OVERZICHT ARTIKELEN

apan-apan dhaplá apan-apan awáj verha­len­bundel in het Sarnámi Op zondag 12 juli vond de presen­tatie plaats van de eerste verha­len­bundel in het Sarnámi waaraan 13 verschil­lende auteurs hebben meege­werkt. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarnámi is verschenen waaraan 13 schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. De boekpre­sen­tatie werd georga­ni­seerd tijdens

Terwijl het debat over racisme in de samen­leving in alle media gevoerd wordt, presen­teert de NPO-televisie een programma waarin zowat alle Surinaamse bevol­kings­groepen worden buiten­ge­sloten. Alledaags racisme noemde Philomena Essed dit sluipende, zogenaamd “kleine racisme” al in een studie uit 1991, die onlangs werd herdrukt. De organi­sa­toren van de benefiet­avond Nederland voor Suriname, Jörgen Raymann

Inleiding De vermenging van Surinamers behorende tot verschil­lende bevol­kings­groepen in Suriname neemt de laatste jaren toe. In 2012 was bijna één op de zeven Surinamers van Gemengde afkomst. De zogenoemde groep Gemengden kan tegen­woordig dan ook worden gerekend tot een grote bevol­kings­groep in Suriname. In dit artikel geef ik een demogra­fische analyse van deze bevol­kings­groep. Omdat

De laatste tijd is heel veel gezegd en geschreven over de dood van de Amerikaan George Floyd. Het viraal gaan van een filmpje waarin een blanke politie­agent voor het volle oog van de camera — schijnbaar in alle rust — de zwarte Floyd in bedwang houdt met zijn knie in diens nek, bereikte het beoogde

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft een ambulance, gedoneerd door tussen­komst van Stichting Suridocs, ontvangen. Het voertuig is in april in Suriname gearri­veerd. Na enkele weken van voorbe­reiding in Suriname (inklaring, inschrijving, keuring, inspectie, bestic­kering en inrichting) kan de ambulance nu worden ingezet. De geste is ter onder­steuning van het proces van verdere profes­si­o­na­li­sering van

‘Een volstrekt eigen­zinnige vrijdenker’, noemt zijn ontdekker Frits Bolkestein (oud politiek leider van de VVD) trend­watcher Adjiedj Bakas. Ex-premier Jan Peter Balkenende zegt: ‘Adjiedj brengt de mensen hoop en troost.’ De Volkskrant noemt Bakas ‘de vooruit­blik­koning’ en volgens De Telegraaf is hij ‘de visionair des vader­lands’. Dat kan Bakas allemaal mooi in zijn zak steken.

Afgelopen 5 juni werd in Den Haag herdacht dat het 147 jaar geleden is dat de eerste Hindostaanse contract­ar­beiders uit het toenmalige Brits-Indië (thans India) voet aan wal zetten in Suriname. Op deze speciale dag heb ik samen met de wethouders Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen van de gemeente Den Haag een bloemen­krans neergelegd

Op de golven van de wereld­wijde protesten tegen racisme en discri­mi­natie raast er een beelden­storm. Standbeelden van personen die symbool staan voor racisme en discri­mi­natie worden omver gehaald (ontsok­keling) of beklad. Een stand­beeld dat het inmiddels ook moet ontgelden is dat van Mahatma Gandhi. In een aantal Afrikaanse landen wordt al enkele jaren gepro­tes­teerd tegen

Do not follow where the path may lead Go instead where there is no path  and leave a trail (N.N.) Wereldtraditie In 1975 verhuisde ons gezin naar Nederland. Reden was de onzekerheid over de richting die het nieuwe Suriname zou inslaan. Ik kwam in Den Haag op een scholen­ge­meen­schap te zitten. Met een bepaalde klasgenoot

In Amsterdam is het beeld van de Indiase onafhan­ke­lijk­heids­strijder Mahatma Gandhi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is ‘racist’ geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de letters A‑C‑A‑B, all cops are bastards. De gemeen­te­lijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens vernieling, meldt AT5. Het beeld wordt zo

