook geboren  en getogen in Suriname. Niettemin zijn deze obser­vaties van belang; ook omdat velen als toerist

Voorgerecht: 4 personen  Tijd: 20 minuten               Wijnadvies: Chardonnay Opi   Ingrediënten • 500 gram verse garnalen, gepeld • 12 stuks grote pasta­schelpen • 150 gram bladspi­nazie • 2 dl koksroom • 2 tl gedroogde citroen­peper, fijn gevijzeld • 12 stuks tomaten op olie, uit gelekt • ½ tl chili­poeder • 2 teentjes knoflook, fijn gesneden

“Het lezen van Sanskriet literatuur vraagt om aandacht en toewijding, maar het is boeiend en geeft veel genot. Het is een prachtige, rijke taal die veel mogelijk­heden biedt, veel meer dan het Grieks en Latijn. En Kálidása is de grootste dichter en schrijver van de Sanskriet literatuur. In Engeland zegt men dat Kálidása de Shakespeare

Ham jab aili birdhálaywá men, tab baithaká ekdam bharal rahá. Ek se ek burh‑puraniyan apan-apan kamará chorke nicce áil rahin eksab se bhent-mulákát kare khát aur sáthe bhi khái khát. Baithaká men bahut hallá rahá. Sab koi apane men jor se bát-cit karat rahin aur ek sangit samáj jor se bájá bajáwat rahá. Sab koi

In ons ouderlijk huis hingen foto’s in de voorzaal (woonkamer) die dateren van eind jaren vijftig en begin jaren zestig. Het waren de bekende foto’s die je bij veel gezinnen in de voorzaal zag hangen: zwart-wit-foto met ouders die op een stoel zitten en met daarachter de kinderen. Als ik mij niet vergis was het

Suriname en Nederland zijn reeds eeuwen aan elkaar verbonden, met een gezamen­lijke geschie­denis die maar weinig mensen in Nederland kennen. Dit, vooral ook omdat hier weinig aandacht aan wordt besteed in het onderwijs. Ook in het publieke debat over de relatie tussen Suriname en Nederland komt deze geschie­denis maar weinig tot uiting. En als dit

Het buurland van Suriname, Guyana, is nu in de lift en door de verwachte inkomsten uit olie zal het land welva­render worden.  Ik bezocht  Guyana recent vanuit Suriname. Het was een excursie van drie dagen en mijn impressies begonnen al bij het bedrijf dat de excursies organi­seert. De baas is een corpu­lente Hindostaanse man die

Op de avond van 18 maart 2012 belde een jonge vrouw panie­kerig naar het ufo-meldpunt in Suriname dat er ‘vliegende schotels’ over haar huis vlogen. In de minuten die daarop volgden rinkelde de telefoon van het meldpunt nog vijf keer. De bellers vermoedden een buiten­aardse invasie. Het waren allemaal meldingen uit de midden­standswijk Elisabethshof (Flamingo

Zo langzaamaan kom ik tot de conclusie dat het Sarnámi, de moedertaal van veel Hindustanen in Suriname en Nederland, een bedreigde taal is geworden. Natuurlijk is het proces van onder­drukking van de taal al enige tijd gaande, maar nu, bijna 150 jaar na het ontstaan van de taal op Surinaamse bodem, kan ik niets anders

Geachte broeders en zusters, goeden­avond, Namaste, We zijn vandaag weer bij elkaar, maar met een zekere mate van tevre­denheid met betrekking tot het verloop van de rechtszaak. Het geeft een goed gevoel te weten dat de recht­staat Suriname leeft. Er zijn groepen van mensen en personen in Suriname die niet kunnen of willen begrijpen dat

Hoop is zoiets als warmte. We kunnen niet zonder beide. Zonder warmte is het kil en als er geen hoop is dan is het alsof het fundament van ons bestaan wordt wegge­slagen. Er is een link tussen hoop en de nieuw­jaarswens. Op oudjaars­avond en de twee weken die daarop volgen zijn ‘de beste wensen’ en ‘gelukkig

