8 Decemberdienst 2019 ~ Pta. Soeshila Baldew-Malhoe

Alfonsyiuskerk / Verlengde Keizerstraat

Geachte broeders en zusters, goedenavond, Namaste,

We zijn vandaag weer bij elkaar, maar met een zekere mate van tevredenheid met betrekking tot het verloop van de rechtszaak. Het geeft een goed gevoel te weten dat de rechtstaat Suriname leeft. Er zijn groepen van mensen en personen in Suriname die niet kunnen of willen begrijpen dat Suriname deel is van een wereldgemeenschap. Wij leven niet alleen op de wereld. In elk beschaafd land staat en valt alles met de rechtsorde. En wanneer er recht gesproken is moet iedereen zich daaraan houden, ongeacht de maatschappelijke positie van de persoon. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen.

In de Yajurveda 34-4 staat:

Aum , yenedam bhutam bhuwanam bhawishat,, parigrihitam amritena sarwam.

           Yena yajyastayate saptahota, tanme mannah shivasankalpa mastu.

In deze mantra zeggen wij:

“God U heeft mijn  ”mana” mind/geest/ wil het vermogen gegeven het verleden, het heden en de toekomst te leren kennen. Het kan alle tijden overzien. Geef mijn Mana de kracht om uit de fouten van het verleden te leren opdat ik mijn toekomst kan corrigeren en verbeteren. Laat mij door goed handelen in het heden mijn toekomst verbeteren. God geef mij de kracht dat ik met behulp van mijn gezond verstand mijn mana/ mind kan beteugelen zodat ik geen verkeerde handelingen pleeg en mijn leven in goede banen kan leiden.

Deze  mantra is een van de zes mantra’s die gereciteerd dient te worden voor het slapen gaan, voor een goede nachtrust en om te overdenken of wij als mens door de dag heen geen fouten hebben gemaakt waarmee we onszelf schade berokkend hebben en ook anderen getroffen hebben. Het is een belangrijke introspectie.

In 36-6 van de Yajurveda zeggen wij:

“O god, net zoals een goede wagenmenner de paarden beteugelt en brengt waar hij wil, laat mijn verstand op de zelfde wijze mijn zintuigen beteugelen want deze slepen mijn “wil” overal naar toe. Geef mijn mana/ wil de kracht om het goede van het kwade te onderscheiden en mijn leven langs goede banen te leiden.”

Elk mens moet weten dat elke handeling consequenties/ gevolgen heeft. De heer Bouterse had toen moeten weten dat ooit de waarheid aan het licht zou komen. De wereld is Gods huis. Wij mogen hier wonen, vertoeven, maar we mogen Zijn gemaakte regels niet overtreden. Niemand heeft het recht anderen te doden. God heeft ons denkvermogen gegeven. We moeten weten dat wij anderen geen kwaad mogen doen. De Almachtige is een alomtegenwoordige kracht die overal aanwezig is. Hij ziet alles, weet alles wat er gebeurd. En….. Hij geeft de eerlijke een derde oog om alles te zien waarmee wij het kosmisch bewustzijn bevuilen. En dit derde oog heeft de Almachtige de drie rechters geschonken om het kwaad dat geschied is op 8 december 1982 te ontrafelen. Volgens de Vedische leer wordt de creërende kracht van de Almachtige Brahma genoemd. Dat is een mannelijke kracht. Maar de vernietiger van het kwaad en handhaver van het recht is een vrouwelijke kracht die Durga genoemd wordt. Is het niet Gods werk dat onze jonge natie drie Durga’s heeft voortgebracht die de waarheid hebben ontrafeld? De natuurlijke wetmatigheden van de wereld zijn gebaseerd op waarheid. Wat men ook doet, de waarheid zal altijd naar boven komen. Suriname heeft eindelijk kunnen tonen dat het een rechtstaat is. Dat  de rechtstaat leeft. Volgens de Vedische leer krijg je altijd de vruchten van je daden, goed of kwaad. Dat is de werking van de oorzaak-gevolgwet. Dit systeem kent geen vergeving. Ook de Bijbel zegt: “wat gij zaait zult gij oogsten”. Als je de oogst binnenhaalt, moet je niet vluchten als de vruchten zuur zijn. Want… ook dat wordt met rente beloond.

De heer Bouterse heeft totaal geen respect getoond voor de rechtstaat. In 1980 heeft hij de rechtstaat omver gegooid door een coup te plegen en 2 jaar later de moord op 15 eerbare burgers die vochten voor herstel van de democratie. Mensen die vinden dat ze niet schuldig zijn, gaan naar de rechtszaal om zich te verdedigen, om aan te horen wat de rechter zegt. Hoeveel respect heeft de persoon Bouterse voor de rechtsorde van Suriname? Immers, de zaak gaat om de persoon Bouterse en niet om President Bouterse. Als  President had hij juist het goede voorbeeld moeten geven als eerste burger van het land door naar de rechtszaal te gaan en zijn verhaal te doen in mannentaal. Dat zou hem beter staan in de hoedanigheid als President.  Door op reis te gaan in de periode van  de rechtspraak heeft hij niet alleen de rechterlijke orde geschoffeerd, maar de gehele Surinaamse bevolking. Hij heeft totaal geen goed voorbeeld gegeven aan het volk. Anderzijds heeft hij ook geen rekening  mee gehouden dat de hele wereld toekijkt. Hoeveel respect verwacht hij van de wereld? Wat moet er later over hem staan in de geschiedenisboeken? En dit alles geeft Suriname een enorme imagoschade.  In elk geval is er recht gesproken. Mensen kunnen de geschiedenis niet voor lange tijd blijven vervalsen. De Goddelijke kracht is altijd sterker. En het is deze Goddelijke kracht die de nabestaanden de kracht en de guts heeft gegeven om te blijven strijden. Na 43 jaar hebben we nu dit resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat de Almachtige ons zal bijstaan om de toekomst van Suriname te verschonen van alle smet. Ik wens de gehele Surinaamse bevolking  en de rechterlijke macht heel veel sterkte toe.

TOP