Ashna Bishesar (1971, Doorwerth) is sinds 2005 werkzaam als huisarts. Daarnaast is zij vanaf 2010 opleider/docent huisarts-in-opleiding aan de VU in Amsterdam. Zij bracht haar eerste tien jaren in Arnhem door. In 1981 remigreerde het gezin Bishesar naar Suriname waar haar vader kwam te werken in het familie­rijst­be­drijf in Nickerie en haar moeder als lerares

De politie­moord op de 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd in Minneapolis in de VS op 25 mei j.l. heeft wereldwijd geleid tot een golf van anti-racis­­me­pro­­testen. Behalve in veel Amerikaanse steden gingen ook in andere steden buiten de VS demon­stranten de straat op om te protes­teren tegen racisme en discri­mi­natie. Sociale media spelen een belang­rijke rol

Zowel in Suriname als in het buurland Guyana zijn kortge­leden verkie­zingen gehouden. In beide landen weigeren de zittende presi­denten zich echter neer te leggen bij hun verkie­zings­ne­derlaag. Bij de afgelopen verkie­zingen op 25 mei in Suriname leed Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP) een grote nederlaag (van 26 naar 16 zetels). Hij wenst een hertelling van

Ingrediënten [voor 12 tot 16 middel­grote bara’s] • 600 gram zelfrijzend bloem • 100 gram gemalen urdi ( kajang idjoe) • 60 gram fijn gesneden tayerblad of bladspi­nazie • 5 teentjes knoflook fijn gestampt • 1 theelepel masala • 1 theelepel gemalen komijn • 1 theelepel zout • 1 klein stukje peper madame Janette fijn

Chrada Sheoratan (Utrecht 1982) is Bharata Natyam danseres, een van de zeven klassieke dansvormen uit India. Al deze dansvormen zijn gebaseerd op het boek Natyashastra geschreven tussen 200 v.Chr. en 200 n.Chr. Bharata Natyam vindt zijn oorsprong in Zuid-India (Tamil Nadu) maar wordt intussen over heel India en daarbuiten steeds meer beoefend. Deze dans is

Op 5 juni, de dag van de Hindostaanse immigratie, staan we stil bij de verdiensten van onze voor- en groot­ouders die een hard bestaan als contract­ar­beider hadden en aan wie wij een beter leven te danken hebben. Van mijn groot­ouders heb ik alleen veel jeugd­her­in­ne­ringen aan mijn áji (oma van vader­zijde). Mijn náni (oma van

Hindorama | Lalla Rookh

5 juni 2020 is het precies 147 jaar geleden dat Hindostanen vanuit India voet aan land zetten in Suriname. Het zeilschip Lalla Rookh vertrok op woensdag 26 februari 1873 uit de havenstad Calcutta en arriveerde na een reis van ruim drie maanden op woensdag 4 juni 1873 in Suriname. De Lalla Rookh bleef echter voor

Tagged under: ,

WINACTIE  Doe mee en win het boek Oog in oog met Paramaribo Lees het artikel Oog in oog met Paramaribo. Verhalen over het herin­ne­ringserfgoed. In samen­werking met de uitgever LM Publishers organi­seert Hindorama een winactie. Doe mee en maak kans om het boek te winnen. Er worden 2 exemplaren verloot. Beantwoord de volgende vraag: In

BESTEL

Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) Het handzame boekje  Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contract­pe­riode in Suriname. Voorts

Mahatma Gandhi (2 oktober 1869–30 januari 1948) geldt inter­na­ti­onaal als een icoon van geweldloos verzet tegen racisme, discri­mi­natie en koloni­a­lisme. Veel strijders voor mensen­rechten vonden en vinden hun inspi­ratie in Gandhi en zijn levens­missie, zoals Martin Luther King Jr. en Nelson Mandela. In 2007 werd zijn geboor­tedag door de Verenigde Naties uitge­roepen tot inter­na­ti­onale dag