Wijsheid — Kanta Adhin

Het is 2020. We gaan het derde decennium in het niet meer zo nieuwe millennium tegemoet. Afgelopen periode heeft zich geken­merkt door talrijke gebeur­te­nissen die we eigenlijk met het bereikte bescha­vings­niveau van de mens niet meer hadden moeten willen meemaken. Om een paar te noemen: wereldwijd veel (oorlogs)geweld en mensen op drift, terreur, gekte rondom

Achter de façade van de zo geroemde vreedzame co-existentie van de verschil­lende bevol­kings­groepen in Suriname gaat een onver­holen etnocen­trisme schuil. In eigen (etnische) kring hebben we het over ‘Negers’, ‘Djoeka’s’ of ‘Koelies’. Over en weer schrijven we kwali­fi­caties toe aan andere etnische groepen zoals luiheid, inhaligheid, gierigheid, onbetrouw­baarheid, losse seksuele moraal et cetera.   Het is

Eind november 2019 bezocht ik Guyana. Ik wilde het buurland van Suriname dat geteisterd is geweest door raciale conflicten in de jaren ‘60 van de vorige eeuw weer eens graag bezoeken. Ik had in 1976 een week doorge­bracht in Guyana. Dat was ten tijde van de dictatuur van de Afrikaanse President Forbes Burnham. In Guyana

God zij met ons Suriname is een publi­catie van de Nederlandse socioloog, schrijver en oud-journalist Herman Vuisje (1946) over multi-religi­o­­siteit in Suriname. De titel verwijst niet alleen naar de eerste regel van het Nederlandse couplet van het Surinaamse volkslied, maar is ook een verzuchting van de auteur die begaan is met Suriname en zich afvraagt

Wist u dat de eerste Indiër naar Nederland kwam in 1667? En dat de beroemde schilder Rembrandt van Rijn maar liefst 9 tekeningen gemaakt heeft van Moghuls, geïnspi­reerd door de Indiase minia­tuur­schil­de­rijen? Of dat de Nederlandse VOC voor het eerst in India aankwam in 1602 en dat India daarmee een bijdrage heeft geleverd aan de

Lezersfoto

Heeft u een interes­sante foto voor Hindorama? e‑mail: info@hindorama.com en app: +31 (0)6 24284890 | Copyright Sampreshan | Hindorama — de fotograaf |

                  Een boek begint met een titel. Soms is het moeilijker om een passende titel te vinden, dan een heel boek te schrijven. Toen ik Zeven rivieren ver zag op de boeken­tafel van Uitgeverij In de Knipscheer in Vereniging Ons Suriname, dacht ik meteen aan de Brits-Indische

Misschien kwam het door mijn recente bezoek aan buurland Guyana en de grote progressie die ik daar heb gezien of door de vele opmer­kingen die ik over Frans-Guyana had gehoord en de verge­lijking met Europa. Mijn verwach­tingen waren in elk geval hoog gespannen, toen ik in het weekend van 23 tot en met 25 november

Het Sarnámi is sinds 1986 een gestan­daar­di­seerde Surinaamse taal. In oktober 1984 werd een nationale ‘Spellingscommissie Sarnámi’ geïnstal­leerd om tot een ‘fonema­tisch verant­woorde en praktisch hanteerbare spelling van het Sarnámi’ te komen. Dit op initi­atief van de Surinaamse overheid. In juli 1986 werd de spelling van het Sarnámi door de toenmalige regering van Suriname officieel

Borrelgerecht: 6 personen  Tijd: 30 minuten               Dranktip: blond bier / droge witte wijn   Ingrediënten • 800 gram grote garnalen gepeld en schoon­ge­maakt • 250 gram tempu­ra­bloem • 300 ml blond bier • 2 stengels bosui, fijn gesneden • ½ verse peper madame Jeanette, fijn gesneden • 6 takjes verse koriander, fijn gesneden • 2

TOP