BESTEL

Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015)

Het handzame boekje  Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015) handelt over de migratie van Hindostanen: van India naar Suriname en vervolgens van Suriname naar Nederland. In het eerste deel (van India naar Suriname) wordt ingegaan op de werving in India, de reis naar en de contract­pe­riode in Suriname. Voorts wordt ingegaan op de econo­mische en politieke ontwik­keling van Hindostanen in Suriname in de periode 1921–1979. Dit eerste deel wordt afgesloten met een verhan­deling over burger­schap van Hindostanen in de periode 1980–2015, zoals politieke pluri­for­miteit, sociaal-econo­mische vooruitgang en identiteit. Het tweede deel (van Su­ri­name naar Nederland) in dit werk handelt over Hindostanen in Nederland met daarbij aandacht voor de emigratie naar Nederland, hun sociaal-econo­mische en demogra­fische ontwik­keling en tenslotte hun integratie in de Nederlandse samen­leving. Dit boekje telt 52 pagina’s en is rijk geïllu­streerd met foto’s. Er zijn mooie histo­rische foto’s opgenomen die een sfeer­beeld geven van de ontwik­keling van de Hindostaanse gemeen­schap door de tijd heen.

Chan Choenni et al., Hindostaanse migra­tie­ge­schie­denis in kort bestek (1873–2015). Zoetermeer 2020: Sampreshan,
ISBN 9789080509269, 52 pp, prijs € 5,-

VERKOOPPUNTEN in Nederland en Suriname

De prijs van dit handzame boekje bedraagt €5,- + €3,64 verzend­kosten. U kunt het totaal­bedrag overmaken door gebruik te maken van onder­staand overma­kings­for­mulier. Wilt u meer dan 2 exemplaren bestellen kunt u uw bestelling HIER plaatsen of  contact opnemen met de uitgever Sampreshan (info@hindorama.com). Houdt u er rekening mee dat in verband met de corona­crisis de bezorging vertraging kan oplopen. 

Bestel NU!

 


Totaal

TOP