Alle peilingen wijzen uit dat President D.D. Bouterse en zijn Nationale Democratische Partij (NDP) de verkie­zingen die op 25 mei worden gehouden in Suriname zullen verliezen. Vijf jaar geleden had de NDP met bijna de helft van de stemmen 26 van de 51 parle­ments­zetels gewonnen. Bouterse werd daarna democra­tisch gekozen tot President van Suriname.  Al

DONATIE

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama 2020’. Bent u (nog) niet bekend met Hindorama, bekijk dan onze website: hindorama.com en voor meer infor­matie kunt ons

De 64 overtochten naar Suriname beslaan een periode van 44 jaar (1873–1916). Door de tijd heen werd het (scheeps)transport steeds beter mede als gevolg van vernieu­wingen in de (scheeps)transporttechnologie. Dat had natuurlijk invloed op de verkorting van de reisduur (van drie naar één maand) en verbe­tering van de voorzie­ningen aan boord en dat leidde weer

Sunita Chote (Paramaribo, 1969) is lifecoach en sociaal onder­neemster die op een laagdrem­pelige manier probeert vrouwen met psychische klachten te helpen. De laagdrem­pe­ligheid zit in het bieden van zorg en hulp in een informele setting zoals in een buurthuis of als onderdeel van het vrijwil­li­gerswerk. Haar aandacht gaat in eerste instantie uit naar het welbe­vinden

VRIENDEN van HINDORAMA

Word VRIEND en ONDERSTEUNER van Hindorama Beste lezer van Hindorama, Waardeert u de bijdragen over de Surinaams-Hindostaanse cultuur op de site van Hindorama en vindt u dat deze bijdragen in een behoefte voorzien? Steun dan onze actie ‘Vriend en onder­steuner van Hindorama’. Wat houdt deze actie in? Alle bijdragen op de site van Hindorama worden

कसमे वादे प्यार वफ़ा सब, बातें हैं बातों का क्या Kasmé wadé pyár wafá sab bátein hain batón ká kyá Geloften, beloften, liefde en trouw, alle zijn slechts woorden en niets anders Deze woorden komen uit een prachtig lied van de inmiddels overleden zanger Manna Dey uit de Indiase filmklas­sieker Upkár (1967). Een film waarin

Paramaribo kent veel gedenk­tekens, maar ik sluit niet uit dat bij het grote publiek slechts een aantal bekend is zoals het Monument van de Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog (1950) bij de Marinetrap aan de Waterkant, het stand­beeld van Mahatma Gandhi (1959) aan de Knuffelsgracht bij de Heiligenweg, het Vrijheidsbeeld Kwakoe (1963) op de

Toen op 13 maart 2020 de eerste Covid-19 besmette persoon in Suriname werd genoteerd, brandde de vraag op vele lippen: gaan de verkie­zingen in Suriname nog door? Op dezelfde dag werden de trainingen aan personen die op 25 mei moeten werken op een stembureau opgeschort. Intussen zijn deze online opgepakt en zijn alle andere activi­teiten

De Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is een belangrijk onderdeel van het collec­tieve Nederlandse bewustzijn. Met collectief bewustzijn wordt bedoeld dat mensen een bepaalde voorstelling hebben over de samen­leving waarvan zij deel uitmaken. Die voorstelling is collectief omdat de beelden uit het verleden in het socia­li­sa­tie­proces (zoals onderwijs) worden overge­dragen en daarmee

Hoofdgerecht: 5 — 6 personen Tijd: 45 minuten Ingrediënten • 1 kg kip aan bot in grove stukken panklaar • 400 gram kouseband, panklaar • 200 gram aardap­pelen in partjes, panklaar • 5 eieren, hard gekookt en gepeld • 4 stuks naanbrood • 3 el masala • 1 tl chutney masala • 1 tl tomaten­puree •

Verhaal van: Radj Ramcharan, project­leider bij de Stichting Lezen & Schrijven en secre­taris van de Stichting ASHA in Utrecht. Radj Ramcharan voelde zich niet goed en na onderzoek bleek hij corona te hebben. Hij lag enkele dagen in het ziekenhuis. Na een herstel­pe­riode blikt hij terug op een heftige tijd. Hij is een actieve hindoe in het Utrechtse met

Sinds 1 oktober 2019 is Martin Sitalsing politiechef van de eenheid Midden-Nederland. Deze regionale eenheid bestaat uit vijf districten: Gooi en Vechtstreek (Hilversum en omgeving), Flevoland (Almere, Lelystad), Oost Utrecht (Amersfoort, Veenendaal, Zeist en omgeving), Utrecht Stad (D) en West Utrecht (Stichtse Vecht, Nieuwegein / Vianen / Houten en omgeving). Vanwege het corona-virus vond dit interview niet

Hindostanen zijn de nakome­lingen van de ruim 34.000 contract­ar­beiders die tussen 1873–1916 met 64 scheepstrans­porten van India naar Suriname zijn overge­bracht om op de plantages te werken. Ongeveer een derde is terug­ge­keerd naar India en tweederde heeft zich gevestigd in Suriname. Daarnaast hebben ongeveer 3.000 Hindostanen uit het Caraïbisch gebied zich gevestigd in Suriname. De

Munshi Rahman Khan, Suriname’s eerste literator uit Hindostaanse gelederen heeft in de prachtige publi­catie van Manan uit de vorige eeuw —  ‘Van Brits-Indisch emigrant tot burger van Suriname’ — niet de plaats gekregen die hij verdiende. Hij was geboren in India en had voor zijn vertrek naar Suriname een zeer goede opleiding tot munshi genoten,

Op 24 april 2020 is prof. Chan Choenni door Koning Willem-Alexander gehono­reerd met een Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. De coron­a­maat­re­gelen verhin­derden een officiële opspelding van de versier­selen. Hij ontving een telefoontje van de burge­meester van Haarlem die hem het nieuws mededeelde. De toege­kende eer is een teken van waardering voor zijn grote ijver

Hindorama publi­ceert een serie artikelen over de Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis van prof. dr. Chan E.S. Choenni. Tevens zijn wij bezig om oude foto’s en documenten uit de Hindostaanse geschie­denis te verza­melen, in het bijzonder foto’s uit de contract­pe­riode (1873–1920) en de periode 1921–1970. Uitgever Sampreshan en Hindorama willen samen een collectie samen­stellen en op deze wijze

You can fool some people all of the time, You can fool all people some of the time, But you cannot fool all people all of the time. Abraham Lincoln 1858 Van de Britse oud-premier Winston Churchill is de uitspraak dat de democratie de slechtste staatsvorm is die hij kende op alle andere na die

De Indiase film is voor de Hindostaanse gemeen­schap in Suriname vanaf 1930 veel meer dan vermaak geweest. Het was een zeer belangrijk medium om hun cultuur en religie, op een voor die tijd moderne manier, te beleven en daarmee cruciaal voor identi­teits­vorming. Belangrijke waarden als respect voor ouderen, vriend­schap, huwelijks­trouw, ouder­schap, liefde, recht­vaar­digheid en nog

BHAGVÁN BUDDHA …In-Beweging-Brenger van het Wiel van de Wet…   II  ORDE EN WETMATIGHEID 1  Dharm: Grondslag van en Norm voor het Leven 1.1  Dharm: een Kernbegrip Eén der voornaamste funda­menten van de Indische cultuur is een sedert de grijze oudheid tot ons gekomen diepge­worteld besef van orde en regelmaat in het universum. Reeds in

De naam Manna Dey doet bij vele ouderen onder ons nostal­gische gevoelens oproepen. Zijn diepe, rustige stem staat garant voor stijl. Alhoewel hij nooit echt tot de top is doorge­drongen, is zijn naam verbonden aan vele onver­ge­te­lijke liederen in Hindostaanse films. Nummers als Poochho na kaise maine rain beetayee, Laga chunari mein dag. Aye meri zobra jabeen, Tu

Onlangs verscheen het boek Paramariboi. Met de creatieve titel Paramariboi wordt gerefe­reerd in het Sranan aan een jongen uit Paramaribo. Dat is trouwens ook de onder­titel van dit boek geschreven door Robby Choenni. De titel sugge­reert hoogst­waar­schijnlijk dat het gaat om een Creoolse jongen, maar het betreft een ‘vercre­ooli­seerde‘ Hindostaanse jongen. Het boek is een

De verdere ontwik­keling van het Sarnámi anno 2020 in zowel Suriname als in Nederland is best wel een grote uitdaging aan het worden. Vooral in Nederland is de taal een zogenaamde heritage language geworden. Een heritage language is een taal die enkel thuis of in de eigen kring gesproken wordt, terwijl die niet omschreven kan

De corona­crisis houdt ons heel erg bezig. We worden er allemaal door geraakt. En mensen in de zorg werken zich een slag in de rondte om ons allemaal veilig te houden. Dat wordt gewaar­deerd. Ze worden nu regel­matig met een applaus geëerd. We hadden de corona­crisis blijkbaar nodig om de inzet van zorgper­soneel op juiste

Van de hand van oud-minister Jan Pronk (1940) verscheen zijn lang verwachte Suriname-boek: Suriname. Van wingewest tot natie­staat. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973–1977) en een groot voorstander van Suriname’s onafhan­ke­lijkheid. Samen met premier Den Uyl en minister De Gaay Fortman (ARP) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden geldt Pronk als

De Mahábhárata is één van de belang­rijkste zo niet het belang­rijkste geschrift van het Hindoeïsme dat ons leert hoe keuzes te maken in het leven. Het verhaal over de strijd van de Pandava’s en de Kaurava’s en de keuzes die zij maakten, zijn onze keuzes. Volgens sommigen uit andere religieuze tradities is het een menson­vrien­delijk

De Hindostaanse contract­ar­beiders die naar Suriname kwamen tekenden in het hoofd­depot in Calcutta voor vertrek een definitief arbeids­con­tract. De meerderheid kwam per trein aan in Calcutta en pas na onder­te­kening van hun contract mochten zij gebruik maken van de voorzie­ningen, zoals huisvesting, voeding en derge­lijke. Zij kregen ook nieuwe kleding. De Nederlandse regering zou immers

De Surinaamse bevolking in Nederland is sinds de onafhan­ke­lijkheid van Suriname op 25 november 1975 de afgelopen 40 jaar sterk gegroeid; tevens is de samen­stelling gewijzigd. Allereerst is de Surinaamse bevolking sterk gegroeid als gevolg van de massale emigratie uit Suriname en ten tweede door geboorten. Ten tijde van de onafhan­ke­lijkheid van Suriname (eind 1975)

Door de jaren heen volgt Ranjan Akloe (fotograaf/kunstenaar) de VHP in Suriname en Nederland. Nu is er hiervoor extra aandacht vanwege de aanko­mende verkie­zingen. [Powered by Sampreshan]

Humor is een van de manieren om om te gaan met crisis­si­tu­aties. De huidige Coronacrisis roept bij mij associ­aties op met de roman Liefde in tijden van cholera (1986) van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez over een onmogelijk en onver­ge­telijk liefdes­verhaal tussen twee mensen met als hoofdthema’s ziekte (cholera), liefde, ouderdom, eenzaamheid en humor. Evenals in

Download

BIBLIOTHEEK — DOWNLOADS CHAN  We gaan Suriname redden Munshi Rahman Khan, een prominent immigrant Themamiddag “Het Hindostaanse gedach­tegoed in heden­daagse context” Het Coronavirus en de VEDA’s Heilige symbolen Yama’s en Niyama’s Drie-cirkels-model Hindostaanse ouderen in Nederland Immigratie Hindostanen en afstand Goudkust   OVERIGE LINKS VRIENDEN van HINDORAMA Donatie BESTEL < 2 ex. ONLINE HINDOSTAANSE MIGRATIEGESCHIEDENIS

TOP